ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ”
ขอเชิญร่วมอบรมสัมมนาออนไลน์ “โครงการส่งเสริมความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน และสนับสนุน SME ที่ทำการค้าระหว่างประเทศ”
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการค้า (EXAC) ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย โทร. 0 2271 3700 ต่อ 3537
“สำหรับลูกค้าธนาคารไทยพาณิชย์ ถ้ามีข้อสงสัยเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ตลาดการเงิน 02-544-5710, 02-544-5800”
 
ข้อมูลเพิ่มเติม คลิก