ไทยพาณิชย์ แสดงความยินดีกับ บริษัท ทรอปิคานาออยล์ จำกัด ในโอกาสได้รับรางวัลธรรมมาภิบาลดีเด่นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมปี 2562

คุณพิมลรัตน์  รีพัฒนาวิจิตรกุล ผู้อำนวยการอาวุโส SME Business Academy พร้อมด้วยตัวแทนจากธุรกิจเอสเอ็มอี ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณสุรเดช นิลเอก กรรมการผู้จัดการ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด ในโอกาสเข้ารับ รางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น ด้านสิ่งแวดล้อมประจำปี 2562 สะท้อนถึงการดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันมะพร้าวไทย ที่มีกระบวนการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการตระหนักถึงการให้ความสำคัญต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างกิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านสุขภาพแก่ชุมชน ในงานพิธีมอบรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่นแห่งปี 2562 จัดโดย ธนาคารแห่งประเทศไทย ร่วมกับ สถาบันป๋วย อึ๊งภากรณ์ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และสมาคมธนาคารไทย เพื่อมอบรางวัลทางด้านธรรมาภิบาลให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ซึ่งจัดขึ้นที่ธนาคารแห่งประเทศไทย เมื่อเร็วๆ นี้ 
 
สำหรับรางวัลธรรมาภิบาลดีเด่น มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือเอสเอ็มอี ที่ตั้งใจประกอบธุรกิจโดยใช้หลักธรรมาภิบาลนำพาธุรกิจสู่ความสำเร็จได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ทั้งนี้ ธนาคารไทยพาณิชย์ เห็นว่าธุรกิจของ บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด มีคุณค่าทางด้านธรรมาภิบาล จึงได้เสนอชื่อบริษัทฯ เข้าชิงรางวัลดังกล่าว
 
บริษัท ทรอปิคานา ออยล์ จำกัด  ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่าย น้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น และ ผลิตภัณฑ์อาหารภายใต้แบรนด์ Tropicana, Kalapa และ Rain & Shine โดยใช้วัตถุดิบหลักจากมะพร้าว organic ที่ผ่านการตรวจรับรองมาตรฐานจากสากล กระบวนการผลิตตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ จะไม่หลงเหลือขยะจากกระบวนการผลิต หรือ Zero Waste ตลอดจนการบริการงานที่ดีทั้งในด้านปฏิบัติต่อพนักงาน การปฏิบัติต่อผู้บริโภค การปฏิบัติต่อสังคมและ สิ่งแวดล้อม ทำให้ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติในครั้งนี้