เลือกแฟรนไชส์อย่างไรให้ดังเปรี้ยง

6 กุมภาพันธ์ 2561

Highlight
  • ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นธุรกิจที่มีสูตรสำเร็จในการบริหารจัดการทั้งทางด้านการผลิต  ระบบการบริหารงาน  รูปแบบการบริการ การจัดหาวัสดุอุปกรณ์  วัตถุดิบ  การพัฒนาบุคคล  และที่สำคัญคือ  การดำเนินงานด้านการตลาด ภาพลักษณ์ของสินค้าหรือบริการและชื่อเสียงของบริษัทเป็นที่ยอมรับของผู้บริโภคอยู่ก่อนแล้ว  จึงไม่ยากที่นักธุรกิจมือใหม่จะเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์
  • หลักในการตัดสินใจเลือกประกอบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ประสบความสำเร็จด้วยดีนั้น ควรศึกษาถึงรายละเอียดของระบบธุรกิจแฟรนไชส์ให้ดีเสียก่อน เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจอย่างถ่องแท้ก่อนตัดสินใจลงทุน 
 
          “ธุรกิจแฟรนไชส์” ถือว่าเหมาะสำหรับการเริ่มต้นทำธุรกิจของนักลงทุนมือใหม่ ที่ไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นเอง ไม่ต้องเหนื่อยสร้างแบรนด์ โดยมีผู้เชี่ยวชาญวางแผนและหาทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมพร้อมทั้งมีสินค้าและบริการ รวมไปถึงมีแหล่งเงินลงทุนสนับสนุน ซึ่งการลงทุนทำธุรกิจต้องใช้หลากหลายปัจจัยเข้ามาเป็นส่วนประกอบ ดังนั้นหลาย ๆ คน จึงขจัดปัญหาเหล่านี้ โดยการลงทุนทำธุรกิจแฟรนไชส์ ใช้แบรนด์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้ว มาทำเป็นธุรกิจของตัวเอง

          ซึ่งการที่จะให้ธุรกิจแฟรนไชส์ประสบความสำเร็จได้จะต้องมีหลักการในการเลือกที่ดี ทั้งนี้ ทาง SCB SME จึงได้เชิญ คุณบุญประเสริฐ พู่พันธ์ CEO NB Group (Thailand) Co.,Ltd. มาให้คำแนะนำเทคนิคง่าย ๆ ในเรื่องของการทำธุรกิจแฟรนไชส์อย่างไรให้สมอย่างใจหวัง ไม่ขาดทุน

          ธุรกิจแฟรนไชส์ ตามความหมายคือ ธุรกิจที่ประกอบด้วยบุคคลหรือนิติบุคคลผู้ที่เกี่ยวข้อง 2 ฝ่าย คือฝ่ายผู้ที่เป็นเจ้าของสิทธิหรือผู้ให้สิทธิ (Franchisor) และผู้ซื้อสิทธิ  (Franchisee) โดยทั้งสองฝ่ายตกลงทำสัญญากันว่า ผู้ซื้อสิทธิจะดำเนินการขายสินค้าหรือบริการภายใต้สัญลักษณ์ เครื่องหมายการค้า ชื่อสินค้า เทคโนโลยี และระบบการดำเนินงานทั้งหมดของผู้ให้สิทธิ ในพื้นที่ที่ได้ทำการตกลงกันในสัญญา โดยผู้ให้สิทธิเป็นผู้กำหนดมาตรการในการดำเนินงานภายใต้ระเบียบ เงื่อนไข ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยผ่านการถ่ายทอดการฝึกอบรม การให้ความช่วยเหลือและการควบคุม 

          โดยผู้ซื้อสิทธิจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมให้กับเจ้าของสิทธิเพื่อเป็นค่าลิขสิทธิ์ในการใช้สิทธิเป็นการตอบแทน  นั่นจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับนักธุรกิจหน้าใหม่ที่ยังลังเล ตัดสินใจไม่ได้ว่าจะลงทุนทำธุรกิจอะไรดี ขายไอเดียที่จะเริ่มต้นอะไรใหม่ ๆ จึงเลือกแฟรนไชส์มาเป็นช่องทางในการเพิ่มกำไรจากเงินทุนของคุณที่มีเพียงแค่คุณยอมจ่ายในค่าลิขสิทธิ์ คุณก็ได้เป็นเจ้าของกิจการที่มีชื่อแล้ว โดยธุรกิจแฟรนไชส์ที่พบเห็นในปัจจุบัน สามารถแบ่งได้เป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ

          1. แฟรนไชส์ผลิตภัณฑ์ คือ ระบบแฟรนไชส์ที่เจ้าของลิขสิทธิ์อนุญาตให้ผู้ซื้อสิทธิ์ใช้ชื่อทางการค้าของตนในการผลิตผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า ตามลักษณะภูมิศาสตร์ที่แตกต่างกันเช่น ธุรกิจน้ำอัดลม ผู้ผลิตรถยนตร์ เป็นต้น

          2. แฟรนไชส์ในรูปแบบของธุรกิจ คือ ระบบแฟรนไชส์ที่ผู้ซื้อสิทธิ์ดำเนินการโดยใช้วิธีปฎิบัติในด้านต่าง ๆ เช่น กระบวนการด้านการผลิต การใช้อุปกรณ์เครื่องมือ การตกแต่งสถานที่และรูปแบบการบริการทางธุรกิจ ตามข้อกำหนดของเจ้าของสิทธิ์ แฟรนไชส์ประเภทนี้กำลังเป็นที่นิยมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เนื่องจากนักธุรกิจไทย มีความสามารถในการพัฒนาธุรกิจของตนเองขึ้นมาจนมีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับจากลูกค้า ทำให้มีการเริ่มขยายตลาดออกไป โดยใช้แนวทางการดำเนินธุรกิจแฟรนไชส์จนประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก

 เทคนิคในการเลือกธุรกิจแฟรนไชส์ต้องทำอย่างไร ?

          เจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ / ข้อมูลของแฟรนไชส์ เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการศึกษารายละเอียดและทำความเข้าใจของธุรกิจแฟรนไชส์เลยก็ว่าได้ ว่าเจ้าของธุรกิจดำเนินธุรกิจในรูปแบบใด วิธีการดำเนินการของแฟรนไชส์เป็นแบบไหน เจ้าของเข้ามามีบทบาทมากน้อยแค่ไหนในแฟรนไชส์ที่คุณซื้อมา เพราะบทบาทของเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์มีส่วนสำคัญในการพิจารณาว่า จะประสบความสำเร็จมากน้อยแค่ไหน รวมไปถึงรายละเอียดของแฟรนไชส์ว่ามีอะไรให้บ้าง ผลคืนทุน แต่สำหรับในเรื่องผลกำไรที่จะได้รับนั้น อย่าหลงเชื่อคำโฆษณามากนัก เพราะทุกแฟรนไชส์ก็อาจจะมีการระบุว่าขึ้นอยู่กับทำเล ดังนั้นหากคุณสนใจในธุรกิจแฟรนไชส์ชนิดใดแล้ว การศึกษารายละเอียดของข้อมูลให้รอบด้านก็เป็นก้าวสำคัญในการประกอบธุรกิจแฟรนไชส์

          กระแสตอบรับของแฟรนไชส์ ซึ่งการทำแฟรนไชส์นั้นอาจจะเริ่มต้นที่ว่า ไม่จำเป็นต้องคิดว่าจะขายอะไร เพราะแฟรนไชส์จะคิดระบบและการดำเนินงานของร้านมาให้เป็นอย่างดี ไม่ว่าจะเป็นระบบการบริหารจัดการร้าน การดูแลร้าน สินค้าและบริการที่มีให้พร้อมอย่างสมบูรณ์ แต่สิ่งหนึ่งที่ผู้ที่อยากลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์ควรให้ความสำคัญนั่น คือ กระแสความนิยมของธุรกิจที่จะซื้อมาว่าได้รับความนิยมมากน้อยเพียงใด และทำเลที่จะตั้งธุรกิจแฟรนไชส์นั้นจะได้รับกระแสตอบรับดีหรือไม่ เพราะหากเป็นสินค้าที่มีชื่อเสียง ได้รับความนิยม แต่กลุ่มลูกค้าเป้าหมายและทำเลที่ตั้งไม่เอื้ออำนวยก็อาจจะทำให้ไม่ประสบความสำเร็จได้

          ที่สำคัญบริการหลังการซื้อแฟรนไชส์ต้องมีความใส่ใจ เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้ที่คิดจะลงทุนในธุรกิจแฟรนไชส์นั้นควรให้ความสำคัญ เพราะการลงทุนในการซื้อแฟรนไชส์ก็เปรียบกับการใช้เงินทุนก้อนใหญ่ในการลงทุน ดังนั้นการเสียเงินจำนวนมากเพื่อลงทุนในการซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ ทุกคนก็ย่อมมีความคาดหวังในบริการหลังการขายด้วยว่าต้องได้รับการบริการที่ดีด้วย ดังนั้นการบริการหลังซื้อแฟรนไชส์ก็เป็นสิ่งสำคัญเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นเรื่องควรศึกษาในเรื่องสัญญาและข้อตกลงอย่างละเอียด บางธุรกิจก็อาจจะช่วยในเรื่องเบื้องต้น การหาพนักงาน การวางระบบ และการบริหารจัดการภายในร้าน แต่หากเกิดปัญหาตามมาภายหลังนั้นในบางธุรกิจแฟรนไชส์ก็อาจจะไม่ได้สนใจในเรื่องนี้

          คุณบุญประเสริฐ ให้ข้อคิดดี ๆ ถึงการทำธุรกิจแฟรนไชส์ว่า “อย่างที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งส่วนใหญ่รู้กันดีอยู่แล้วว่า ธุรกิจแฟรนไชส์เป็นช่องทางการทำธุรกิจอีกอย่างหนึ่ง ซึ่งผู้ซื้อจะได้รับสิทธิ์ในการบริหารธุรกิจตามระบบแฟรนไชส์ ทุกอย่างจะถูกกำหนดโดยเจ้าของแฟรนไชส์ โดยเจ้าของแฟรนไชน์จะให้สิทธิ์แก่ผู้ซื้อแฟรนไชส์ในการใช้เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า ข้อมูลลับ และทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีความเกี่ยวข้องกับเจ้าของแฟรนไชส์ อีกทั้งจะคอยให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อในการบริหารธุรกิจและจัดเก็บค่าธรรมเนียมบางอย่างสำหรับการอนุญาตให้ใช้สิทธิประโยชน์จากผู้ซื้อแฟรนไชส์ จึงไม่แปลกที่นักลงทุนมือใหม่จะเลือกทำธุรกิจแฟรนไชส์ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรถ้าหากไม่มีความตั้งใจ ขาดความรับผิดชอบแล้ว ต่อให้มีเงินมากแค่ไหนก็ไม่สามารถประสบความสำเร็จได้