กลยุทธ์ปังขยายแฟรนไชส์ดังทั่วประเทศ

19 พฤษภาคม 2561

            “ขยายธุรกิจ” คือช่วงที่ยากและอาจจะหนักสุด ๆ ของเจ้าของธุรกิจและผู้ประกอบการ SME ไทยหลายราย ซึ่งหนึ่งในการขยายธุรกิจที่นิยมใช้กันคือ “การขยายแฟรนไชส์” ในประเทศไทยมีอัตราการเติบโตการขยายธุรกิจแบบแฟรนไชส์ เฉลี่ยร้อยละ 10-20 ต่อปี กลยุทธ์นี้เป็นที่นิยมอย่างมากเพราะทำได้อย่างรวดเร็วและมีผู้ช่วยร่วมลงทุนถ้าสินค้าหรือระบบตั้งไว้ดีแล้ว ปัญหาที่ผู้ประกอบการหลายคนเจอคือ จะทำอย่างไรให้ระบบสามารถดำเนินงานไปด้วยตัวเองได้
 
            คุณตา แก้วรุ้ง เจ้าของธุรกิจชาปากยูน ตอนนี้ขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ไปมากกว่า 100 สาขา ได้มาแบ่งปันกลยุทธ์การขยายธุรกิจด้วยระบบแฟรนไชส์ไว้อย่างน่าสนใจดังนี้
 
            ปัจจัยที่ทำให้ชาปากยูนขยายสาขาได้ร้อยกว่าสาขา คือ
 
            1. ปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจอยู่เสมอ

            ความไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาธุรกิจเป็นหนทางแห่งความสำเร็จในทุก ๆ อย่าง เพียงแค่เราคอยพัฒนาสิ่งที่เราทำให้ดีขึ้นเรื่อย ๆ สร้างระบบมารองรับและใส่ใจในคุณภาพ ไม่ว่าจะเป็นสูตรของเครื่องดื่ม ระบบการทำงาน การเทรนด์ทีมงาน คุณภาพของสินค้า ทั้งหมดคือปัจจัยที่ทำให้แบรนด์สาขาขยายแฟรนไชส์ได้เรื่อย ๆ

            2. การโปรโมทธุรกิจให้เป็นที่รู้จัก

            การที่ธุรกิจแฟรนไชส์จะเติบโตได้นั้น เจ้าของธุรกิจต้องให้ความสำคัญกับการโปรโมท ซึ่งการโปรโมทเป็นการทำให้ธุรกิจเป็นที่พบเห็นบ่อยครั้ง และเริ่มเป็นที่จดจำ เป็นที่พูดถึงของผู้ที่สนใจ ซึ่งการทำเช่นนั้นอาจใช้สื่อ Social Media ที่มีอยู่ในมือ เช่น facebook, youtube หรือ website ในการโปรโมทธุรกิจของคุณได้

            3. การเน้นจัดการไปที่เรื่องของ “คน”
 
            ชาปากยูนมีระบบการบริหารงานที่เป็นระบบ ระเบียบ มีระบบการจัดการที่ทันสมัย ตอบได้ทุกคำถาม มีคู่มือการทำงานที่ดี มีการวางระบบบัญชีที่ง่ายต่อการตรวจสอบ และมีการอบรมเจ้าของร้านและพนักงานให้มีความเป็นมืออาชีพ นอกจากนั้นยังมีทีมงานคอยตรวจสอบคุณภาพสาขาอยู่เรื่อย ๆ เพื่อให้มาตราฐานคงที่ เพราะคุณภาพของพนักงานก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกัน ฉะนั้นการมีทีมงานเข้าพื้นที่เพื่อตรวจสอบคุณภาพจึงเป็นเรื่องสำคัญ
 
            นอกจากนั้นการเลือกแฟรนไชส์ที่ถนัดและมีความชอบนั้นเป็นสิ่งที่ดี เพราะมีส่วนช่วยให้ธุรกิจสำเร็จได้เร็วขึ้น เพราะเมื่อเราชอบธุรกิจของเรา เราจะใส่ใจในทุกรายละเอียด สิ่งไหนที่ไม่รู้ก็ไปศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม วัตถุดิบไหนที่ว่าอร่อยล้ำเลิศก็จะไปเสาะหามา เพื่อให้แฟรนด์ไชส์มีจุดแข็งมากยิ่งขึ้น พลังของความชอบในธุรกิจ จะดึงดูดคนที่ชอบคอเดียวกันเข้ามา ทำให้การขยายธุรกิจเป็นไปด้วยดีเพราะต่างก็เป็นคอเดียวกัน

            และสุดท้ายนี้อยากฝากไว้ว่า ใช่ว่าทุกกิจการคิดจะขายแฟรนไชส์ก็ขายได้ทันที กิจการที่จะขายแฟรนไชส์ได้นั้น ต้องมีความพร้อมในระดับหนึ่ง คือต้องเป็นกิจการที่มีกำไรมาแล้ว หรือเปิดมานานพอที่จะเอาประสบการณ์มาถ่ายทอดให้ผู้อื่นได้

            ดังนั้น ก่อนที่กิจการใดก็ตามที่คิดขายแฟรนไชส์ต้องมีการวิเคราะห์ความเป็นไปในธุรกิจของตัวเองว่า เรามีความพร้อมมากเพียงพอหรือไม่ ซึ่งการขายแฟรนไชส์โดยที่ยังไม่พร้อม จะไม่สำเร็จ และจะเกิดปัญหามากมายตามมา จนต้องกลับไปสู่จุดเริ่มต้นใหม่ หรือเลิกกิจการไปเลย อย่างที่เคยเกิดขึ้นบ่อยครั้ง