Branding DIY แบรนด์สร้างได้ ง่ายกว่าที่คิด

8 พฤษภาคม 2561

       ในชั้นโชว์สินค้าในห้าง มีสินค้าที่มีคุณสมบัติเหมือนกันอยู่หลายชนิด แต่ราคาไม่เหมือนกัน และถ้าเราลองสังเกต ในหลาย ๆ ครั้งเราซื้อสินค้าด้วยปัจจัยอื่นที่ไม่ใช่เรื่องราคา สิ่งเหล่านั้นจะมีมูลค่ามาก หรือน้อยล้วนแล้วแต่จะถูกกำหนดด้วย “แบรนด์” เป็นส่วนสำคัญ
 
       การสร้างแบรนด์ไม่ได้เป็นเพียงการสร้างโลโก้ ชื่อสินค้า หรือแพ็กเกจจิ้งเพียงอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องสร้างความรู้สึกผูกพันระหว่างแบรนด์กับผู้บริโภคให้ได้ด้วย ทาง SCB SME ได้เชิญ คุณหนุ่ม ชัชวาล ปุกหุต Brand Director และนักวางแผนด้านแบรนด์ให้กับ SME หลากหลายเจ้าทั้งใหญ่และเล็ก  คุณหนุ่มได้แชร์ประสบการณ์ให้ฟังว่า สาเหตุที่เราต้องสร้างแบรนด์ มาจากการแข่งขันที่สูง สินค้าในยุคนี้มันล้นจนมากเกินพอความต้องการแล้ว ทำให้คนสามารถเปลี่ยนไปใช้เจ้าอื่นได้ง่าย การสร้างแบรนด์จึงเข้ามามีบทบาทในการทำการตลาด เพื่อให้ธุรกิจสามารถสร้างโอกาสในการแข่งขันได้ ยุคนี้คนเลือกซื้อจากแบรนด์มากกว่าการดูแค่คุณสมบัติของสินค้าเพียงอย่างเดียว

       ดังนั้นหากคุณเริ่มต้นทำธุรกิจ ก็ควรสร้างแบรนด์ทันที หรือหากอยู่ในช่วงกำลังเติบโต ยิ่งต้องเร่งสร้างแบรนด์ของตัวเอง เพราะหากลูกค้าซื้อเพียงสินค้า ติดใจในสินค้า หากวันหนึ่งมีคู่แข่งปล่อยสินค้าที่ดีกว่า ถูกกว่าออกมา ธุรกิจคุณอาจเสียลูกค้าทันที แต่หากสร้างแบรนด์ที่แข็งแกร่งไว้ แบรนด์จะช่วยให้ธุรกิจของคุณอยู่รอดต่อไปได้ อีกทั้งยังช่วยในด้านการขยาย Line สินค้า เพราะลูกค้าติดในแบรนด์ไม่ได้ติดในสินค้า
สำหรับขั้นตอนการรับรู้ในแบรนด์ของลูกค้ามี 4 ขั้นตอน คือ
 
  1. รู้จัก
  2. เข้าใจ
  3. ตัดสินใจ
  4. มีความภักดีในแบรนด์
 
      ในการสร้างแบรนด์ต้องเริ่มจาก สร้างจุดเด่นก่อน เพราะลูกค้ายังไม่รู้จักคุณ ซึ่งมักเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจากตัวเจ้าของแบรนด์หรือความโดดเด่นของสินค้า จากนั้นจึงค้นหาว่ากลุ่มลูกค้าที่แท้จริงของเรานั้นคือใคร การสร้าง DNA ของแบรนด์ให้ชัดเจนต้องเริ่มจากความคิด ปณิธานที่แรงกล้าในการสร้างธุรกิจให้เกิดขึ้น รวมถึงคุณค่าและประโยชน์ที่แบรนด์มีให้กับลูกค้าเป็นหลัก
 
      เมื่อเรารู้ลักษณะของตัวเองที่ชัดเจน ก็สามารถสื่อสารออกไปได้อย่างแตกต่าง เพื่อให้ลูกค้า ตัดสินใจซื้อกับเราได้ง่ายขึ้น หลังจากลูกค้าซื้อสินค้าแล้ว ต้องมีบริการหลังการขาย การรับ feedback จากลูกค้า หรือกิจกรรมอื่น ๆ ที่ทำให้ลูกค้ายังจำเราได้ เพื่อสร้างความภักดีในแบรนด์
 
      ใน 4 อย่างที่กล่าวมาข้างต้นคือการวางรากฐานของการสร้างแบรนด์ที่ใช้ได้จริง และไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน การรับรู้ของลูกค้ามีขั้นตอนตามนี้เสมอ ในยุคนี้ที่คนเสพข้อมูลข่าวสารเยอะขึ้น และตัดสินใจรวดเร็วขึ้นในเรื่องต่าง ๆ แบรนด์ที่เป็นที่จดจำได้ดี เท่านั้นที่จะอยู่รอด