สร้าง Brand Identity อย่างไร ให้น่าจดจำ

15 พฤษภาคม 2561

Highlight
 
  • อันดับแรกในการสร้างแบรนด์ คือต้องวิเคราะห์ตัวเองเพื่อให้รู้จักตัวเองก่อน จากนั้นจึงค่อยวิเคราะห์คู่แข่งและตลาด รวมถึงต้องแจกแจงและวิเคราะห์ให้ได้ว่าอะไรคือ จุดแข็ง จุดอ่อน ของทั้งแบรนด์เราและแบรนด์คู่แข่ง
  • การสร้างแบรนด์ไม่มีข้อกำหนดที่ตายตัว คุณสามารถเลือกให้เหมาะกับแบรนด์และองค์กรของตัวเองได้ โดยปรับเพิ่ม-ลดน้ำหนักของแต่ละองค์ประกอบให้เหมาะสม เพียงเท่านี้ก็จะสามารถตอบโจทย์ของตัวเองได้แล้ว

      การสร้าง Brand Identity สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กถือว่ามีความจำเป็นมาก เพราะเป็นการทำให้ลูกค้าจดจำในแบรนด์ของคุณและกลับมาใช้บริการของคุณอีก หลักการสร้าง Brand Identity ที่ดีต้องสร้างออกมาให้มีความน่าสนใจ SCB SME ได้เชิญ ผศ.ดร.บุปผา ลาภะวัฒนาพันธ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมาให้คำแนะนำดี ๆ เกี่ยวกับการสร้าง Brand Identity สำหรับธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็ก

      Brand Identity หรือ อัตลักษณ์ตราสินค้า ซึ่งไม่ใช่แนวความคิดใหม่ อัตลักษณ์ตราสินค้าที่ดีจะบอกได้ว่าตราสินค้านั้นหมายถึงอะไร มีจุดยืนเพื่ออะไร เป็นสินค้าหรือบริการของคนกลุ่มใด คำสัญญาที่ให้กับผู้บริโภคคืออะไร หากเจ้าของสินค้าและบริการสามารถสร้าง “อัตลักษณ์” ของแบรนด์ ที่มีความชัดเจนของสินค้าและบริการของเรา กับสิ่งเหล่านี้มากเท่าไหร่ก็ยิ่งทำให้ “แบรนด์นั้นมีพลัง” ที่สามารถโน้มน้าวและสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคได้มากขึ้นเท่านั้น ดังนั้น การแสดงจุดยืนของแบรนด์จะเป็นประโยชน์กับผู้บริโภคอย่างมาก เพราะจุดยืนของแบรนด์คือ ตัวกำหนดทิศทางในการทำธุรกิจ ที่มีไว้เพื่อสร้างความแตกต่างระหว่างแบรนด์ของคุณกับแบรนด์อื่นในท้องตลาด
 
      องค์ประกอบของ Brand Identity ประกอบด้วย
 
      แก่นของเอกลักษณ์ แสดงถึงแก่นของตราสินค้า โดยแก่นของเอกลักษณ์จะประกอบด้วยส่วนที่ทำให้ตราสินค้าเป็นเอกลักษณ์ และมีคุณค่า ส่วนขยายเอกลักษณ์ เป็นส่วนประกอบที่ช่วยเสริมให้องค์กรมีลักษณะรูปแบบที่เฉพาะตัวและมีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น เป็นการสร้างจิตวิญญาณให้กับองค์กร บ่งบอกถึงความเป็นองค์กรที่เป็นการสะท้อนให้เห็นภาพที่เป็นจุดยืนขององค์กร เช่น  การออกแบบโลโก้ หากการออกแบบโลโก้นั้นใช้สีและมีองค์ประกอบที่ครบถ้วน ก็จะช่วยให้เกิดการจดจำที่ดีได้ ซึ่งเป็นที่มาของภาพลักษณ์ที่น่าจดจำของผู้บริโภคด้วยเช่นกัน  การเลือกใช้คู่สี สำหรับการใช้สีให้กับโลโก้นั้นหากลองสังเกตดูจะพบว่าบางครั้งในการจัดวางโลโก้เพื่อส่งเสริมการขาย หากเราเลือกใช้ตัว Characters หรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้าที่เป็นคู่สีที่เหมาะกับสีโลโก้ จะยิ่งเพิ่มความลงตัวและเป็นที่จดจำได้มากขึ้นอย่างแน่นอน ซึ่งรวมไปถึงรูปแบบหรือบรรจุภัณฑ์ที่แตกต่าง การมีบรรจุภัณฑ์ที่มีความแตกต่างนั้นจะช่วยทำให้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากขึ้น แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและประโยชน์ในการใช้สอย โดยทั่วไปแล้วตราสินค้าที่แข็งแกร่งจะต้องแสดงให้เห็นถ้อยคำเฉพาะ คำขวัญ สีสันและสัญลักษณ์ ตลอดจนเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่ง คำเฉพาะ ชื่อตราสินค้าที่แข็งแกร่ง เมื่อเอ่ยกับคนที่อยู่ในตลาดเป้าหมาย ควรกระตุ้นให้นึกถึงคำอื่น ๆ และต้องเป็นคำที่ชื่นชอบ และหนึ่งในการสร้างความน่าเชื่อถือให้แบรนด์คือ การมีเรื่องราว หรือที่มาที่ไป คุณสามารถแชร์เรื่องราวต่าง ๆ ที่น่าสนใจเกี่ยวกับแบรนด์ได้ เช่น ประวัติการก่อตั้งบริษัท อะไรที่จุดประกายให้เริ่มทำธุรกิจนี้ หรือเรื่องเล่าเกี่ยวกับผลงานที่ผ่านมาก็สามารถทำได้เหมือนกัน

      ไม่ว่าแบรนด์คุณจะเล็กหรือใหญ่ การสร้าง Brand Identity เป็นสิ่งสำคัญ ซึ่งทุกวันนี้ทุกคนสามารถมีแบรนด์เป็นของตัวเองได้ เพียงแค่ค้นหาตัวตนและหาความแตกต่างในสิ่งที่ตัวเองมีให้เจอ แล้วนำความต่างนั้นออกมาสร้างอัตลักษณ์ให้ตัวเอง เพื่อให้แบรนด์ของเราสามารถแข่งขันได้อย่างเต็มที่ หรือพูดง่าย ๆ คือ กลุ่มเป้าหมายต้องมองเห็นเรา และต้องจำเราได้ด้วย