Content Marketing ไม่ยากอย่างที่คิด

10 กุมภาพันธ์ 2561

Highlight
  • ในการทำ Content Marketing สิ่งแรกเราจะต้องกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจน จะต้องรู้ว่าเราจะทำอะไร ผลตอบรับที่จะได้รับจากการทำ Content Marketing คืออะไร หากสามารถตอบโจทย์ทั้งหมดนี้ การทำ Content Marketing ก็จะประสบความสำเร็จได้
  • ในการทำ Content Marketing จะต้องเป็นการเสนอความจริงใจ ไม่ควรเขียนให้เกินความจริง ต้องมีการเรียงลำดับความสำคัญที่ชัดเจน อย่าทำให้ผู้อ่านสับสนในสิ่งที่เราต้องการจะสื่อออกไป
  • เรื่องของความถูกต้องในการเขียน Content  ถือว่าเป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้าม เพราะฉะนั้น ก่อนที่จะปล่อย Content ออกไปจะต้องตรวจสอบความถูกต้องให้ดีเสียก่อน เนื่องจากถ้าไม่ตรวจสอบอาจจะทำให้ความหมายที่สื่อออกไปไม่ตรงกับความต้องการได้
      “Content Marketing” ถือว่าเป็นคำที่ได้ยินบ่อยในวงการการตลาดออนไลน์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีที่ผ่านมา แต่ผู้ประกอบการหลายท่านอาจยังไม่ทราบว่า Content Marketing ถือเป็นเทคนิคด้านการตลาดที่ทำให้กลุ่มเป้าหมายกลับมาสร้างรายได้ให้เรา คีย์เวิร์ดสำคัญของ Content Marketing คือ คำว่า "คุณค่า" ผู้ประกอบการต้องอาศัยความคิดสร้างสรรค์ ความรู้และความเข้าใจในเรื่องเทคนิค วิธีการ และการนำเสนอ เพื่อถ่ายทอดให้ตรงกลุ่มเป้าหมายได้สำเร็จ

      ทั้งนี้ ธุรกิจเอสเอ็มอี ในปัจจุบันก็ต้องอาศัยการทำ Content Marketing เช่นกัน เพื่อเป็นอีกช่องทางในการทำให้ลูกค้ารู้จักสินค้าของเรามากขึ้น ด้วยเหตุนี้ ทาง SCB SME จึงได้เชิญ คุณอาชวีร์ น้อยเศรษฐี หรือ คุณบิว ผู้เชี่ยวชาญด้าน Creative Content Writing มาให้คำแนะนำในการทำ Content Marketing อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ และสามารถเพิ่มยอดขายได้อย่างที่ตั้งใจไว้

      สำหรับคนเริ่มทำ Content Marketing  ส่วนใหญ่จะเริ่มต้นจากการทำ Content หลาย ๆ คนอาจยังไม่เข้าใจหรือสับสันกันอยู่ ซึ่งถ้าไม่เข้าใจหรือทำผิดก็จะทำให้ประสบความสำเร็จยาก สิ่งที่ช่วยลดความสับสนได้คือ ต้องมีการจัดขั้นตอนในการทำงานให้ชัดเจน ทำให้สามารถสร้าง Flow ของงานได้อย่างเรียบร้อย และทำให้การทำงานนั้นง่ายขึ้น โดยก่อนอื่นจะต้องเริ่มจากสิ่งสำคัญ คือ การวางแผนกลยุทธ์ที่จะทำ เพื่อให้ได้งานที่ตรงกับเป้าหมายที่ต้องทำออกมา การหาข้อมูลเพื่อทำกลยุทธ์และการวางแผนต่าง ๆ นั้น เป็นขั้นตอนที่ควรมีในทุก ๆ งานและทำให้เข้าใจว่างานจะต้องทำอะไรบ้าง เพื่ออะไร แล้วต้องทำอย่างไร ซึ่งทั้งหมดนี้จะเหมือนเป็นคำแนะนำหรือคำบอกทางในการเดินทางได้ เพื่อให้ถึงเป้าหมายที่จะไปให้ได้ราบรื่นที่สุด สิ่งที่ควรมีในการหาข้อมูลต่าง ๆ มีดังนี้
 
  1. กลุ่มเป้าหมายเป็นใคร ?
       ในการทำงานครั้งหนึ่งต้องรู้ว่าจะสื่อสารกับใคร ที่ไหน ซึ่งคนกลุ่มนี้คิดอะไรอยู่ หรือต้องการอยากรู้อะไร ชอบข้อความหรือสื่อประเภทไหน มีอุปสรรคและปัญหาอะไรที่แบรนด์เราจะช่วยเข้าไปแก้ผ่าน Content ได้บ้าง แล้วเขาจะมาเจอ Content เราได้อย่างไร นอกจากนี้เราจะต้องกำหนดว่าบริษัทหรือสินค้าของเรานั้นจุดขายคืออะไรที่สามารถตอบโจทย์ผู้บริโภค มีเป้าหมายขององค์กร หรือ motivation อย่างไร ตัวตนของบริษัทของตัวเองเป็นอย่างไร และเป้าหมายของการทำงานในครั้งนี้บริษัทคาดหวังอะไรออกมา ในส่วนของทางคู่แข่งนั้นเราจำเป็นต้องรู้ว่าคู่แข่งทำอะไรอยู่บ้าง ใช้วิธีการสื่อสารแบบไหน คนแบบไหนที่คู่แข่งกำลังสนใจอยู่ และทำแบบไหนเราถึงจะแตกต่างกับคู่แข่ง ซึ่งวิธีการที่ง่ายที่สุดก็คือการใช้ SWOT Analysis มาช่วยวิเคราะห์
  1. กำหนดกลยุทธ์การทำ Content  
      นำข้อมูลที่เราได้มาทั้งหมดจากการค้นคว้ามาวาง Content Strategy ซึ่งเป็นการสร้างกลยุทธ์ในการทำ Content ให้ถูกทาง ถูกคน ถูกเวลา และเปลี่ยนกลยุทธ์นี้เป็นแผนการทำงานออกมาได้ ต้องมีการวัดผลว่า Content ที่จะทำนั้นจะวัดผลแบบไหนที่ถือว่าได้ผล ไม่ได้ผล แล้วแบบไหนถือว่าประสบความสำเร็จขึ้นมา ซึ่งเป้าหมายนี้ต้องสอดคล้องกับเป้าหมายทางการตลาดและเป้าหมายทางธุรกิจอีกด้วย ต้องมีการสร้างแผนงานว่าจะต้องทำ content อะไรบ้าง และต้องผลิต Content หรือ Format แบบไหนออกมา เมื่อวางแผนว่าจะใช้เครื่องมืออะไรในการทำให้ Content นั้นกระจายตัวหรือทำให้เกิดการเห็นและการปฏิสัมพันธ์กับ Content ให้ถึงกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการให้มากที่สุด
  1. สร้าง content calendar เพื่อทำงานให้ตรงเวลา
      เราจะต้องรู้ว่าจะใช้ชิ้นงานอะไรเพื่อเชื่อมต่อลิงค์ การใช้คำ และรู้ว่าต้องไปโพสต์ช่องทางไหนบ้างเริ่มทำงาน Content แต่เนิ่น ๆ ในต้นสัปดาห์และใช้เวลาในการทำงานให้หนักก่อนที่จะลงมือจริง เพื่อให้ได้งานที่ดีออกมาก่อนเผยแพร่ สร้างสไตล์ในการเขียนงานออกมา เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนที่ทำงานไม่หลุดกรอบจากสิ่งที่ควรจะเป็น เช่น การมีลักษณะการสื่อสารที่เหมือนกัน โครงสร้างการเขียน และวิธีการเขียนออกมา สร้าง Headline ที่น่าดึงดูดและพยายามปรับแต่ง Headline นั้นให้ดีเสมอ เพื่อทำให้รู้สึกสามารถเข้าถึงได้ง่ายและเข้าใจได้ทันทีในกลุ่มเป้าหมาย

      เมื่อทำ Content ออกมา ขั้นสุดท้ายคือ การตรวจสอบว่าทำไปแล้วได้ตรงกับที่ค้นคว้า และวางแผนเอาไว้หรือไม่ ซึ่งขั้นตอนนี้เรียกได้ว่าการปรับแต่ง หรือเอาไปปรับปรุงใน Content ที่จะทำถัดไป โดยต้องเอา Content ที่เผยแพร่ไปแล้วมาดูข้อมูลที่เกิดขึ้นว่าแต่ละ Content มีประสิทธิภาพอย่างไร และทำงานได้ดีไหม ลองดูผลตอบรับในแง่ของ Engagement ว่ามีมากน้อยแค่ไหน และเป็นไปในทางบวกหรือลบ ลองดูว่า Headline ไหนได้ผล แล้วลองมาปรับให้ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายให้มากที่สุด และปรับแต่งให้ดีขึ้นไป ลองดูว่าเนื้อหาแบบไหนที่ผู้อ่านชอบ และช่องทางไหนชอบเนื้อหาแบบไหน ก็จัดการส่งเนื้อหาที่ชอบได้ถูกที่ ส่วนเนื้อหาที่ไม่ชอบลองเปลี่ยนวิธีการนำเสนอเพื่อจะเจอหนทางที่ใช่ออกมา สังเกตว่าช่องทางไหนไม่ได้ผลตอบรับ และช่องทางไหนให้ผลที่ดี ก็ปรับปรุงหรือโยกกำลังมาทำในส่วนที่ได้ผลดีแทนมากกว่า

      นอกจากนี้ในส่วนของเทคนิคการทำ Content Marketing นั้น สิ่งที่ขาดไม่ได้คือ เนื้อหาต้องมีความสนุก อาจมีความเป็นวิชาการผสมกันไป สิ่งที่เราต้องทำคือ ทำ Content ให้สนุกและมีความน่าสนใจ สามารถอ่านหรือดูได้อย่างเพลิน ๆ โดยที่ไม่น่าเบื่อ การปรับในส่วนนี้จะช่วยให้ Content มีความน่าสนใจและเพิ่มการติดตามจากผู้รับสารได้มากขึ้น Content ต้องมีความสม่ำเสมอ ความเสมอต้นเสมอปลายเป็นสิ่งที่เราทุกคนต่างต้องการที่จะได้รับ เช่นเดียวกันกับ Content ที่มีความสม่ำเสมอ ซึ่งในที่นี้หมายถึง เนื้อหาภายใน ความสดใหม่ น่าอ่านและน่าติดตาม คุณภาพของเนื้อหา ระยะเวลาในการปล่อย Content เป็นต้น ทั้งนี้การรักษามาตรฐานและพัฒนาต่อยอด จะส่งผลให้มีผู้ติดตามมากขึ้นและมีการแชร์ content มากขึ้นเช่นกัน 

      คุณบิว กล่าวปิดท้ายว่า “ในการทำ Content ที่ดี ภายใน Content ต้องมีเนื้อหาข้อมูลที่แสดงถึงความจริงใจ และนำเสนออย่างโปร่งใสมากที่สุด เพื่อแสดงถึงความเป็นมืออาชีพเกี่ยวกับการเขียน Content ซึ่งการสร้าง Content ที่ดีคือ Content ที่มีประโยชน์ และหัวใจหลักของ Content Marketing คือ การสร้างเนื้อหาที่มีคุณค่านั่นเอง เพราะอย่าลืมว่าเมื่อมีคนติดตามเราแล้ว Content ที่เราสร้างขึ้นในแต่ละครั้งต้องถูกคาดหวังจากผู้รับสาร เมื่อ Content เราดี สื่อได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย มีการรับสารถูกกลุ่มก็จะส่งผลให้มีผู้ติดตาม content มากขึ้นเรื่อย ๆ”