จับตากระแส LGBTQ

29 กรกฎาคม 2560

กระแสของสินค้า LGBTQ เป็นกระแสที่กำลังโดดเด่นขึ้น ทั้งในต่างประเทศและประเทศไทย ซึ่งกระแส LGBTQ จะสร้างกระแสให้กับกลุ่มสินค้าใด และกลุ่มสินค้าไหน น่าจะเกาะกระแสนี้ได้ SME ต้องติดตาม และเป็นสิ่งที่ทาง SCB SME ต้องการนำเสนอให้ผู้ประกอบการสามารถรู้เรื่องราวต่าง ๆ
 
กลุ่มความหลากหลายทางเพศที่เรียกสั้น ๆ ว่าชาว #LGBTQ (Lesbian, Gay, Bisexual & Transgender + Q ที่ย่อมาจาก Questioning หรือ Queer) นั้นมีความแตกต่างทางด้าน ความต้องการ ความเชื่อ หรือ ความชอบ จากประชากรกลุ่มอื่น  ๆ  ดันนั้น จึงไม่ควรใช้กลยุทธ์ทางการตลาดแบบเดียวกันเพื่อเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภคดังกล่าว แต่ควรที่จะแยกศึกษาว่ากลุ่มประชากร LGBTQ ที่เป็นลูกค้าเป้าหมายมีความคิด ความเชื่อ และความต้องการในการบริโภคอย่างไร แล้วนำมาวิเคราะห์เพื่อเลือกใช้กลยุทธ์ทางการตลาดให้เหมาะสม
 
ผู้บริโภคกลุ่มนี้มีศักยภาพที่น่าจับตามอง เนื่องจากเป็นกลุ่มที่มีรายได้ การศึกษาและกำลังการซื้อค่อนข้างสูง อีกทั้งยังนิยมที่จะบริโภคสินค้ามีคุณภาพสูงระดับพรีเมียมโดยเฉพาะสินค้าและบริการในกลุ่มความบันเทิงและความสวยงามและไม่คำนึงถึงปัจจัยด้านราคามากนัก
 
โดยสินค้าศักยภาพของไทยสำหรับกลุ่มผู้บริโภค LGBTQ ได้แก่ เสื้อผ้า เครื่องประดับ อาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทาน และอาหารและของใช้สำหรับสัตว์เลี้ยง เป็นต้น นอกจากนี้การผ่านร่างกฎหมายรับรองการแต่งงานของเพศเดียวกันของใน 37 รัฐของสหรัฐฯ เป็นปัจจัยช่วยส่งเสริมให้กลุ่ม LGBTQ ตัดสินใจแต่งงานสร้างครอบครัวและลงทุนซื้ออสังหาริมทรัพย์มากขึ้น ดังนั้นสินค้าที่เกี่ยวกับการจัดงานแต่งงาน ของขวัญของชำรวย เฟอร์นิเจอร์ อุปกรณ์ก่อสร้าง และของตกแต่งบ้าน เช่น ดอกไม้แห้ง โคมไฟ แจกันดอกไม้ รากไม้ และโต๊ะเก้าอี้ไม้แกะสลัก น่าจะมีโอกาสในการทำตลาดกลุ่มดังกล่าวมากขึ้นด้วย
 
กลยุทธ์ที่สำคัญในการเข้าถึงกลุ่มผู้บริโภค LGBTQ คือ การสร้างพันธมิตรหรือเข้าร่วมกับองค์กรการกุศล
และองค์กรทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับกลุ่ม LGBTQ เช่น LGBTQ Center หรือ LGBTQ Chamber of Commerce โดยร่วมหรือสนับสนุนการจัดกิจกรรมต่าง  ๆ  ของกลุ่ม LGBTQ เช่น งานพาเหรด หรือ กิจกรรเคลื่อนไหวทางสังคมเพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มผู้บริโภค LGBTQ ว่าองค์กรเป็นมิตรกับผู้บริโภคกลุ่มนี้

องค์กรธุรกิจที่ต้องการจะเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภค LGBTQ อาจพิจารณานำธงสัญลักษณ์สีรุ้งซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของกลุ่ม LGBTQ ไปใช้ประดับตกแต่งหรือใช้ร่วมกับแคมเปญโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กรเพื่อแสดงออกถึงการสนับสนุนกลุ่ม LGBTQ  ทางการตลาดร่วมด้วย
 
8 คำหรือกลุ่มคำสำคัญที่ควรหลีกเลี่ยงในการสื่อสารกับ กลุ่ม LGBTQ ได้แก่
1. Gay Lifestyle
2. Sexual Preference หรือ Preference
3. Choice, Choose หรือ Choose to be gay
4. Homosexual
5. Alternative
6. Tolerance
7. Special Right
8. Friend

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME