กิจกรรมและสัมนา 2556

พลังงานทดแทน Solar PV Rooftop

พลังงานทดแทน Solar PV Rooftop จากความร่วมมือกันระหว่าง สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน

28 สิงหาคม 2556

"แผนพลังงานทดแทน AEDP" ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลลาดพร้าว และ "Solar PV Rooftop" ณ โรงแรมแกรนด์มิลเลเนียม

อ่านต่อ

งานสัมมนา เคล็ด(ไม่)ลับ..สู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน “คิดก่อน รวยกว่า”

งานสัมมนา เคล็ด(ไม่)ลับ..สู่ความสำเร็จ ปี 3 ตอน “คิดก่อน รวยกว่า” เพื่อผู้ประกอบการได้รับฟังข้อคิด เคล็ดลับ จากประสบการณ์ตรงของนักธุรกิจชั้นนำ 3 ท่าน ที่โดดเด่นในการผลักดันธุรกิจให้ประสบความสำเร็จด้วยพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์

29 พฤษภาคม 2556

เวลา 13.00-17.00 น. ณ ห้องบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ ชั้น 22 โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์

อ่านต่อ