จับกระแส mCommerce แรงดีไม่มีตก

30 มกราคม 2560

mCommerce  เป็นหนึ่งในเทคโนโลยี ที่ปัจจุบันกลายเป็นกระแสหลักอันหนึ่งของการพัฒนาดิจิทัล ในยุคปัจจุบันที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ซึ่งเป็นผู้อ่านหลักของทาง SCB SME ต้องให้ความสนใจในฐานะเครื่องมือที่ช่วยให้เข้าถึงลูกค้า ช่องทางการจัดจำหน่าย และช่องทางในการรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
 
สถิติที่น่าสนใจจากสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ระบุว่า ในช่วง 5 ปีนับจากที่มีการประมูล 3G เป็นต้นมานั้นจำนวนผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จาก 23 ล้านคน เป็น 43 ล้านคนในปัจจุบัน โดยการเพิ่มขึ้นส่วนใหญ่นั้นเป็นการเพิ่มขึ้นของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Mobile มากกว่า Broadband สอดคล้องกับตัวเลขของการใช้งาน Mobile  ที่สถิติการใช้งาน Voice ลดลง ขณะที่ Non-Voice เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว เช่นเดียวกัน
 
สถิติดังกล่าว สะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภคในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตว่า ผู้บริโภคมีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเชื่อมต่อจากเดิมที่ใช้คอมพิวเตอร์ เป็นอุปกรณ์หลัก ไปสู่การเชื่อมต่อผ่านสมาร์ทโฟน ที่สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้จากทุกที่ทุกเวลา
 
สถิติดังกล่าวสอดคล้องกับข้อมูลของ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ที่ระบุถึง แนวโน้มของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตผ่าน Mobile และการมาถึงของยุค mCommerce ได้เป็นอย่างดี
 
สุรางคณา วายุภาพ ผู้อำนวยการ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ ETDA ให้ข้อมูลว่า จากสถิติผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตในปี 2559 พบว่า จำนวนชั่วโมงการใช้อินเทอร์เน็ตในภาพรวมทั้งผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ และคอมพิวเตอร์ โดยเฉลี่ยอยู่ที่ 45.0 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หรือคิดเป็นระยะเวลาการใช้งานเฉลี่ย 6.4 ชั่วโมงต่อวัน
 
โดยการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนั้น สมาร์ทโฟนยังคงเป็นอุปกรณ์หลักในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต โดยมีจำนวนผู้ใช้งานมากถึง 85.5% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 6.2 ชั่วโมงต่อวัน ซึ่งเป็นสถิติที่เพิ่มขึ้นกว่าปี 2558 อย่างเห็นได้ชัด ทั้งจำนวนผู้ใช้งานและจำนวนชั่วโมงการใช้งานของปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วอย่างเห็นได้ชัด โดยในปี 2558 มีจำนวนผู้ใช้งานที่ 82.1% และมีจำนวนชั่วโมงการใช้งานโดยเฉลี่ยอยู่ที่ 5.7 ชั่วโมงต่อวันเท่านั้น
 
กิจกรรมยอดนิยม 5 อันดับแรกที่ผู้ใช้อินเทอร์เน็ตนิยมทำผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ ได้แก่ การพูดคุยผ่าน Social Network 96.1% รองลงมาเป็นการดูวิดีโอผ่าน YouTube 88.1% การค้นหาข้อมูล 79.7% การอ่านหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 76.7% และการรับส่งอีเมล์ 75.8%
 
แต่ข้อมูลที่น่าสนใจจากกสำรวจนั้นพบว่า 59% ของผู้ตอบแบบสอบถามนิยมการซื้อสินค้าและบริการผ่านออนไลน์ 58.8% ทำธุรกรรมทางการเงิน และ 33.8% เคยขายสินค้าและบริการผ่านออนไลน์
 
ผลสำรวจของ ETDA จึงตอกย้ำเป็นอย่างดี ถึงพฤติกรรมของผู้บริโภค และผู้ประกอบการที่กำลังก้าวสู่ยุค Mobile Internet และเชื่อมต่อการใช้งานโซเชียลมีเดีย เข้ากับพฤติกรรมอื่น ๆ เช่น การซื้อและชายสินค้าออนไลน์และการใช้บริการทางการเงิน หรือ Mobile Banking
 
ทำไมต้อง mCommerce

แม้แนวโน้มของโลกธุรกิจจะก้าวสู่การซื้อชายสินค้าผ่าน Mobile แต่ในมุมของผู้ประกอบการแล้วอาจจะยังไม่เห็นความจำเป็น หรือยังไม่แน่ใจว่า mCommerce เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจหรือไม่ผ่านการเปรียบเทียบข้อดี และประโยชน์ของ mCommerce
 
ข้อดีของ mCommerce
                -ความสามารถในการเคลื่อนที่ทำให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงลูกค้าได้จากทุกที่
                -เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ตลอดเวลา  ผู้ประกอบการเข้าถึงลูกค้าได้ตลอดเวลา
                -เป็นอุปกรณ์ที่เข้าถึงตัวผู้บริโภคเป้าหมายโดยตรง
                -มีรูปแบบที่หลากหลาย รองรับพฤติกรรมของผู้บริโภคได้ทุกกลุ่ม
                -เชื่อมต่อกับระบบชำระเงินได้ทันที
                -มีความปลอดภัยในระดับสูง
 
นอกจากนี้ mCommerce ยังรวมข้อดีของ eCommerce นั่นคือ เป็นช่องทางจำหน่ายสินค้าที่มีความได้เปรียบในการเข้าถึงผู้บริโภค เป็นช่องทางการตลาดต้นทุนต่ำ แต่มีประสิทธิภาพสูง และสามรรถคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการนำเสนอสินค้าได้
 
ประเด็นเหล่านี้เป็นสิ่งที่แตกต่างจากช่องทางขายแบบเดิม ๆ ที่ต้องอาศัยการเปิดหน้าร้าน ซึ่งแน่นอนว่าต้องมีเงินลงทุนก้อนใหญ่ ขณะที่หน้าร้านนั้นจะต้องรอให้ลูกค้าเดินมาหา แต่อินเทอร์เน็ตทำให้ผู้ขายเข้าหาผู้ซื้อได้ วันนี้ mCommerce จึงเป็นเครื่องมือธุรกิจที่ผู้ประกอบการต้องใช้ แต่จะใช้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไรนั้น ในครั้งถัดไปจะมีรายละเอียดเจาะลงให้อ่านจริง

SCB mCommerce
mCommerce
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME