ซินจ่าว เวียดนาม ส่งสินค้าอะไรไปขายดี

19 พฤษภาคม 2560

ประเทศเวียดนาม ประเทศที่หลายคนจับตามอง เนื่องจากเป็นประเทศเพิ่งเปิดให้มีการลงทุนจากต่างชาติเพียงสิบกว่าปี ทั้งยังเป็นประเทศที่มีจำนวนประชากรมากเป็นอันดับ 3 ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากอินโดนีเซียและฟิลิปปินส์และเป็นอันดับ 15 ของโลก อีกด้วย แต่สินค้าอะไรที่นิยมส่งออกไปยังประเทศนี้ และต้องคำนึงถึงปัจจัย กฎระเบียบอะไรบ้าง เป็นสิ่งที่ผู้ส่งออกควรรู้ เพื่อเป็นแต้มต่อในการเป็นผู้ค้าที่เหนือกว่าใคร !!! SCB SME จะมาอัพเดทให้ทราบว่า สินค้าอะไรที่น่าส่งไปยังเวียดนาม ดินแดนที่มีความสามารถในการซื้อหาอีกมากมาย
 
ประเทศเวียดนามตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของคาบสมุทรอินโดจีน มีความโดดเด่นในการมีอาณาเขตติดกับทะเลยาวถึง 3,444 กิโลเมตร ซึ่งเอื้ออำนวยต่อการทำประมง และการทำท่าเรือน้ำลึก ซึ่งใช้เป็นทางขนส่งสินค้าไปยังตลาดโลกได้ เวียดนามมีพรมแดนติดกับจีนตอนใต้ จึงสามารถส่งผลสินค้าไปยังจีนได้ มีพื้นที่ 331,210 ตารางกิโลเมตร มีขนาดพื้นที่เป็นอันดับที่ 66 ของโลก โดยภูมิประเทศ 3 ใน 4 เป็นภูเขาสูงและป่าไม้ นอกนั้นเป็นไหล่เขาและหมู่เกาะต่าง ๆ  อาณาเขตทิศเหนือติดกับประเทศจีน ทิศใต้และทิศตะวันออกเฉียงใต้ ติดกับอ่าวไทย ทิศตะวันออกติดกับทะเลจีนใต้ และทิศตะวันตกติดกับ สปป.ลาว และประเทศกัมพูชา ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศมีอายุระหว่าง  25-54 ปี
ภูมิอากาศ มีสภาพอากาศที่หลากหลาย เพราะภูมิประเทศเป็นแบบคาบสมุทร ซึ่งมีระยะทางจากภาคเหนือจรดภาคใต้ที่ยาวมาก และมีระดับความสูงต่ำของพื้นที่ที่แตกต่างกัน เวียดนามทางตอนใต้ มีภูมิอากาศคล้ายประเทศไทยคือประมาณ 27–30 c และมี 2 ฤดู คือ ฤดูฝน (พ.ค. – ต.ค.) และฤดูร้อน (พ.ย. – เม.ย.) เวียดนามทางตอนเหนือมี 4 ฤดู คือ ฤดูใบไม้ผลิ (มี.ค. – เมย) ฤดูร้อน (พ.ค. – ส.ค.) ฤดูใบไม้ร่วง (ก.ย – พ.ย.) ฤดูหนาว (ธ.ค. – ก.พ.)
เชื้อชาติ   ประกอบด้วยเชื้อชาติขิ่น (Khin) หรือเวียต (Viet) (มากกว่า 85.7%) นอกนั้นเป็นชนกลุ่มอื่น ๆ  53 เชื้อชาติ ขณะที่การนับถือศาสนานั้น ส่วนมาก 80.8 % ไม่นับถือศาสนาแต่นับถือลัทธิต่าง ๆ   9.3% นับถือศาสนาพุทธนิกายมหายาน  6.7% นับถือศาสนาคริสต์  0.1 % นับถือศาสนาอิสลาม   และศาสนาอื่น ๆ   2.6% โดยมีภาษาเวียดนามเป็นภาษาราชการและใช้ในชีวิตประจำวัน แต่ใช้ภาษาอังกฤษ ฝรั่งเศส และจีนใน การติดต่อทางธุรกิจ สกุลเงินที่ใช้เป็นสกุลเงิน ด่อง
การปกครอง ระบบสังคมนิยม โดยมีพรรคการเมืองเดียว การเมืองมีเสถียรภาพและเอกภาพสูง โดยมีพรรคการเมืองเดียว คือ พรรคคอมมิวนิสต์แห่งเวียดนาม (Communist Party of Vietnam หรือ CPV) ที่มีอำนาจสูงสุดตามรัฐธรรมนูญ ซึ่งมีบทบาทในการกำหนดแนวทางการจัดการทุกด้าน ทำให้การบริหารประเทศเป็นไปอย่างราบรื่นและนโยบายต่าง ๆ  ได้รับการปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง
เมืองหลวงกรุงฮานอย มีพื้นที่ประมาณ 321 ตารางกิโลเมตร มีประชากร 2.2 ล้านคน ตั้งอยู่บริเวณสามเหลี่ยมปากแม่น้ำแดง โดยมีแม่น้ำมากมายไหลผ่าน เป็นศูนย์กลางการบริหารประเทศและเป็นศูนย์กลางธุรกิจการค้าทางภาคเหนือ มีสนามบินนานาชาติที่สำคัญคือ Noi Bai International Airport
ส่งอะไรขายดี
แม้ว่าข้อมูลจากศูนย์อาเซียน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ระบุว่า ประเทศที่ส่งสินค้าเข้าประเทศเวียดนามในอันดับต้น ๆ ได้แก่ จีน เกาหลีใต้ ไต้หวัน ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และ ไทย โดยสินค้านำเข้าที่สำคัญ ได้แก่ เครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์และชิ้นส่วน ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม โทรศัพท์มือถือและชิ้นส่วน ผ้าผืน  ก็ตาม แต่เมื่อวิเคราะห์ดูจากสถิติการส่งออกของประเทศไทยและศักยภาพในการผลิตของประเทศเวียดนามแล้วพบว่า
อุตสาหกรรมผลไม้แปรรูป มีโอกาสมากที่สุด เนื่องจากจำนวนโรงงานแปรรูปผลไม้ในเวียดนามยังมีไม่มาก และโรงงานส่วนใหญ่อยู่ระหว่างพัฒนากระบวนการผลิต รวมถึงยังขาดความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ โดยส่วนมากยังเป็นผลไม้กระป๋องและผลไม้อบแห้ง ขณะเดียวกันโรงงานแปรรูปผลไม้ยังขาดแคลนวัตถุดิบที่มีคุณภาพ นักลงทุนไทย จึงสามารถส่งออกผลไม้สดคุณภาพดีจากไทย อาทิ ทุเรียน มังคุด มะม่วง และลำไย เข้าไปแปรรูปในเวียดนามได้ ซึ่งนักลงทุนไทยสามารถใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีภายใต้ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เคลื่อนย้ายวัตถุดิบเข้าไปยังเวียดนามโดยปราศจากภาษีศุลกากร นอกจากนี้ การขนส่งผลไม้สดจากไทยไปเวียดนามก็มีความสะดวกมากขึ้น โดยใช้เส้นทาง R12 ที่เชื่อมโยงจากกรุงเทพ-นครพนม ประเทศไทย ไปที่แขวงคำม่วน สปป.ลาว และไปยังจังหวัดกว๋างบิ่งห์ เวียดนาม ระยะทาง 1,383 กิโลเมตร ซึ่งเป็นระยะทางที่สั้นกว่าและมีต้นทุนค่าขนส่งที่ถูกกว่าเส้นทางขนส่งทางบกอื่น ๆ

10 อันดับส่งออกเวียดนาม
 
แม้ว่ารัฐบาลเวียดนามมีนโยบายส่งเสริมให้ชาวต่างชาติเข้ามาทำการค้า โดยมีการปรับปรุงและแก้ไขกฎ ระเบียบเพื่อให้เอื้ออำนวยต่อการจัดตั้งบริษัทธุรกิจ (Trading Company) โดยอนุญาตให้ชาวต่างชาติสามารถจัดตั้งบริษัทโดยจดทะเบียนเป็นเจ้าของได้ 100% ทำให้เวียดนามเป็นหนึ่งในประเทศที่นักลงทุนต่างชาติให้ความสนใจ เนื่องจากมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ และมีค่าจ้างแรงงานไม่สูง ก็ตาม แต่ขั้นตอนและกฎเกณฑ์ของสินค้านำเข้าไปยังเวียดนามมีหลักปฏิบัติที่ค่อนข้างจะแตกต่างจากประเทศอื่น ๆ  อยู่บ้างเนื่องจากเพิ่งเปิดประเทศมาในช่วงสิบกว่าปี ทำให้ลักษณะการจัดการดูแลเรื่องเศรษฐกิจมีลักษณะพิเศษ และเป็นสิ่งจำเป็นที่ผู้ส่งออกต้องให้ความสำคัญและทำความเข้าใจ โดยเฉพาะระเบียบและข้อกำหนดของสินค้าที่จะนำเข้า และพิธีการทางศุลกากร โดยที่กฎเกณฑ์มาตรการควบคุมการนำเข้าจากส่วนกลาง และพิธีการศุลกากรของแต่ละจังหวัด

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME