รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท เมื่อปักหมุด GMB บนแอป SCB EASY สำเร็จปักหมุดร้าน ให้ลูกค้าหาเจอ สมัคร Google my Business ผ่านแอป SCB EASY รับฟรี E-Coupon Tesco Lotus มูลค่า 50 บาท เมื่อปักหมุด GMB บนแอป SCB EASY สำเร็จ
 
เริ่มตั้งแต่วันที่ 20 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563


เงื่อนไข :
1. สิทธิพิเศษเฉพาะสำหรับลูกค้าของ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ประเภทบุคคลธรรมดาที่ยังไม่เคยลงทะเบียนใช้บริการ Google my Business เท่านั้น รับฟรี E-Coupon เทสโก้ โลตัส มูลค่า 50 บาท เมื่อดาวน์โหลดแอป SCB EASY และทำการปักหมุด Google my Business บนแอป SCB EASY จนสำเร็จ โดยลูกค้าต้องกดยืนยันรับสิทธิ์ผ่านแอป SCB EASY ในเมนูสิทธิพิเศษ Easy Bonus เพื่อรับคูปองระหว่างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2563 – 30 เมษายน 2563 สิทธิพิเศษนี้มีจำนวนจำกัด

2. ลูกค้าที่ทำการดาวน์โหลดและปักมุด Google my Business สำเร็จจะได้รับสิทธิ์ในการกด Easy Bonus ในวันที่ 5 ของเดือนถัดไป

3. จำกัดสิทธิ์สูงสุด 1 ท่าน / สิทธิ / ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย
 
4. ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่กดรับสิทธิ์ E-Coupon เทสโก้ โลตัส ที่ SCB Easy Bonus 2,000 สิทธิ์แรก ต่อเดือน รวมสูงสุด 6,000 สิทธิ์ ตลอดรายการส่งเสริมการขาย

5. โค้ดที่ได้รับจากการกดยืนยันรับสิทธิ์แล้วนั้น ต้องนำไปใช้ที่ร้านค้าภายใน 60 นาที หลังจากกดรับโค้ดส่วนลดแล้ว ทั้งนี้กรุณาแจ้งการใช้สิทธิ์โค้ดส่วนลดกับร้านค้าก่อนการใช้บริการ โดยโค้ดสามารถใช้ได้ที่เทสโก้ โลตัสทุกสาขา ภายในวันที่ 30 เมษายน 2563 โดย E-Coupon จะมีอายุการใช้งาน 60 นาที นับจากที่ลูกค้าได้กดรับสิทธิ์

6. โค้ดที่หมดอายุและไม่ได้นำมาใช้สิทธิ์ถือว่าสละสิทธิ์ รวมทั้งไม่สามารถขอคืนสิทธิ์ได้

7. ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับโค้ดที่มาจากการบันทึกภาพจากหน้าจอโทรศัพท์ หรือคอมพิวเตอร์ หรือภาพถ่ายทุกกรณี

8. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถโอนให้แก่ผู้อื่น หรือแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสด หรือสิ่งอื่น และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้

9. ธนาคารและบริษัทขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
  • การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
  • การไม่สามารถใช้โค้ดส่วนลดได้เนื่องจากการสูญหายของข้อมูลสิทธิในเมนูสิทธิพิเศษ Easy bonus
  • การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
10. ธนาคารและบริษัทมีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่จะมีความจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและบริษัทฯเป็นที่สุด

11. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777