Crisis Management 6 ขั้นตอนกอบกู้วิกฤต

29 พฤษภาคม 2560

วิกฤต มักเป็นสิ่งที่มาอย่างไม่รู้ตัว เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว มีผลกระทบรุนแรง และต้องเร่งแก้ไขภายใต้ระยะเวลาที่จำกัด โดยมีความเสียหายต่อธุรกิจเป็นเดิมพัน จึงเป็นสิ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องเรียนรู้ ใส่ใจ และเตรียมความพร้อมรับมืออยู่เสมอ
 
ในการดำเนินธุรกิจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ดำเนินธุรกิจจนผ่านพ้นปีที่ 3 จะมีโอกาสที่ธุรกิจจะอยู่รอดได้ในระยะยาวมากขึ้น อย่างไรก็ตามในโลกของการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะในยุคดิจิทัลอย่างปัจจุบัน ผู้ประกอบการเอสเอ็มอียังต้องเผชิญความเสี่ยงรอบด้าน และมีโอกาสที่ต้องเข้าไปเผชิญกับสถานการณ์วิกฤตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
 
ลองมาวิเคราะห์เจาะลึกกันว่า ผู้ประกอบการมีโอกาสเผชิญกับวิกฤตได้อย่างไรบ้าง และจะจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นอย่างไร....
 
ในตำราธุรกิจนั้นมีอยู่ไม่น้อยที่กล่าวถึงทฤษฎีในการจัดการกับวิกฤต หรือ Crisis Management ซึ่งวิกฤตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี มักจะเผชิญในด้านหลัก ๆ 3 ด้าน  ได้แก่
  1. วิกฤตที่เกิดกับการขาย และการตลาด เป็นวิกฤตที่มีผลกระทบโดยตรงต่อกระบวนการด้านการตลาด การขายและยอดขายสินค้า ทำให้เกิดวิกฤตและการไม่ยอมรับจากผู้บริโภค เช่น สินค้ามีปัญหา หรือแผนการตลาดที่มีผลกระทบต่อผู้บริโภค เช่น กรณีของธุรกิจ A ที่เจอหนูวิ่งอยู่ในส่วนที่จัดเตรียมอาหารหารบริการลูกค้า หรือธุรกิจ B ที่ปรับเปลี่ยนภาชนะในการให้บริการเป็นรูปแบบใหม่ แต่มีผลให้บริการแย่ลงกว่าเดิม และถูกต่อต้านจากผู้บริโภค
  2. วิกฤตที่เกิดกับกระบวนการธุรกิจ  เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นในกระบวนการซัพพลายเชน ตั้งแต่กระบวนการผลิต จนถึงการกระจายสินค้า ซึ่งอาจจะเกิดความผิดพลาดในการผลิต ทำให้สินค้ามีปัญหา หรือเกิดอุบัติเหตุในการจัดส่งทำให้ส่งมอบสินค้าไม่ได้ตามกำหนดเป็นต้น
  3. วิกฤตด้านการเงิน และสภาพคล่องธุรกิจ เป็นวิกฤตที่เกิดขึ้นกับด้านการเงิน เข่นการขาดสภาพคล่องของธุรกิจ หรือความเสียหายที่เกิดกับการเงินเช่น การเบี้ยวหนี้ของลูกหนี้การค้า
 
แต่ในความเป็นจริงแล้ววิกฤตที่ต้องเผชิญของแต่ละธุรกิจมักจะแตกต่างและไม่ซ้ำกัน จึงไม่เรื่องง่ายที่ผู้ประกอบการจะเปิดตำราแล้วแก้ไขปัญหาตาม ไม่ง่ายทั้งในแง่ของวิธีแก้ไขปัญหาที่เหมาะสม และระยะเวลาในการแก้ไข ซึ่งส่วนใหญ่เมื่อนิยามว่า วิกฤตแล้ว ก็มักจะมีเงื่อนไขเรื่องเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอ
 
วิกฤตของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีนั้น มักมีส่วนประกอบอยู่ 4 ประการ ได้แก่
                1.เป็นเรื่องที่ไม่คาดคิด เกิดขึ้นนอกเหนือความคาดหมาย
                2.เป็นเหตุการณ์ที่นำไปสู่วิกฤตของธุรกิจ
                3.เป็นปัญหาที่ไม่ได้พบบ่อย ไม่สามารถแก้ไขในกระบวนการปกติ
                4.เป็นเรื่องเร่งด่วน ต้องแก้ไขในเงื่อนเวลาจำกัด
 
นักบริหารและนักการเงินชื่อดัง ให้มุมมองเกี่ยวกับการจัดการวิกฤต เมื่อธุรกิจต้องเผชิญกับวิกฤตไว้ว่า  ในการจัดการกับวิกฤตที่เกิดขึ้นนั้น ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรมีขั้นตอนในการจัดการ ดังนี้
1. ตั้งสติ (Be Calm) เพราะความตื่นตระหนกจะทำให้สถานการณ์เลวร้ายลง สติเท่านั้นที่จะช่วยให้ผ่านพ้นความยุ่งยากไปได้ ตั้งแต่เริ่มต้นจนจบกระบวนการแก้ไขวิกฤต
2. แยกแยะวิกฤติ (Identify Crisis) ต้องทำความเข้าใจกับวิกฤต รู้ว่าวิกฤติคืออะไร และจะนำไปสู่อะไร มีผลลัพธ์อย่างไรถ้าไม่ได้รับการแก้ไข ผลจากวิกฤตจะเป็นอย่างไร เกิดความร้ายแรงได้กี่รูปแบบ ผลกระทบจากวิกฤตที่เกิดขึ้นจะเป็นอย่างไร ปัจจัยและเงื่อนเวลาที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างไร
3. รวบรวมข้อมูลและทรัพยากร (Collect Information & Resources) เวลา ข้อมูล และทรัพยากร เป็นสิ่งที่จำกัดเสมอ จึงต้องมีการรวบรวมอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องรู้ว่าข้อมูลอะไรที่เป็นประโยชน์ที่สุด จะหาข้อมูลนั้นได้จากที่ใด มีทรัพยากรอะไรบ้างที่ใช้ได้ เช่น นักกฎหมาย สายสัมพันธ์
4. วิเคราะห์ข้อมูล (Analysis) จากข้อมูลที่มีอยู่ให้ความรู้อะไรกับการแก้ไชวิกฤต และจำเป็นต้องหาข้อมูลและทรัพยากรเพิ่มหรือไม่
5. พัฒนาทางเลือก (Develop Alternatives) ทางเลือกในการแก้ไขวิกฤตมักมีหลายทางเลือก แต่ละทางจะมีโอกาสและความเสี่ยงไม่เท่ากัน ผลที่ได้รับก็แตกต่างกัน จึงต้องเลือกทางที่เหมาะสม มีความเป็นไปได้ และเหมาะสมกับระยะเวลาในการแก้ไขปัญหามากที่สุด
6. ตัดสินใจ (Make Decision) การตัดสินใจจะต้องเฉียบคม และที่สำคัญต้องถูกเวลา ไม่รับเร่งจนเกินไปแต่ต้องไม่สายเกินการณ์ หลายครั้งต้องประเมินตัดสินใจจากทางเลือกต่าง ๆ ที่เชื่อว่ามีโอกาสสำเร็จสูงทั้ง ๆ ที่อาจไม่ใช่ทางเลือกดีที่สุด เพื่อบรรเทาวิกฤตที่เกิดขึ้น
 
สิ่งที่สำคัญที่สุดที่นำไปสู่ความเสียหาย หรือหายนะของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี คือ “ความไม่รู้” ไม่รู้ว่ากำลังเผชิญวิกฤต ไม่รู้ว่าหัวใจสำคัญของวิกฤตคืออะไร ไม่รู้ว่าจะแก้ไขวิกฤตได้อย่างไร ความไม่รู้เหล่านี้ทำให้ผู้ประกอบการเผชิญกับหายนะอย่างง่ายดาย ดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องมีเรดาร์ที่เฉียบคม มองธุรกิจอย่างรอบด้าน และใส่ใจในทุกรายละเอียด จึงจะผ่านพ้นวิกฤตที่เกิดขึ้นไปได้

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME