เทคนิคพัฒนาร้านอาหารต้นแบบให้รุ่ง มุ่งสู่แฟรนไชส์

31 มีนาคม 2561

อีกหนึ่ง content seminar ที่ได้รับความสนใจ เรื่องการต่อยอดธุรกิจร้านอาหาร ไปสู่การทำแฟรนไชส์ โดย ดร.พีระพงษ์ กิติเวชโภควัฒน์ ที่ปรึกษาคณะกรรมการมาตรฐานแฟรนไชส์แห่งชาติ กระทรวงพาณิชย์​ SCB Business Center ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิล์ด เมื่อวันที่ 31 มี.ค.61


Highlight
 
- การทำแฟรนไชส์ คือ กระบวนการทางธุรกิจ ซึ่งเจ้าของธุรกิจได้พัฒนาวิธีการต่างๆ และพิสูจน์แล้วว่าธุรกิจนั้นประสบความสำเร็จในการจัดการธุรกิจที่ดี 
 
- รูปแบบของการให้สิทธิแฟรนไชส์ แบ่งได้เป็น 3 แบบ คือ 
1. แฟรนไชส์แบบหน่วยเดียวหรือแฟรนไชส์บุคคล 
2. แฟรนไชส์แบบหลายหน่วย หรือแฟรนไชส์แบบพัฒนาพื้นที่
3. แฟรนไชส์แบบ Subfranchise

    ซึ่งทั้ง 3 แบบนี้ จะมีข้อดีและข้อเสียเป็นของตัวเอง ในการนำไปใช้จะต้องขึ้นอยู่กับรูปแบบของประเภทนั้นๆ ซึ่งจะต้องเลือกให้ตรงกับธุรกิจของตัวเองให้ดี
 
    ความสำเร็จของระบบแฟรนไชส์ เกิดจากการใช้กลยุทธ์ให้เหมาะกับช่วงจังหวะเวลานั้น ซึ่งการมุ่งเน้นผิดทางล้วนสร้างอุปสรรคต่อธุรกิจ  และเมื่อถึงเวลาขยายธุรกิจแต่กับนิ่งเฉย ก็อาจทำให้เสียโอกาสทางธุรกิจได้เช่นกัน

ติดตามกิจกรรมดีดีแบบนี้ได้ที่ https://businesscenter.scb.co.th/th/