SCB จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA เปิดโครงการ IBE - Innovation Based Enterprise หนุนผู้ประกอบการกลุ่ม Tech Company

SCB จับมือ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA  เปิดโครงการ IBE - Innovation Based Enterprise อย่างเป็นทางการ  เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 ที่ผ่านมา โดยมีผู้ประกอบการ ในกลุ่ม Tech Company  รวม 30 บริษัท ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมหลักสูตรในครั้งนี้

โครงการ IBE เป็นหลักสูตรที่ช่วยเสริมศักยภาพให้ผู้ประกอบการ มุ่งเน้นเสริมสร้าง Ecosystem ให้ความรู้ในด้านการตลาด การบริหารจัดการ การพัฒนาเทคโนโลยีที่ตอบโจทย์ทางธุรกิจ รวมถึงให้คำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในการวางโครงสร้างทางการเงิน ตลอดจนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจเพื่อสนับสนุนให้ธุรกิจเติบโตก้าวกระโดด หลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้คร่ำหวอดวงการ Tech มากประสบการณ์ อาทิ GET, QueQ, Claim Di ช่วยติวเข้มและให้คำแนะนำ สร้างความแข็งแกร่งในธุรกิจยุคดิจิทัล

หลักสูตร IBE อัดแน่นด้วยเนื้อหา และกิจกรรมสร้างเครือข่ายธุรกิจ (Business Matching) กว่า 20 ครั้ง ตลอดระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่ ตุลาคม 2562 - มีนาคม 2563  ติดตามข่าวสาร และกิจกรรมดีดีทางช่องทาง Line SCB SME หรือ scbsme.scb.co.th

#NIASCB #IBE1 #SCBSME  #SCBWITHPURPOSE