Content Marketing เพิ่มมูลค่าให้กับ SME ไทย

17 กรกฎาคม 2559

ปัจจุบันเอสเอ็มอี (SME) ต่างๆ กำลังมองหาช่องทางใหม่ๆ ในยุคดิจิทัล เพื่อเพิ่มยอดขาย เนื่องจากการตลาดแบบดั้งเดิม (Traditional Marketing) ไม่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภคได้ และอาจถูกมองว่าไม่เหมาะสมกับสิ่งที่ผู้บริโภคสนใจ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องหาทางเลือกใหม่ๆ ในการนำเสนอข้อมูลที่มีคุณค่า รวมถึงแนะนำในสิ่งที่กลุ่มเป้าหมายมีความสนใจ

ก่อนอื่นมาทำความเข้าใจก่อนว่า Content Marketing นั้นเป็นการทำบทความเพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการตลาด นั้นก็คือการนำไปสู่การสร้างแบรนด์ และการขายสินค้าในที่สุด ซึ่งบทความทางการตลาดหรือ Content Marketing มีขอบเขตตั้งแต่ เนื้อหาบทความ รูปภาพ อินโฟกราฟฟิก วิดีโอ หรือแม้กระทั่ง Video Animation หรือที่เรียกกันว่า Motion Graphic ซึ่งการสร้าง Content Marketing  จำเป็นต้องมีกลยุทธ์ และมีศิลปะสร้างแรงจูงใจให้คนมาสนใจ
 
เช่นเดียวกับกลุ่มของ SME หากต้องการหลีกเลี่ยงการถูกมองข้ามก็จำเป็นต้องสร้าง Content Marketing เพื่อสื่อสารกับลูกค้าด้วยการให้ข้อมูลที่สร้างคุณค่ามากกว่าแค่การเน้นขายสินค้าหรือบริการ เพราะด้วยรูปแบบของการให้ความรู้ ผสมผสานเกร็ดความรู้แปลกๆ ใหม่ๆ รวมถึงอินโฟกราฟิกที่มีประโยชน์ เหล่านี้ผู้บริโภคทั้งหลาย จะแชร์ข้อมูลต่างๆ ของเราอย่างแน่นอน ซึ่งผู้ประกอบการหรือผู้ผลิตอาจจะใช้เงินในการลงโฆษณาผ่าน LINE Facebook หรือ Google AdWords ส่งผลให้ Content Marketing จึงมีความสำคัญในการทำธุรกิจปัจจุบัน

อย่างไรก็ตาม การทำ Content Marketing ควรจะเริ่มต้นจากตรงไหน และทำอย่างไร SCB SME จะขออาสาแนะนำ 5 ขั้นตอนเพื่อให้ธุรกิจ SME ไทยได้ใช้เป็นแนวทางต่อไป
 
1. วางแผนกลุ่มเป้าหมาย การทำ Content Marketing ควรมีการวางแผนที่ดี จำเป็นต้องรู้ว่ากลุ่มเป้าหมายที่เราต้องการจะสื่อสารคือกลุ่มใด และข้อความประเภทใดที่จะทำให้เกิดประโยชน์แก่กลุ่มนั้น รวมถึงการมองเรื่อง Key Word ที่กลุ่มเป้าหมายจะนึกถึงกับสิ่งที่เราเป็น

2. WOW… ประเด็นโดนใจ การสร้าง Content Marketing ที่ดีควรมาจากโครงเรื่องที่สามารถถ่ายทอดเรื่องราวได้น่าสนใจ ซึ่งนับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำ Content Marketing เพราะจุดนี้จะเป็นส่วนนำเสนอความเป็นตัวเราหรือแบรนด์ออกไป โดยเฉพาะใน Social Media ที่มักจะโหยหาเนื้อหาที่สามารถเข้าถึงและโดนใจ เนื่องจากผู้บริโภคมีทางเลือกในการรับรู้จำนวนมาก มีเว็บไซต์หรือ Social Media ให้เลือกอ่านเยอะ ข้อมูลที่ลงไปจึงต้องโดนใจผู้บริโภคให้มากที่สุด

3. ต้องสม่ำเสมอ ระยะเวลาของข้อมูลต่างๆ ควรจะมีความสม่ำเสมอในการโพสต์ลงในเว็บไซต์หรือ Social Media ทั้งหลาย เพราะผู้บริโภคจะรอคอยในช่วงเวลาต่างๆ ที่มีการโพสต์ข้อมูล เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการความสม่ำเสมอ โดยเฉพาะข้อมูลโดนใจ รวมทั้งควรเป็นมาตรฐานการผลิตที่มีคุณภาพแบบเดียวกันอีกด้วย

4. จริงใจไม่แอบแฝง จะ Tie-in สินค้าอะไร ก็ขอให้เนียนๆ เข้าไว้ แต่ทางที่ดีก็ควรจะเป็นข้อมูลอย่างจริงใจ อ่านแล้วไม่รู้สึกว่ากำลังถูกหลอกมาฟังเราขายของ หรือชัดเจนไปเลยว่า Content ประเภทนี้ สำหรับขายของโดยเฉพาะ คนอ่านก็จะได้รู้สึกว่าเราจริงใจกับเขา

5. วัดผลได้ เปลี่ยนคนอ่านกลายเป็นลูกค้า การเปลี่ยนคนอ่านให้กลายเป็นลูกค้า ถือว่าเป็นสุดยอดของการทำงานทางการตลาด เพราะเราสามารถสร้างเครื่องมือชี้วัดความสำเร็จ ซึ่งเนื้อหาหรือข้อมูลต่างๆ นั้นควรทำให้คนอ่านสามารถเข้าใจถึงผลิตภัณฑ์ต่างๆ และมีความสอดคล้องด้วย นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการแสดงผลผ่าน Social Media อื่นๆ ไม่ว่าจะเป็น Like, Comment หรือ Share สิ่งเหล่านี้จะช่วยเพิ่มการรับรู้จากคนอ่านให้กลายเป็นลูกค้าอีกทาง
Content
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี