สร้างคอนเทนต์ให้ปัง แบรนด์ดังระยะยาว

20 มีนาคม 2561

              เจ้าของธุรกิจหลายท่านอาจไม่ได้ให้ความสำคัญกับการสร้างแบรนด์มากนัก ซึ่งอาจส่งผลให้แบรนด์ดูไร้ตัวตนในยุคดิจิทัล ที่การสร้างแบรนด์เป็นมากกว่าโลโก้ และมีวิธีการสร้างแบรนด์ที่หลากหลาย โดยหนึ่งในวิธีการสร้างแบรนด์ที่จะทําให้ลูกค้าจดจํา คือการใช้ “คอนเทนต์” หรือบทความในการสร้างแบรนด์ ซึ่งมีประสิทธิผลมากกว่าการทําโฆษณาออนไลน์ทั่ว ๆ ไป เพราะสามารถสร้าง Engagement กับกลุ่มเป้าหมาย นำมาสู่แบรนด์ที่แข็งแกร่ง และสร้างรายได้อย่างยั่งยืน ทาง SCB SME จึงเชิญคุณกล้อง อาริยะ คำภิโล เข้าของแบรนด์ Jones’ salad ซึ่งมีผู้ติดตามผ่านทาง Facebook page มากกว่า 900,000 คน
 
              SME หลายท่านอาจสับสนระหว่างการสร้างแบรนด์และการทำการตลาด คุณกล้องสรุปให้เข้าใจง่าย ๆ คือการสร้างแบรนด์ เป็นการสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าของเรา เพราะสินค้าประเภทเดียวกันแต่ลูกค้าอาจมีความพึงพอใจที่จะซื้อในราคาที่สูงขึ้นถ้ามีความเชื่อมั่นในแบรนด์  ซึ่งแตกต่างจากการทำการตลาดที่มีจุดประสงค์เพื่อเพิ่มยอดขายโดยตรง การสร้างแบรนด์อาจไม่ได้เพิ่มยอดขายที่ชัดเจนในระยะเวลาอันสั้นต่างจากการทำการตลาด แต่การมุ่งเน้นทำการตลาดเพียงอย่างเดียวไม่สามารถอยู่ได้อย่างยั่งยืนในระยะยาว ดังนั้น เราจึงต้องสร้างแบรนด์และทำการตลาดควบคู่กันไป ไม่สามารถเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งได้
 
              สำหรับการสร้างแบรนด์สิ่งที่ต้องทำเป็นอันดับแรกคือ การสร้างลักษณะของแบรนด์ (Brand DNA) โดยเป็นการสร้างแบรนด์ขึ้นมาให้เป็นเสมือนบุคคล ๆ หนึ่ง ที่มีบุคลิก อุปนิสัย รสนิยมที่ชัดเจน ตามด้วยการกำหนดอัตลักษณ์ของแบรนด์ (Brand identity) ซึ่งเป็นภาพของแบรนด์ที่คนจะจดจำ อาจเป็นสัญลักษณ์ สี หรืออะไรที่ง่ายต่อการจดจำ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องสะท้อนมาจาก Brand DNA หลังจากนั้นจึงสื่อสารสิ่งเหล่านี้ไปสู่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย
 
               ส่วนการสร้างคอนเทนต์ที่ดีนั้น ขึ้นอยู่กับจุดประสงค์ในการสื่อสาร โดยหลัก ๆ คอนเทนต์มี 2 แบบ คือ คอนเทนต์ที่มีคุณค่ากับคอนเทนต์สำหรับขาย ในช่วงแรกของการสร้างแบรนด์ ช่องทางสื่อสารที่ง่ายที่สุด คือการสร้างแฟนเพจบน Social Media อย่าง Facebook เป็นช่องทางในการสื่อสารไปยังลูกค้า โดยสร้างคอนเทนต์ที่มีคุณค่า มีประโยชน์ต่อกลุ่มลูกค้า ดึงดูดลูกค้าที่มีลักษณะเดียวกับ Brand DNA ให้เข้ามาติดตาม สร้างเป็นชุมชนของคนที่ชอบในสิ่งเดียวกัน วิธีการสื่อสาร ไม่จำเป็นที่จะต้องเหมือนกันทุกที่ เพราะคนส่วนมากมักชอบสื่อสารกับคนด้วยกันเอง ดังนั้นคอนเทนต์ที่มีความเป็นตัวเอง มีเอกลักษณ์ของแบรนด์ ลักษณะเหมือนที่คน ๆ หนึ่งสื่อสาร หรือเล่าเรื่องราว ผู้คนจะให้ความสนใจ และถ้าเนื้อหามีประโยชน์จะเกิดการแชร์ออกไปในวงกล้าง โดยที่เพจไม่ต้องใช้เงินโฆษณา ส่วนคอนเทนต์สำหรับขายสามารถใช้ในการแจ้งโปรโมชั่น สิทธิพิเศษต่าง ๆ ให้ลูกค้ามาใช้บริการได้
 
               ทั้งหมดแล้ว คุณกล้อง กล่าวว่า คอนเทนต์ที่สื่อสารไม่ใช้เพียงแค่บทความบนแฟนเพจ แต่รวมถึงองค์ประกอบอื่น ๆ เช่น ชุดของพนักงาน หน้าร้าน โลโก้ ทุก ๆ อย่างประกอบกัน ดังนั้นทุกครั้งที่สื่อสารไปยังกลุ่มลูกค้า ขอให้มีความจริงใจกับลูกค้า คิดเสมอว่าเรามาให้สิ่งที่ดีที่สุดกับลูกค้า จะทำให้เราสามารถสร้างแบรนด์ที่ดี และช่วยให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่อง