โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน
ให้ธุรกิจ SME  พร้อมเติบโตรวดเร็ว แบบไม่สะดุด เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายกว่าเดิม ไม่ว่าจะธุรกิจSME ขนาดไหน ๆ ก็ก้าวข้ามผ่านไปได้สบาย เมื่อธนาคารพร้อมสนับสนุน SME  ไทยอย่างเต็มกำลัง กับนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศที่ต้องพัฒนาให้เติบโตก้าวไกลสู่ตลาดโลก ธนาคารไทยพาณิชย์เองได้ขานรับนโยบายของรัฐ รุกหน้าผลักดัน จัดเต็มปล่อยหมัดเด็ด “โครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน” เพื่อปลดล็อก SME สู่การขยายธุรกิจมุ่งเน้นให้เกิดการเติบโตอย่างก้าวกระโดด ด้วยการปล่อยวงเงินสินเชื่อเพื่อธุรกิจ SME สูงสุดถึง 300% ของราคาประเมินหลักประกัน และให้ระยะเวลาผ่อนชำระนานสูงสุด 10 ปี  พร้อมลดภาระต้นทุนทางการเงินให้กับผู้ประกอบการธุรกิจ SME อย่างทั่วถึงกับ ค่าธรรมเนียมค้ำประกันสินเชื่อ บสย. ธนาคารรับภาระฟรี 4 ปีแรก และส่วนลดอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 1.00% ของวงเงินส่วนที่ค้ำประกัน บสย. ซึ่งจะเป็นการลดต้นทุนทางการเงินของผู้ประกอบการ SME และเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการ SME ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันไม่เพียงพอสามารถขอสินเชื่อได้มากขึ้น

นอกจากความร่วมมือเพื่อตอบสนองนโยบายภาครัฐจะช่วยผลักดันให้เศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างยั่งยืนผ่านการลงทุนและการบริโภคแล้วทางธนาคารและบสย. ยังพร้อมเป็นส่วนหนึ่งของประเทศเพื่อร่วมเสริมสร้างความแข็งแรงให้แก่ SME ไทยเพื่อให้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทยต่อไปด้วย

สนใจเข้าร่วมโครงการค้ำประกันสินเชื่อ SMEs ทวีทุน สามารถกรอกข้อมูลเบื้องต้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่ติดต่อกลับหรือโทร. 02 722 2222