ธุรกิจอาหารทำอย่างไรถึงจะได้อย.

20 มีนาคม 2561

Food Industry เป็นกลุ่มธุรกิจที่มีผู้เล่นมากมาย แต่หลายปัจจัยที่ทำให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงคือการทำให้ธุรกิจเราได้มาตรฐานสากล และผ่านการรับประกันจากสำนักคณะกรรมการอาหารและ ยา (อย.) เรื่องดังกล่าวเป็นสิ่งสำคัญ SCBSME เลยจัดสัมนาเชิญวิทยากร ผู้ซึ่งเชี่ยวชาญและสามารถให้คำแนะนำ พร้อมแชร์เคล็ดลับดีดี จะช่วยให้ผู้ประกอบการ SME รู้ขั้นตอนและสามารถเตรียมตัวเพื่อให้ผ่านการพิจารณาไปได้อย่างดี โดย คุณทิพย์วรรณ ปริญญาศิริ ผู้อำนวยการสำนักงานอาหาร สำนักคณะกรรมการอาหารและ ยา 


Highlight :
 
หัวใจของการผลิตอาหารให้ ปลอดภัยมีอยู่ 3 ประการ คือ
 
1. ลดอันตรายเบื้องต้น เช่น ต้อง มี สภาพแวดล้อมที่ดี เครื่องอุปกรณ์ ตลอดจน ภาชนะ บรรจุ จะต้อง สะอาด
 
2. ต้องมีการลดการยับยั้งการทำงานของจุลินทรีย์ 
 
3. ต้องมีการป้องกันการปนเปื้อนซ้ำ เพียงเท่านี้ก็สามารถยื่นขอ อย. ได้แล้ว
 
สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้ก่อนที่จะยื่นขออนุญาตเครื่องหมาย อย. คือ ต้องมีข้อมูลของผลิตภัณฑ์ที่ชัดเจน ต้องมีการขออนุญาตในเรื่องของสถานที่ และการขออนุญาตผลิตภัณฑ์ เป็นต้น
 
ในการประกอบธุรกิจอาหาร สิ่งสำคัญที่สุดของการดำเนินธุรกิจ นั้น คือการขอเครื่องหมายอย.   เพราะถือว่าเป็นการการันตีว่า สินค้าของเราปลอดภัยต่อผู้บริโภค ซึ่งปัจจุบันเป็นเรื่องที่ไม่ยากแล้วสำหรับการขอเครื่องหมายอย. โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นคำขออนุญาตด้านอาหารผ่านออนไลน์ได้ทางเว็บไซต์ >> http://food.fda.moph.go.th