5 ขั้นตอนติดป้าย อย.บนอาหารคลีนที่ควรรู้

20 มิถุนายน 2559

โรคภัยไข้เจ็บดูเหมือนจะเป็นสิ่งน่ากลัวสำหรับคนยุคนี้ ส่งผลให้อาหารคลีนเพื่อสุขภาพรูปแบบต่าง ๆ  ได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก จนมีธุรกิจอาหารคลีนผุดขึ้นเป็นดอกเห็ด ไม่ว่าจะเป็นร้านขายอาหารออนไลน์ ร้านตามหน้าร้านอาหารต่าง ๆ หรือแม้แต่ร้านสะดวกซื้อ

ความนิยมของอาหารคลีน เกิดจากกระแสของกลุ่มคนรักสุขภาพ รวมทั้งเหล่าดารา นักร้องหลายคน ที่แห่กันอวดภาพหุ่นสวยของตัวเอง และอาหารคลีนในแต่ละมื้อผ่านสังคมออนไลน์ หรือบางคนถึงกับหันมาเอาดีด้านธุรกิจการขายอาหารคลีนเลยทีเดียว ส่งผลให้กระแสดังกล่าวได้รับความนิยมกว้างขวางมากยิ่งขึ้น
 
แล้วอะไรที่ทำให้อาหารคลีนของเรา ดึงดูดลูกค้าได้มากกว่าเจ้าอื่นๆ ?

คำถามนี้หาคำตอบได้ไม่ยาก หากคุณบอกว่ากลุ่มลูกค้าของคุณคือ กลุ่มคนรักสุขภาพ นั่นหมายความว่าสิ่งที่ลูกค้าของคุณต้องการคือ คุณภาพ และมาตรฐานของสินค้าหรือเรียกง่าย ๆ ว่า “สินค้าของคุณ ต้องมี อย.”

ผู้ประกอบการหลายรายละเลยการขอ อย. เพราะคิดว่าเป็นเรื่องยุ่งยาก ซึ่งอาจส่งผลเสียในการสร้างความไว้วางใจให้แก่ลูกค้า ดังนั้น SCB SME จึงขอนำเสนอ 5 ขั้นตอนติดป้าย อย. บนอาหารคลีนที่ควรรู้ดังนี้
 
clean food scb
 
1.     ขออนุญาตตรวจสอบสถานที่

ในขั้นตอนนี้ผู้ประกอบการที่ต้องการขอ อย. ต้องผ่านมาตรฐาน GMP ซึ่งเป็นเกณฑ์ข้อกำหนดพื้นฐานจำเป็นในการผลิตและควบคุม เพื่อให้ผู้ผลิตปฏิบัติตาม และทำให้สามารถผลิตอาหารได้อย่างปลอดภัย โดยมีเนื้อหาครอบคลุมทั้งหมด 6 ประการ คือ
1.1 สุขลักษณะของสถานที่ตั้ง และอาคารผลิต
1.2 เครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิต
1.3 การควบคุมกระบวนการผลิต
1.4 การสุขาภิบาล
1.5 การบำรุงรักษา และการทำความสะอาด
1.6 บุคลากร
ทั้งนี้เมื่อผู้ประกอบการผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP แล้วจะได้รับเลขทะเบียน เพื่อนำไปใช้ในการออกแบบขั้นตอนต่อไป
 
2.     อย่าพลาดสาระสำคัญในใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร
สาระสำคัญที่ต้องแสดงในใบรับรองสถานที่ผลิตอาหาร คือ
2.1  ชื่อ และสถานที่ผลิต
2.2  ระบบการประกันคุณภาพอาหาร อาทิ GMP, HACCP, ISO 9001 หรือ 9002
2.3  วันเดือนปีที่ออกใบรับรอง หรือช่วงเวลาที่ใบรับรอง มีอายุการใช้งาน กรณีที่ไม่ระบุให้
- ใบรับรองนั้นมีอายุ 1 ปี นับจากวันที่ออกใบรับรอง หรือ มีหลักฐานจากหน่วยงานที่รับรองสถานที่ผลิตว่าใบรับรองยังคงมีสภาพเป็นไปตามเกณฑ์
2.4  ชื่อหน่วยงานที่ออกใบรับรอง
 
3.     การขออนุญาตผลิตภัณฑ์

หลังจากได้รับเลขทะเบียนแล้ว ผู้ประกอบการต้องทำการออกแบบฉลาก เพื่อส่งให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอีกครั้ง ซึ่งในการออกแบบฉลากนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึงความสวยงาม และความถูกต้องตามมาตรฐานของ อย. ไปพร้อม ๆ กัน ทั้งนี้โดยหลักการแล้วตราสัญลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ต้องชัดเจน เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถทราบได้ทันทีว่าเป็นสินค้าประเภทใด เพื่อป้องกันความเข้าใจผิดของผู้บริโภคในการเลือกใช้สินค้าดังกล่าวด้วย
 
4.ข้อมูลที่พึงมีในฉลากสินค้า
4.1  ตราสัญลักษณ์สินค้า
4.2  วัน/เดือน/ปีที่ผลิต และวันหมดอายุ
4.3  การรับรองมาตรฐานอื่น ๆ (ถ้ามี)
4.4  สถานที่ผลิต / ชื่อบริษัทผู้ผลิต
4.5  ปริมาณสุทธิ
4.6  คุณค่าทางโภชนาการ
 
5.     คุณค่าทางโภชนาการ สาระสำคัญ และจุดเด่นของ ผลิตภัณฑ์อาหารคลีน

คุณค่าทางโภชนาการเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องมีในฉลากผลิตภัณฑ์อาหาร เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกรับประทานได้อย่างเหมาะสม รวมถึงจำนวนแคลอรี่ เป็นส่วนสำคัญของอาหารคลีน เพราะผู้บริโภคสนใจเรื่องนี้เป็นหลักเช่นกัน

ทั้งนี้นอกจากการใส่ข้อมูลด้านโภชนาการเพื่อขอการรับรองมาตรฐาน อย. แล้ว ผู้ประกอบการยังต้องออกแบบให้ข้อมูลดังกล่าวโดดเด่นยิ่งขึ้น รวมถึงหน้าตาอาหาร เพื่อดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคได้อีกด้วย

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี