ทางรอดธุรกิจโรงแรม : ไปต่อ หรือ รอก่อน

30 พฤศจิกายน 2561

ก็ขายผ่านออนไลน์เอเย่นต์แล้ว ยังไม่เรียกว่าทำการตลาดอีกเหรอ ?
แล้วใบอนุญาตนี่จะต้องทำยังไงต่อไปกันดี ?
นักท่องเที่ยวจีนหาย จะไปหาลูกค้าจากไหนมาทดแทน ?

นี่เป็นเพียงภาพสะท้อนจากธุรกิจโรงแรมที่ได้รับจากคำถามบางส่วนระหว่างการเดินสายพบปะผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมตามภูมิภาคต่างๆ ตั้งแต่ภาคเหนือ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ลงไปต่อที่ภาคใต้ จังหวัดภูเก็ต และจบการเดินทางด้วยภูมิภาคตะวันออกที่พัทยา จังหวัดชลบุรีในงานสัมมนา SCB "รวมพลังเอสเอ็มอี ชี้ทางรอดธุรกิจโรงแรมสัญจร”

ปัญหาหลักที่พบแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
   1. การตลาด การวางแผนการทำการตลาด การสร้างกิจกรรมทางการตลาดยังคงเป็นประเด็นหลักในการดำเนินธุรกิจโรงแรมที่พัก เนื่องจากพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะเรื่องการใช้เครื่องมือสื่อสารและการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตที่ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล และรับข่าวสาร สื่อประชาสัมพันธ์ได้แบบตัวต่อตัว ทำให้ผู้ประกอบการต้องเร่งปรับตัวและสร้างการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมายให้ตรงกับความคาดหวัง และความต้องการของลูกค้า รวมถึงยังต้องมีรูปแบบที่น่าสนใจ ทันสมัย ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของลูกค้า
   นอกจากนี้ปัญหาด้านการตลาดที่พบบ่อยคือการแบ่งกลุ่มตลาดโดยไม่มีการบริหารความเสี่ยง หมายถึงการทำการตลาดโดยมีการกระจุกตัวของตลาดอยู่ที่ตลาดใดตลาดหนึ่ง เมื่อเกิดความผันผวนในตลาดนั้น ผู้ประกอบการที่ไม่มีแผนรองรับจึงไม่สามารถปรับตัวได้ทัน บางแห่งอาจเกิดความเสียหายรายได้ลดลงอย่างต่อเนื่องในปริมาณมาก หรือถึงขั้นขาดทุนติดต่อกันหลายเดือน เพราะไม่สามารถหาตลาดอื่นมาทดแทนได้
   การตลาดในปัจจุบันถึงแม้ตลาดออนไลน์จะเข้ามามีบทบาทในสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น แต่ผู้ประกอบการก็ไม่ควรละเลยการตลาดในแบบออฟไลน์ หรือการทำธุรกิจผ่านทางทราเวลเอเย่นต์ทั้งในและต่างประเทศ  เพราะจะช่วยกระจายความเสี่ยงในการทำธุรกิจได้ แต่ก็ไม่ควรทำตลาดแบบกระจุกตัวกับประเทศใดประเทศหนึ่ง เนื่องจากจะมีความเสี่ยงหากเกิดความไม่แน่นอนกับประเทศนั้นๆ

   2. การบริหารการรับ-จ่ายเงิน ในเรื่องการบริหารการเงินนี้จะเป็นส่วนที่ต่อเนื่องจากการจัดแบ่งกลุ่มตลาด และการบริหารพอร์ตโฟลิโอของโรงแรม  บางครั้งผู้ประกอบการอาจมองว่าการที่เราทำการขายออนไลน์ผ่านออนไลน์เอเย่นต์แต่เพียงอย่างเดียวก็เพียงพอ ลูกค้ามาชำระเงินตรงที่โรงแรม ก็ทำให้ระบบการเงินมีความคล่องตัว แต่หลายๆแห่งก็ยังคงมีปัญหาเพราะเงื่อนไขการจ่ายเงินของเอเย่นต์ออนไลน์แต่ละรายมีความแตกต่างกัน บางแห่งอาจต้องส่งใบเรียกเก็บเงินไปเก็บ บางแห่งอาจต้องรูดบัตรของเอเย่นต์นั้นเพื่อชำระเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด เมื่อไม่ได้ทำรายการตามรอบบัญชีของออนไลน์เอเย่นต์ จึงเกิดความล่าช้าในการได้รับชำระเงิน ทำให้สภาพคล่องที่ควรจะมีไม่เกิดขึ้น 

   3. ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม ประเด็นนี้ยังคงเป็นประเด็นที่อยู่ในความสนใจตลอดเวลา เนื่องจากในบ้านเรามีโรงแรมที่พักขนาดเล็กเกิดขึ้นมากมายในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะที่พักประเภท “โฮสเทล” หรือที่พักอาศัยรวม บริการห้องน้ำรวมและมีพื้นที่พักผ่อน หรือทำกิจกรรมร่วมกันเป็นพื้นที่ส่วนกลาง  หรือที่พักประเภท “อพาร์ทเม้นท์” ที่มีการปล่อยเช่ารายวัน  ผู้ประกอบการเหล่านี้ในคำนิยามของคำว่า “โรงแรม” ตามพรบ.โรงแรม พ.ศ. 2547 นั้น ล้วนเข้าองค์ประกอบหลัก คือ เป็นสถานที่พัก มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นที่พัก มีค่าตอบแทน และคิดค่าตอบแทนต่ำกว่ารายเดือน นอกจากนี้หากเป็นสถานที่พักที่มีห้องพักเกินกว่า 4 ห้อง และมีผู้เข้าพักมากกว่า 20 คน ก็ไม่สามารถจะมาใช้มาตรฐาน “โฮมสเตย์” ได้ ดังนั้นเมื่อโรงแรมเป็นธุรกิจที่ต้องมีการควบคุม จึงต้องมี “ใบอนุญาตประกอบธุรกิจ” ผู้ประกอบการจึงไม่สามารถหลีกเลี่ยงข้อบังคับของกฎหมายได้หากเข้าเกณฑ์ข้างต้น
   อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ประกอบอีกจำนวนมากที่ยังไม่ดำเนินการขอใบอนุญาตประกอบกิจการให้ถูกต้อง หรือยื่นเรื่องแล้วแต่ยังไม่ได้รับใบอนุญาต หรือ ได้รับใบอนุญาตบางส่วน (เช่น มีจำนวนห้อง 50 ห้อง ได้ใบอนุญาตเพียง 20 ห้อง เป็นต้น) 
ในประเด็นนี้หากเป็นอาคารเดิมมาดัดแปลงเพื่อประกอบธุรกิจโรงแรม ปัจจุบันมีกฎกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ออกมาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถยื่นเรื่องเพื่อทำให้ถูกต้องภายในปี 2564   ดังนั้นผู้ประกอบการควรเร่งดำเนินการให้ถูกต้องตามกฎหมาย

ทั้ง 3 ประเด็นหลักๆ นั้นเป็นตัวส่งสัญญาณให้กับธุรกิจโรงแรมว่าจะได้ “ไปต่อ” หรือ “รอก่อน” ซึ่งทีมเดินสายในการบรรยายได้หยิบยกแนวทางในการแก้ไขปัญหามานำเสนอให้แก่ผู้ประกอบการในแต่ละภูมิภาค ไม่ว่าจะเป็นแนวทางในการทำการตลาดต่างประเทศ การติดต่อกับทราเวลเอเย่นต์ในต่างประเทศ การเจรจาธุรกิจการค้า ไปจนถึงเทคนิคการบริหารพอร์ตโฟลิโอของโรงแรมให้มีความต่อเนื่อง ไม่กระจุกตัวอยู่กับตลาดใดตลาดหนึ่ง รวมทั้งการบริหารการรับ-จ่ายเงินหลังบ้านโดยเทคนิคและเครื่องมือทางการเงินที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการระบบการเงินของผู้ประกอบการ

สำหรับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมที่สนใจรับคำปรึกษาเกี่ยวกับธุรกิจโรงแรม สามารถติดต่อขอรับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญของธนาคารไทยพาณิชย์ (SME Business Coach) รวมถึงคุณอมรพรรณ สมสวัสดิ์ ผู้บรรยายงานสัมมนา “รวมพลังหนุน SME สัญจร” ได้ที่ศูนย์ธุรกิจ (SCB Business Center) ที่เซ็นทรัลเวิลด์ โดยผู้ประกอบการจะต้องทำการนัดหมายล่วงหน้าที่ https://businesscenter.scb.co.th/
 
ขั้นตอนการทำการนัดหมายกับ SME Business Coach
1. เข้าไปที่ https://businesscenter.scb.co.th/ แล้วคลิกปุ่ม “ลงทะเบียนสัมมนา”
2. กรอกรายละเอียดของท่านเพื่อเข้าสู่ระบบ
3. เลือกกิจกรรม “SME Business Coach” เพื่อนัดรับคำปรึกษา พร้อมเลือกสถานที่ “เซ็นทรัลเวิลด์” และเลือกวันเวลา และหัวข้อที่ต้องการปรึกษา
หากวันเวลาที่นัดหมายยังว่าง ระบบจะแสดงรายละเอียดการนัดหมายเพื่อยืนยัน หลังจากกดยืนยันแล้วระบบจะส่ง QR Code และรายละเอียดการนัดหมายไปให้ท่านทางอีเมลที่แจ้งไว้