5 นวัตกรรมขับเคลื่อน SME ไทย

19 กรกฎาคม 2559

นวัตกรรมหรือการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ จะช่วยทำให้โลกของธุรกิจเติบโตขึ้นอยู่ตลอดเวลา ครั้งนี้เราจะมาสำรวจอะไรบ้างที่กลายเป็นแรงขับเคลื่อนทำให้เกิดนวัตกรรม
แนวความคิดของการขับเคลื่อนธุรกิจใหม่ๆ เกิดขึ้นจากนวัตกรรม ที่โลกคิดค้นขึ้นมาอยู่ตลอดเวลา สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากนักธุรกิจที่สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ หรือบริการโดนๆ ให้กับลูกค้า ทาง SCB SME จึงรวบรวมแนวความคิดต่างๆ มาให้ทุกคนได้อ่านกันซะเลย โดยมีการสำรวจออกเป็น 5 ส่วนที่สำคัญ ประกอบด้วย

1. ขับเคลื่อนจากอารมณ์ : แนวความคิดของการขับเคลื่อนจากอารมณ์ ถือว่าเป็นเรื่องสำคัญของการซื้อของใหม่ๆ หลายอย่าง เพราะปกติคนทั่วไป จะเลือกซื้อสิ่งของจากอารมณ์ สิ่งหนึ่งที่จะช่วยให้การทำสิ่งของใหม่ๆ ประสบความสำเร็จ ก็คือ การใช้รูปแบบวิจัย เพื่อตรวจสอบความพึงพอใจกับสินค้ามากที่สุด เรียกได้ว่า แบบสอบถามเหล่านี้จะเป็นผู้กำหนดทิศทางของสินค้าได้เป็นอย่างดี แต่อาจจะต้องหากลุ่มตัวอย่างที่สามารถวิจารณ์สินค้าได้อย่างแม่นยำด้วย  

2. ขับเคลื่อนจากสังคม : ทุกคนล้วนมีสังคมของตนเอง แน่นอนว่ามุมมองของการแบ่งปันต่างๆ จะช่วยให้เกิดมุมมองใหม่ๆ ในโลกธุรกิจ การทานข้าวกับเพื่อน 1 กลุ่ม เราอาจจะได้มุมมองแปลกๆ ใหม่ๆ เกิดขึ้นผ่านการสนทนา ซึ่งแต่ละคนก็จะได้มุมมองหรือทัศนคติที่แตกต่างกันไป  

3. ขับเคลื่อนผ่านเทคโนโลยี : เทคโนโลยีเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างนวัตกรรมอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟน เทคโนโลยี Cloud แชตต่างๆ รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูล สิ่งเหล่านี้ถือว่าเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญของโลกใบใหม่นี้ การนำเทคโนโลยี ตลอดจนแอพลิเคชั่นใหม่ๆ จะเป็นตัวสร้างสรรค์ธุรกิจใหม่ ๆ ให้เกิดขึ้นได้ และทำให้ธุรกิจของคุณเปลี่ยนแปลงไปได้อย่างรวดเร็ว

4. ขับเคลื่อนผ่านสภาพแวดล้อม : สภาพแวดล้อมเป็นเรื่องสำคัญอย่างมากในการสร้างวัฒนธรรม และความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน เพราะสภาพแวดล้อมที่ดีจะช่วยกระตุ้นความมีส่วนร่วมด้านความคิด และการแก้ปัญหา เปิดใจยอมรับสิ่งใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นจากภายนอก ทำให้คุณจะสามารถสร้างนวัตกรรมให้เกิดขึ้นอยู่ได้ตลอดเวลา  

5. ขับเคลื่อนผ่านการควบคุมตลาด : เนื่องจากทุกวันนี้ทุกสิ่งดำเนินไปอย่างรวดเร็ว และส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข และเกิดเป็นแรงกดดันมาจากตลาด ซึ่งทำให้เราต้องทำความเข้าใจถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเพื่อนำเสนอนวัตกรรมใหม่ที่เหมาะสม รวมถึงการไม่หยุดนิ่งในการแข่งขัน โดยสิ่งเหล่านี้จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนไปสู่ความคิดใหม่ในการทำงานเพื่อส่งผลไปสู่ผลิตภัณฑ์ และบริการของคุณ  

innovation
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี