จ่ายเงินเดือนผ่านบัญชี SCB เรื่องดีจะตามมา รับบัตรกำนัล Tesco Lotus สูงสุด 2,000 บาท
เงื่อนไขแคมเปญ
1. ลูกค้า SSME (ยอดขายไม่เกิน 75 ล้าน ต่อปี )
1.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าบริษัท SSME ที่มียอดขายไม่เกิน 75 ล้าน ต่อปี และมีบัญชีมณีมั่งคั่ง แบบนิติบุคคล และสมัครบริการ Payroll  กับธนาคาร
1.2 บัญชีมณีมั่งคั่ง แบบนิติบุคคล ต้องเป็นบัญชีชื่อเดียวกับบัญชีเงินเดือนสำหรับบริษัท
1.3 เมื่อลูกค้าสมัครใช้บริการจ่ายเงินเดือนพนักงาน (Payroll) และทำรายการภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับ User ID (ธนาคารจะจัดส่ง User ID ให้กับลูกค้าทาง Email ตามที่ได้ระบุไว้ในใบสมัคร โดยเอกสารจะต้องถูกต้องและครบถ้วนตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดเท่านั้น)
1.4 ไดัรับบัตรกำนัล  Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อบริษัท เมื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านช่องทาง Business Anywhere หรือ Business Net จนสำเร็จ  ตั้งแต่ 10 - 20 คน
1.5 ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 2,000 บาท ต่อบริษัท เมื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่าน Business Anywhere หรือ Business Net จนสำเร็จ ตั้งแต่ 21 คนขึ้นไป

2. ลูกค้า SME (ยอดขาย 75 – 500 ล้าน ต่อปี )
2.1 รายการส่งเสริมการขายนี้ เฉพาะลูกค้าบริษัท SME ที่มียอดขาย 75 – 500 ล้าน ต่อปี ที่สมัครบริการ SCB Payroll และจ่ายเงินเดือนผ่าน Internet Banking ของธนาคารสำเร็จ
2.2 ไดัรับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 1,000 บาท ต่อบริษัท เมื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่าน Business Anywhere หรือ Business Net จนสำเร็จ น้อยกว่าหรือเท่ากับ 30  คน
2.3 ได้รับบัตรกำนัล Tesco Lotus มูลค่า 2,000 บาท ต่อบริษัท เมื่อทำรายการจ่ายเงินเดือนพนักงานผ่านช่องทาง Business Anywhere หรือ Business Net จนสำเร็จ ตั้งแต่ 31 คนขึ้นไป

3. เงื่อนไขรวม
3.1 ธนาคารจะจัดส่งมอบบัตรกำนัล Tesco Lotus ภายใน ุ60 วัน หลังจากที่ลูกค้าบริษัทจ่ายเงินเดือนผ่านสำเร็จ
3.2 ของรางวัลมีจำนวนจำกัด ขอให้สิทธิ์สำหรับบริษัทที่จ่ายเงินเดือนผ่าน Internet Banking ของธนาคารสำเร็จ กรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด
3.3 ระยะเวลารายการส่งเสริมการขายตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 โดยลูกค้าจะต้องลงทะเบียนสมัครบริการภายใน 1 มิ.ย. 63 ถึงวันที่ 30 ก.ย. 63 และจะต้องจ่ายเงินเดือนผ่าน Internet Banking ของธนาคารสำเร็จ ภายใน 31 ธ.ค. 63
3.4 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ SCB Call Center 02-777-7777