ตามรอยธุรกิจ Digital Ventures SCB ผลักดัน FinTech Startup

16 มิถุนายน 2559

หลังจากคุณอาทิตย์ นันทวิทยา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร และคุณญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ แห่ง SCB ประกาศนโยบายเดินหน้า FinTech ด้วยการตั้งบริษัทใหม่ โดยมีคุณธนา เธียรอัจฉริยะ มาเป็นที่ปรึกษา เพื่อมาช่วยวางรากฐานให้กับบริษัท สร้างวัฒนธรรมองค์กร และหากำลังคนรุ่นใหม่มาทำหน้าที่ขับเคลื่อนธุรกิจ FinTech ทำให้ชื่อของ Digital Ventures กลายมาเป็นจุดสนใจในวงการธุรกิจของประเทศไทยขึ้นมาทันที

SCB SME อยากแนะนำให้ได้รู้จักกับ Digital Ventures ภายใต้บริษัท SCB Security ว่าธุรกิจนี้จะเข้ามามีบทบาทอะไรบ้าง โดยตามโครงสร้างของบริษัทนั้นจะไม่มีตำแหน่ง CEO แต่จะมีหัวหน้าธุรกิจ 3 ส่วน ตามโครงสร้างการทำงาน ประกอบด้วย
1) Venture Capital หรืองานด้านลงทุน ต้องการคนที่มีวิสัยทัศน์ และมุมมองที่แตกต่าง มุ่งหา Startup ด้าน FinTech ที่น่าลงทุน
2) Incubator หรือโครงการบ่มเพาะ สร้างชุมชน Tech Talent ด้านการเงิน  พร้อมให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ เช่น การตลาด กฎหมาย เงินทุนตั้งต้น
3) Lab คือ งานคิดค้นสินค้า และบริการด้าน FinTech แบบใหม่ ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน
 
Digital Ventures คือ ชื่อบริษัทลูกที่จะมาดูแลงานด้าน FinTech ให้กับ SCB เบื้องต้น ทำหน้าที่เป็น Head of HR มุ่งหาคนที่มีศักยภาพมาร่วมงานให้มากที่สุด โดยมีผู้สนใจเข้ามาร่วมงานจำนวนหนึ่ง แต่ยังคงเปิดกว้างให้คนที่สนใจอยากทำงานแบบ Startup ด้านการเงิน สามารถมาคุยกันได้ตลอดเวลา

ด้วยงบประมาณเบื้องต้น 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ (ราว 1,780 ล้านบาท) จะเป็นแรงดึงดูดให้ Tech Talent เก่งๆ สนใจเข้ามาทำงานร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาสินค้าและบริการใหม่ ๆ ซึ่งจะสามารถทำได้อย่างรวดเร็ว เพราะนอกจากเรื่องเงินทุนแล้ว  SCB กำลังสร้างระบบสภาพแวดล้อมเชิงนิเวศ หรือ Ecosystem เพื่อให้นักพัฒนาได้พัฒนาแอพพลิเคชั่นได้อย่างเต็มที่

เรื่องนี้คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ได้มาร่วมแชร์ไอเดียถึงที่มาของการแยกองค์กรเพื่อจัดตั้งกองทุนสนับสนุน FinTech Startup หลังจากได้ร่วมสัมมนาในงาน Startup Thailand โดยกล่าวว่า

“เราคิดอยู่นานว่าถ้าเราจะทำเรื่องพวกนี้ เราจะทำภายใต้ธนาคารหรือเราจะทำภายนอกธนาคาร สิ่งสำคัญกับการตั้งกองทุนที่ว่านี้ก็คือ กระบวนการที่เราจะทำอะไรให้เร็ว ลองถูกลองผิดได้เร็ว มันต้องทำภายใต้สภาพแวดล้อมยังไงดี เพราะฉะนั้นก็เป็นที่มาว่า เราจำเป็นที่จะต้อง spin off ออกไป อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ที่สภาพแวดล้อมมันเอื้อให้กระบวนการตัดสินใจลองผิดลองถูก”

ขณะเดียวกัน ในงาน Money Expo 2016 ช่วงสัมมนา “FINTECH VS BANK THAI ใคร FIN” นั้น คุณอาทิตย์ นันทวิทยา ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับคำถามของระบบธนาคารว่ายังมีความจำเป็น แต่ธนาคารอาจไม่มีความจำเป็น เพราะ FinTech จะมีบทบาทมากขึ้น

“รูปแบบการใช้บริการใหม่ ๆ ต้องเกิดขึ้นแน่นอน แต่ธนาคารพาณิชย์ก็ยังอยู่ แต่อยู่ในรูปแบบที่เปลี่ยนไป ซึ่งธนาคารพาณิชย์ทั้งหมดก็ต้องปรับตัว และเปลี่ยนแปลง เพื่อเอาลูกค้าเป็นที่ตั้ง ให้ได้รับความสะดวกสบาย และปลอดภัยไปพร้อม ๆ กันด้วย”

ทั้งนี้ SCB ก็ได้ปรับตัวด้วยการมี Digital Ventures เพื่อมาช่วยผลักดันเรื่องของ FinTech Startup ในการสร้างโอกาสจากปัจจัยธุรกิจที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเล็งเห็นถึงการทำงานควบคู่กันไประหว่างธนาคารกับลูกค้าเพื่อสร้างประโยชน์

“ทำยังไงเราถึงจะเอาเทคโนโลยีใหม่เข้ามาเสริม เติม เปลี่ยนแปลง เพิ่มขีดความสามารถในการให้บริการลูกค้ามากขึ้น เราต้องเอาเทคโนโลยีมาปรับเปลี่ยน ทำให้เร็ว เพราะคำว่ารวดเร็วเป็นสิ่งสำคัญมากในการทำธุรกิจ และต้องควบคู่ไปด้วยกันทั้งธนาคาร และลูกค้า ถ้าธนาคารเปลี่ยนแปลงแต่ลูกค้าไม่นำไปใช้ประโยชน์ก็ไม่ได้ช่วยอะไร” ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และรองประธานกรรมการบริหาร SCB กล่าว

การเข้ามาของ FinTech ทำให้ธนาคารจำเป็นต้องเตรียมกลยุทธ์เพื่อรับมือ เรื่องนี้ทาง SCB ได้ตอบโจทย์ดังกล่าว โดยมองถึงพฤติกรรมการใช้งานเทคโนโลยีในอนาคต ซึ่งคุณอาทิตย์ ทิ้งท้ายว่า

“50% ของ FinTech ตอนนี้เปลี่ยนจากการแข่งขันมาเป็นทำงานร่วมกันกับธนาคาร เพราะการแข่งขันกันเองมันไม่มีประโยชน์  การเอาจุดแข็งธนาคารมาใช้ให้เป็น  ทำวัฒนธรรมองค์กรให้เปิดรับกับ FinTech  ทำงานร่วมกัน  มองผลประโยชน์ของลูกค้าเป็นตัวตั้ง และลูกค้าก็ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ใช้งานเทคโนโลยีที่กำลังจะเกิดขึ้น  ผลลัพธ์ก็จะเกิดไปในทางที่ดี”

จะเห็นได้ว่าปัจจุบัน นวัตกรรมได้เข้ามามีส่วนสำคัญกับชีวิตของผู้คนมากขึ้น รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งเสริมให้เกิดเทคโนโลยีใหม่ ๆ ขึ้นมา นอกเหนือจากเงินลงทุน 50 ล้านเหรียญสหรัฐฯ แล้ว SCB ยังได้กันเงินบางส่วนจากกำไรของธนาคาร เพื่อเอาเข้าไปเป็นงบพัฒนาและวิจัย (Research & Development) ในห้องแล็บสำหรับดูแลเรื่องคน  การทดลองที่จะถูกสร้างขึ้นมาหลาย ๆ ทีมเพื่อผลักดันนวัตกรรมสู่อนาคตต่อไป

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี