สร้างกลยุทธ์เด็ด ค้นหาจุดต่าง นำพาธุรกิจปัง

3 พฤษภาคม 2561

Highlight
 
  • ต้องทำให้แบรนด์มีเรื่องราวที่น่าสนใจมีที่มาที่ไป เพราะจะช่วยให้แบรนด์ดูมีค่ามากขึ้นในสายตาผู้บริโภค โดยการเล่าเรื่องให้น่าสนใจนั้นจะสามารถสร้างให้โรงแรมมีความแตกต่างได้
  • การตั้งราคาของห้องพักถือว่ามีความสำคัญ ซึ่งในส่วนของราคาจะผันแปรตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว เพราะฉะนั้นการตั้งราคาจะต้องอยู่บนความเหมาะสมด้วย

      ไม่ว่าธุรกิจโรงแรมจะมีขนาดไหนก็ตาม ต้องมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดีเพื่อให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ และสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ การวางแผนกลยุทธ์จึงมีความสำคัญ ซึ่งทาง SCB SME ได้เชิญ คุณธรรมศักดิ์ อรชุนวงศ์ Business Consulting Strategic Marketing Planning ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางแผนกลยุทธ์ มาให้คำแนะนำกับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม

      ธุรกิจโรงแรมเป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความสนใจจากนักลงทุนจำนวนไม่น้อย ซึ่งเป็นผลจากการที่ภาคการท่องเที่ยวของไทยขยายตัวจากนักท่องเที่ยวคนไทย และนักท่องเที่ยวต่างชาติที่มีสูงขึ้น และเริ่มมีความนิยมเข้าพักในโรงแรมขนาดที่แตกต่างกันไป พร้อมทั้งเป็นโรงแรมที่มีมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดี ความปลอดภัยสูง จากความนิยมในการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวรุ่นใหม่ ๆ จะเห็นว่า แนวโน้มของภาคการท่องเที่ยวที่สูงขึ้น ทำให้ธุรกิจโรงแรมมีโอกาสขยายตัวมากขึ้นตามไปด้วย ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME ควรมีการวางแผนกลยุทธ์ที่ดี สิ่งแรกควรเริ่มจากการออกแบบตัวโรงแรม ไม่จำเป็นต้องหรูหราเทียบชั้นโรงแรม 5 ดาว หรือ 6 ดาว แต่ควรออกแบบและตกแต่งให้เรียบง่าย ดูดี เพื่อดูแลทำความสะอาดได้ง่าย และซ่อมบำรุงรักษาได้ง่าย หากมีพื้นที่ควรมีสวนเล็ก ๆ ไม่ต้องใหญ่มาก เพราะจะมีต้นทุนในการดูแลสูง ซึ่งการออกแบบให้เรียบง่าย ดูดี ดูแลง่าย จะช่วยให้ผู้ประกอบการยังคงรักษาสภาพของโรงแรมนั้น ๆ ให้อยู่ในสภาพที่ดีได้เสมอ ภายใต้ต้นทุนในการดูแลที่ไม่สูงนัก เพราะหากออกแบบให้หรูเกินไป อาจทำให้ค่าใช้จ่ายในการดูแลอาคารสูง ท้ายที่สุด ตัวอาคารจะทรุดโทรม ดังนั้น เจ้าของโรงแรมควรประเมินงานตามงบประมาณของตัวเองในส่วนของการดูแลรักษาตัวอาคาร เพราะเป็นสิ่งที่จำเป็นมากสำหรับธุรกิจโรงแรม เนื่องจากโรงแรมเกิดใหม่มีจำนวนมาก แข่งขันด้านราคาก็สูง ควรวางงบประมาณในการดูแลรักษาอาคารไว้ทุกปี และกำหนดการปรับปรุงตัวอาคาร เช่น ทาสีใหม่ทั้งนอกอาคารและในห้องพักในทุก 3 หรือ 5 ปี ซึ่งในปัจจุบันเริ่มหันมานิยมติด wallpaper แทนการทาสี เพราะช่วยลดต้นทุนได้อีกทาง
 
      ในเรื่องของการตั้งราคา มีความสำคัญเป็นอันดับต้น ๆ พอ ๆ กับด้านการบริการ เพราะราคาจะผันแปรตามความต้องการของนักท่องเที่ยว ฤดูกาลท่องเที่ยว ทำเลของโรงแรมนั้น ๆ และคุณภาพของการบริการ โดยก่อนการลงทุนควรศึกษาอัตราค่าเข้าพักในพื้นที่ใกล้เคียงก่อน จากนั้นจึงจะนำมาเป็นแนวทางให้ออกแบบและกำหนดราคาค่าเข้าพัก ซึ่งถ้ามีการบริการที่ดี อยู่ในทำเลที่ดีแล้ว มีโอกาสที่อัตราค่าเข้าพักจะสูงกว่าคู่แข่งในย่านเดียวกันได้ ต่อมาจะเป็นในเรื่องของการเลือกทำเลที่ตั้ง ถือเป็นหัวใจอันดับต้น ๆ ของธุรกิจโรงแรมที่ควรอยู่ใกล้ศูนย์กลางการท่องเที่ยวในจังหวัดนั้น ๆ ใกล้ตลาด ใกล้แหล่งอำนวยความสะดวก โดยข้อดีของการสร้างโรงแรมอยู่ในย่านแหล่งท่องเที่ยว แม้จะมีคู่แข่งจำนวนมาก แต่ก็ทำให้ผู้เข้าพักเข้าถึงได้ง่าย ซึ่งหากแข่งขันในด้านทำเลได้แล้ว ถ้าพัฒนาด้านคุณภาพในการบริการให้ดีกว่าคู่แข่ง ย่อมมีโอกาสที่ดีกว่าทั้งในด้านอัตราค่าเข้าพัก และจำนวนผู้เข้าพัก

      สำหรับการส่งเสริมการตลาด ไม่ได้หมายถึงการทำโปรโมชั่นลด แลก แจก แถมเหมือนสินค้าคอนซูเมอร์ แต่หมายถึงการทำตลาดเพื่อเจาะเข้าถึงกลุ่มลูกค้า โดยในธุรกิจโรงแรมและการท่องเที่ยว สัดส่วนมากกว่า 95% ต้องพึ่งพาช่องทางอินเทอร์เน็ตเป็นหลัก ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมควรศึกษาในส่วนนี้ และในส่วนของการคัดเลือกพนักงาน ผู้ประกอบการควรมีกลยุทธ์ในการเลือกพนักงานเช่นกัน เพราะถือเป็นอีกหนึ่งหัวใจสำคัญของธุรกิจโรงแรม ไม่ว่าจะเป็นโรงแรมขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่ ต้องมีพนักงานที่มีหัวใจในการให้บริการ หรือที่เรียกว่า Service Mind คุณต้องฝึกฝนอบรมพนักงานอย่างหนักให้มี Service Mind รู้จักยิ้มแย้ม ทักทาย พูดจาสุภาพ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ สร้างความพึงพอใจให้ผู้เข้าพักสูงสุด ซึ่งธุรกิจบริการอย่างธุรกิจโรงแรม พฤติกรรมของผู้เข้าพัก คือ ยอมจ่ายเงินเข้าพักในราคาที่สูงขึ้น เพื่อได้คุณภาพการบริการที่ดีกว่า โดยเฉพาะในพื้นที่มีจำนวนโรงแรมค่อนข้างมาก ซึ่งการชนะคู่แข่งได้ ไม่ใช่เรื่องอัตราค่าเข้าพักเพียงอย่างเดียว แต่ต้องเป็นเรื่องคุณภาพในด้านบริการจากพนักงานด้วย ซึ่งกระบวนการในการบริการ จะครอบคลุมตั้งแต่ขั้นตอนการจองห้องพัก ทั้งผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและจองตรงกับทางโรงแรมผ่านโทรศัพท์ การให้ข้อมูล จนเมื่อถึงวันเข้าพัก กระบวนการในการเช็คอินต้องรวดเร็ว การจัดส่งกระเป๋าถึงห้องพัก บริการประสานงานกับแหล่งท่องเที่ยว ร้านสปา ร้านอาหาร บริการรถขับส่ง เป็นต้น ทุกอย่างจะต้องมีความพร้อมและสร้างความประทับใจให้กับลูกค้า

      สำหรับธุรกิจบริการแล้ว ลักษณะทางกายภาพ อาจกล่าวได้ว่าเป็นสิ่งที่สร้างคุณค่าให้กับลูกค้า เช่น ปัจจัยด้านความสะอาด ความสะดวก หรือผลประโยชน์อื่น ๆ ซึ่งธุรกิจโรงแรมขนาดเล็กจำเป็นต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้ไม่แพ้ปัจจัยอื่น ๆ เพราะลักษณะทางกายภาย มีส่วนที่ทำให้ลูกค้าตัดสินใจ บรรยากาศของโรงแรม สิ่งแวดล้อมบริเวณรอบข้าง มีความปลอดภัยหรือไม่ บรรยากาศห้องพัก สิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ เช่น สัญญาณอินเทอร์เน็ตมีให้บริการฟรี บริการด้านอาหารเช้า ระบบรักษาความปลอดภัย มีความจูงใจให้เกิดความอยากเข้าพักนั่นเอง

      ปัจจุบันการทำการตลาดและการสร้างแบรนด์ในยุคนี้ จะเห็นได้ว่าจะทำอะไรก็ทำผ่านมือถือกันทั้งนั้น ถ้าจะจองโรงแรมก็คงไม่พ้นการจองผ่านมือถือ ซึ่งการทำการตลาดบนมือถือ เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับโรงแรมในการตอบรับกับพฤติกรรมผู้บริโภคในยุคเลยก็ว่าได้ ดังนั้น ผู้ประกอบการ SME จึงควรศึกษาการใช้สื่ออินเทอร์เน็ตทุกรูปแบบให้เป็นประโยชน์ อาจจะเริ่มจากการมีเว็บไซต์เป็นของตัวเอง มีสื่อเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook, Instagram เพื่อกระจายไปยังกลุ่มเป้าหมาย เรียนรู้การใช้เว็บไซต์เกี่ยวกับการจองห้องพัก เช่น Agoda, TripAdvisor, Hotels combined, Booking เป็นต้น รวมถึงเว็บไซต์จองที่พักในแต่ละท้องถิ่นนั้น ๆ ว่ามีเงื่อนไขในการฝากห้องพักอย่างไร เปรียบเทียบข้อดีข้อเสียของเว็บไซต์เหล่านี้ และเลือกให้เหมาะสมกับโรงแรมของตัวเอง เพียงเท่านี้คุณก็จะสามารถประสบความสำเร็จในธุรกิจของคุณได้แล้ว