SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 15

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า จัดงาน SCB-FTI Factory Outlet ครั้งที่ 15 : Healthy for Life มหกรรมการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าคุณภาพจากโรงงานกว่า 200 ราย ที่เปิดโอกาสให้เอสเอ็มอีไทยโชว์ศักยภาพให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น โดยประชาชนและผู้สนใจได้เลือกซื้อสินค้าที่หลากหลายจากผู้ผลิตโดยตรง โดยมีนางสาววิภาศิริ ฉันทานุมัติ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ่ ผู้บริหารสาย Corporate Segment - Thai 2 ธนาคารไทยพาณิชย์ นายเจน นำชัยศิริ ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) และมล.ภู่ทอง ทองใหญ่ ผู้อำนวยการกองพัฒนาผู้ประกอบธุรกิจ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ร่วมเปิดงาน และขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชิมและช้อปสินค้าคุณภาพของเอสเอ็มอีไทย ตลอด 5 วัน ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2560 ณ หอประชุมมหิศร ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่