รับฟรี! เครื่องรูดบัตรมือถือ (mPOS) มูลค่า 4,500 บาท จาก SCB รับสิทธิ์โทร. 02 061 6977 (พิเศษเฉพาะลูกค้า ReadyPlanet ที่สมัครเรียน วันนี้ - 31 ต.ค. 60)
หลักเกณฑ์และเงื่อนไข การรับฟรีเครื่องรูดบัตรมือถือ (mPOS)
1. สำหรับลูกค้า ReadyPlanet ที่สมัครเรียนคอร์ส DIGITAL MARKETING 2017 /  LINE@ for SMEs / Facebook Advertising for SMEs / Smartphone Photography for Digital Advertising ภายใน 31 ตุลาคม 2560
2. ลูกค้าสามารถแจ้งพนักงาน ReadyPlanet ในชั้นเรียน หรือโทร 02-016-6977 เพื่อรับสิทธิ์ โดยแจ้งรายละเอียดดังนี้ ชื่อ-นามสกุล เบอร์โทร อีเมล และเลขบัตรประชาชน/เลขทะเบียนนิติบุคคล ภายใน 31 ตุลาคม 2560
3. ธนาคารขอมอบเครื่องรูดบัตมือถือ (mPOS) 1 เครื่อง มูลค่า 4,500 บาท
4. บริการเครื่องรูดบัตรมือถือ (mPOS) เหมาะสำหรับร้านค้าที่ทำการชำระค่าสินค้านอกสถานที่ เช่น ร้านค้าที่ออกร้านขายตามงาน Event ร้านค้า Kiosk ที่มีสัญญาเช่า ร้านค้าที่ใช้เครื่องรับบัตรของธนาคารอื่น ร้านค้าที่มีการ Delivery เป็นต้น และต้องเป็นไปร้านค้าที่เหมาะกับการรับบัตร
5. ค่าธรรมเนียมรับบัตร บัตรเครดิตทั่วไป 1.80% บัตรเครดิตแพลทินั่ม 2.5% บัตรเดบิต 0.55% ตามค่าธรรมเนียมปกติของธนาคาร
6. ธนาคารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการให้บริการสำหรับคอร์สต่างๆ ของ ReadyPlanet กรณีเกิดข้อบกพร่องจากการให้บริการ ขอให้ติดต่อกับผู้ให้บริการโดยตรง
7. ของสมนาคุณในการส่งเสริมการขายนี้ ไม่สามารถแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นๆ
8. ธนาคารมีสิทธิ์ที่จะนำ ชื่อ-นามสกุล และรายละเอียดอื่นใดของผู้ได้รับของสมนาคุณออกเผยแพร่ ทั้งภาพและเสียง และ/หรือ วิธีการอื่นใดเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ และ/หรือเพื่อนำไปใช้ในการอื่นเพื่อประโยชน์สำหรับธุรกิจของธนาคาร หรือบุคคลที่ธนาคารเห็นสมควร โดยธนาคารไม่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแต่อย่างใด
9. ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและกรณีมีข้อพิพาทให้ถือคำตัดสินของธนาคารเป็นที่สุด