ข้อผิดพลาดที่ SMEs ควรเลี่ยง

24 มิถุนายน 2560

การทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ จำต้องลดข้อผิดพลาด โดยดูได้จากคนที่เคยประสบความสำเร็จมาแล้ว เพื่อเราจะได้ไม่ผิดพลาด เช่น เรื่องการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง เชื่อที่ปรึกษามากจนเกินไป ไม่ได้ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี ฯลฯ
หากทำธุรกิจแล้วคิดว่าไม่มีปัญหา คุณกำลังเจอปัญหาแน่นอน ไม่ว่าจะเป็นตัวแผนธุรกิจ การตลาด การเงิน หรือการดำเนินงาน เพราะหากตัดสินใจโดยที่ไม่รู้อะไรเลย ธุรกิจของคุณกำลังพบกับความเสี่ยงแน่
เนื่องด้วยธุรกิจจำเป็นต้องขับเคลื่อนไปตามกระแสของโลกในทุกวัน และจากประสบการณ์ของ SCB SME พบว่า ปัญหาหลักๆ ของผู้ประกอบการที่ก่อให้เกิดเรื่องผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้จากหลายสถานการณ์ในสถานภาพของผู้ประกอบการที่แตกต่างกัน
เริ่มจากผู้ประกอบการ SMEs มือใหม่ ข้อผิดพลาดที่มักเกิดขึ้นได้ง่ายมีหลายเหตุผลด้วยกัน ไม่ว่าจะเป็น การไม่ศึกษาตลาดอย่างละเอียด การตั้งเป้าหมายไว้เกินระดับความสามารถ การทำทุกอย่างด้วยตนเองมากเกินไป เหล่านี้นับเป็นข้อผิดพลาดจากจุดเริ่มต้นที่มีความสอดคล้องกัน
                เพราะการเริ่มต้นทำธุรกิจ ผู้ประกอบการจำเป็นต้องศึกษาตลาดอย่างละเอียดและต้องเรียนรู้ว่า ธุรกิจ สินค้าหรือบริการที่กำลังดำเนินการอยู่ในตำแหน่งใดของตลาด คู่แข่งคือใคร กลุ่มลูกค้าคือบุคคลประเภทใด เพื่อนำมากำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับหลักความเป็นจริง ไม่ใช่การตั้งเป้าหมายสูงเกินไปจนเกินระดับความท้าทาย เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาทางการเงินจนส่งผลกระทบในระยะยาว รวมถึงควรแยกเงินส่วนตัวกับเงินที่ใช้ในด้านธุรกิจให้เป็นสัดส่วน ไม่เกี่ยวข้องกัน เพื่อป้องกันการสับสน และจะได้รู้ถึงปัญหาเรื่องสภาพคล่องและแก้ปัญหาได้ทันที
นอกจากนี้ การทำธุรกิจช่วงเริ่มต้น ผู้ประกอบการอาจเริ่มต้นลงมือทำด้วยตนเอง แต่การลงมือทำด้วยตนเองมากเกินไปมักก่อให้เกิดความเครียดทำให้คุณจำเป็นต้องโฟกัสในจุดแข็งของคุณ และรู้จักการบริหารโดยมอบหมายงานอื่นๆ ที่คุณไม่ถนัดให้เพื่อนร่วมทีมรับผิดชอบ รวมถึงการมีที่ปรึกษาภายนอกมาช่วยดูแลในช่วงตั้งต้น เหล่านี้จึงเป็นข้อผิดพลาดที่มักจะเกิดในช่วงต้นของการทำธุรกิจ
SCB_Checklist

                อย่างไรก็ตาม การดำเนินธุรกิจก็อาจจะมีข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในระหว่างทางอีกมากมาย และอาจจะส่งผลต่อการขยายธุรกิจ หรือการเติบโตในระยะยาว ไม่ว่าจะเป็น การเชื่อคำแนะนำที่ปรึกษามากเกินไป การพึ่งพาฐานลูกค้ากลุ่มเล็กเกินไป การไม่สนใจลูกค้าเก่า การไม่ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี รวมถึงการไม่ยอมเปลี่ยนแปลง
                จริงอยู่ว่าการเริ่มต้นทำธุรกิจ ที่ปรึกษานับเป็นสิ่งจำเป็นในการตั้งต้น แต่ในระยะยาวแล้วปัญหาของธุรกิจที่โตขึ้นตามอาจเกินความเชี่ยวชาญของที่ปรึกษา
                ขณะเดียวกัน การพึ่งพาฐานลูกค้ากลุ่มเล็กเกินไปก็ไม่ใช่สิ่งดี เนื่องจากหากวันใดลูกค้าเกิดยุติการซื้อ-ขายระหว่างคุณ อาจทำให้เกิดปัญหาตามมาได้ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่สนใจฐานลูกค้าเก่า เพราะนั่นคือสิ่งที่คุณจำเป็นต้องทำควบคู่กันไปด้วยในขณะที่ขยายฐานลูกค้าใหม่
SCB_Checklist2

นอกจากนี้ การที่ปัจจุบันโลกหมุนไปตามกระแสโลกและเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น ทำให้คุณจำเป็นต้องใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยชน์ด้วยเพื่อให้สอดคล้องกับธุรกิจสมัยใหม่ รวมถึงการปรับตัวให้ทันกระแสโลก แม้ว่าธุรกิจของคุณอาจจะดำเนินไปในทิศทางที่ดีแล้ว แต่นั่นก็อาจกลายเป็นดาบสองคมที่ทำให้คุณหยุดการพัฒนาและทะนงตนจนไม่สามารถปรับตัวได้ทันท่วงที 

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME