สิทธิพิเศษลูกค้า SCB รับฟรีโค้ดส่วนลดค่าอาหาร 40 บาท เมื่อสั่งอาหารผ่านแอป GOJEK
สิทธิพิเศษลูกค้า SCB ใช้บริการแอป Gojek ได้แล้ววันนี้ พร้อมรับฟรีโค้ดส่วนลดค่าอาหารพิเศษ! 40 บาท เมื่อสั่งอาหารขั้นต่ำ 200 บาท ผ่านแอป Gojek ใส่โค้ด GOJEKSCB ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด ดาวน์โหลดแอป Gojek และกดสั่งเลย : http://bit.ly/gojekxscb          
*เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด


ระยะเวลาโปรโมชั่น : 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563
 
เงื่อนไขสิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB รับฟรี สิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร 40 บาท จากแอป Gojek 
1. สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) รับสิทธิ์ส่วนลดค่าอาหาร สูงสุดไม่เกิน 40 บาทต่อครั้ง สำหรับผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารกับ Gojek โดยลูกค้าต้องกรอกรหัส GojekSCB ผ่านแอป Gojek และใช้ภายในวันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 ตุลาคม 2563 หรือจนกว่าสิทธิ์จะหมด
2. โค้ดที่ได้รับนั้นจะต้องนำไปใช้ที่ แอป Gojek (โดยสามารถดาวน์โหลด หรือกรอกโค้ดได้ที่ http://bit.ly/gojekxscb และ ใช้ได้สำหรับบริการสั่งอาหารกับร้านค้าพาร์ทเนอร์เท่านั้น
3. ลูกค้าต้องใส่โค้ดส่วนลดก่อนเรียกใช้บริการ GoFood และต้องกรอกและใช้โค้ดส่วนลดภายในวันที่ 31 ตุลาคมนี้
4. ส่วนลดนี้จำกัดสิทธิ์ ลูกค้า 1 ท่าน / 1 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
5. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ 50,000 สิทธิ์ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้
6. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้ และไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดหรือโปรโมชั่นอื่นได้
7. ธนาคารและ Gojek ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดจากลูกค้าในกรณีดังต่อไปนี้
a) การไม่ได้รับโค้ดส่วนลด เนื่องจากความผิดพลาดอันเกิดจากโทรศัพท์มือถือของลูกค้า
b) การใช้งานโค้ดส่วนลดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขาย
8. ธนาคารมิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการผลิต และ/หรือ การให้บริการ และ/หรือ การจำหน่าย และ/หรือ นำเข้า และ/หรือ การจัดส่งสินค้า และ/หรือ บริการ ธนาคารจึงไม่ต้องรับผิดชอบในกรณีสูญหาย เสียหาย บุบสลาย ชำรุด บกพร่อง และ/หรือ ในเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นกับสินค้าหรือบริการดังกล่าว และ/หรือ กรณีที่ผู้บริโภคได้รับความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้น และหากมีปัญหา หรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการ กรุณาติดต่อ Gojek Thailland Customer Service ที่ Gojek Thailand Facebook หรือ care.th@gojek.com
9. ธนาคารและ Gojek มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงกติกา เงื่อนไข ข้อกำหนด ระยะเวลา สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ และยกเลิกรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วันก่อนดำเนินการ เว้นแต่มีเหตุจำเป็นที่ไม่อาจแจ้งล่วงหน้าได้ ในกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารและ Gojek เป็นที่สุด
10. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ SCB Call Center โทร. 02-7777777