เชิญชวน SME ขึ้นทะเบียนกับ สสว. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เชิญชวน SME ขึ้นทะเบียนกับ สสว. เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
  • สร้างโอกาสเข้าถึงตลาดจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่มีมูลค่ากว่า 1.3 ล้านล้านบาท สร้างมูลค่าให้ SME กว่า 4 แสนล้านบาท
  • กระจายโอกาสให้ SME ในท้องถิ่น เนื่องจากเป็นมาตรการที่ให้ความสำคัญกับ SME ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดของหน่วยงานของรัฐเป็นอันดับแรก
  • SME แข่งขันกับรายใหญ่ได้ โดยเฉพาะได้แต้มต่อ 10% ในการยื่นราคา e-Bidding
โดยลงทะเบียนออนไลน์ได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ได้ที่ www.thaismegp.com
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สสว. Call Center : 1301