Wongnai Story

31 มีนาคม 2561

               พฤติกรรมของลูกค้าในการใช้สื่อออนไลน์เป็นอย่างไร? ควรเจาะกลุ่มลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรให้เข้าถึงใจลูกค้า? และเราควรทำอย่างไรให้ลูกค้าในโลกออนไลน์เชื่อใจในสินค้าของเรา? SCB SME ได้เชิญ คุณยอด ชินสุภัคกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท วงใน มีเดีย จํากัด มาแชร์ประสบการณ์ในการทำเว็บไซต์และแอปพลิเคชันรีวิวและค้นหาร้านอาหารชื่อดังอย่าง “Wongnai”

               ในช่วง 6 ปีแรก ที่เว็บไซต์ยังไม่พร้อม ยังไม่เป็นที่นิยม เพราะความยากของการสร้างเว็บไซต์ Wongnai คือ การให้ลูกค้าไปใช้บริการและเขียนรีวิวให้ พร้อม ๆ กับการมีจำนวนร้านค้าให้ลูกค้าได้ไปใช้บริการ ซึ่งสองเรื่องนี้เป็นเหมือนปัญหาโลกแตกว่าสิ่งไหนจะเกิดก่อนกัน เพราะทั้งสองส่วนนี้ต้องเกิดและเติบโตไปพร้อมกัน คุณยอดจึงไม่เห็นด้วยที่หากมีเว็บไซต์ใหม่จัด Event เปิดตัวอย่างยิ่งใหญ่ทั้ง ๆ ที่ยังไม่มีผู้ใช้งาน ซึ่งเป็นการลงทุนที่ไม่คุ้มค่ากับการจัดงาน สำหรับ Wongnai ในช่วงแรกใช้การตลาดแบบออนไลน์ ค่อย ๆ สะสมจำนวนผู้ใช้บริการให้เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เริ่มจาก 0 ใช้เวลา 2 ปี ถึงมีผู้ใช้บริการจำนวน 30,000 คน และหลังจากเว็บไซต์เริ่มเป็นที่รู้จักและน่าเชื่อถือ จำนวนผู้ใช้จึงเติบโตอย่างก้าวกระโดดเป็น 1 ล้านคน จนถึงทุกวันนี้มีผู้ใช้บริการมากถึง 8 ล้านคนทั่วประเทศ

               ซึ่งเมื่อเว็บไซต์เริ่มเป็นที่รู้จักแล้ว จึงเริ่มจัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสร้างการรับรู้ในกลุ่มลูกค้าเป้าหมายในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยเว็บไซต์ Wongnai มีรายได้ส่วนใหญ่มาจากองค์กรขนาดใหญ่ ที่ได้รับข้อมูลข่าวสารจากกิจกรรมการตลาดเหล่านี้ และซื้อโฆษณา หรือ สร้างกิจกรรมต่าง ๆ บนเว็บไซต์ Wongnai สร้างการจดจำ และประสบการณ์อันดีให้กับลูกค้าของตนเอง ซึ่งจุดพลิกเกมส์ที่ทำให้เว็บไซต์ Wongnai โตอย่างก้าวกระโดดนั้นมาจากหลายส่วน ทั้งปัจจัยภายนอกที่เกื้อหนุน สินค้าที่ดี และเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน หากโทรศัพท์มือถือยังไม่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart phone หรืออินเตอร์เน็ตยังช้า เว็บไซต์นี้คงไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้ หรือหากสินค้าไม่ตอบโจทย์ผู้บริโภค ถึงจะมีเทคโนโลยีที่ดีมากขนาดไหน ก็คงไม่เป็นที่นิยม สำหรับงบทางการตลาดก็มีความสำคัญเช่นเดียวกัน แต่ไม่ใช่ทั้งหมด นั่นหมายความว่าองค์ประกอบทุกอย่างต้องเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม จึงช่วยส่งเสริมให้เว็บไซต์นี้เกิดและเติบโตขึ้นมาได้

               ผู้ประกอบการ SME มักหาตัวช่วยในการดำเนินธุรกิจ แต่สินค้าหรือธุรกิจแต่ละประเภทมีเอกลักษณ์ และพฤติกรรมของลูกค้าก็แตกต่างกัน การทำธุรกิจจึงไม่มีรูปแบบตายตัว สำหรับเว็บไซต์ Wongnai เอง คุณยอด เน้นการทดลองเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ได้ยึดติดว่าสิ่งที่จะส่งออกไปต้องดีที่สุด แต่ใช้วิธีการลงสื่อออกไปให้มากที่สุด แล้วนำข้อมูลมาวัดผลว่าช่องทางไหนดีที่สุดจึงใช้ช่องทางนั้นต่อ หากมีช่องทางใหม่เกิดขึ้นก็ขอให้ลองใช้ดูก่อน ตัวอย่างเช่น เว็บไซต์ Wongnai เอง สมัยก่อนถึงแม้ผู้บริโภคนิยมใช้ Blackberry แต่คุณยอดก็ได้สร้างระบบที่รองรับระบบปฏิบัติการทั้ง 4 ระบบ คือ Blackberry IOS Android และ Window phone ซึ่งผลปรากฎว่าระบบที่ใช้ได้ดีในทุกวันนี้ คือ IOS และ Android ทำให้เว็บไซต์ Wongnai พัฒนาระบบได้ทันต่อการใช้งานของผู้บริโภค 

              คุณยอดได้เน้นย้ำว่า การตลาดในยุคดิจิทัลนี้ ธุรกิจต้องไวในการปรับตัว ทดลองสิ่งใหม่ที่เข้ามา แล้ววัดผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น ประเมินความคุ้มค่า และประสิทธิภาพของช่องทางต่าง ๆ อยู่เสมอ เพื่อให้เป็นผู้นำในช่องทางนั้น การลงโฆษณาหรือ เลือกพรีเซ็นเตอร์ต้องเร็ว ไม่จำเป็นต้องรอให้โฆษณานั้นดีที่สุด แต่ให้ทดลองหลาย ๆ รูปแบบ และมาวัดประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่เกิดขึ้นย่อมดีกว่า หากลูกค้าได้รับสื่อในช่องทางนั้นมาก ๆ หรือบ่อยครั้ง หรือแบรนด์ใช้ Presenter ท่านเดิม ๆ อยู่ตลอดเวลา อาจทำให้ผู้บริโภคเบื่อที่จะได้รับข้อมูลในรูปแบบจนอาจทำให้ประสิทธิภาพของวิธีการนี้เดิมลดน้อยลงไปได้ ดังนั้น จึงควรปรับเปลี่ยนรูปแบบการสื่อสารการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์

              สุดท้ายเป้าหมายของเว็บไซต์ Wongnai ในอนาคต คุณยอดได้ตั้งเป้าหมายให้เป็นเว็บไซต์ที่ให้ประโยชน์และยังได้รับความนิยมของคนไทย โดยจะขยายให้ครอบคลุมกับวิถีชีวิตของผู้บริโภคมากขึ้น ไม่เพียงแค่เรื่องร้านอาหาร แต่จะรวบรวมข้อมูลในด้านอื่น ๆ เช่น การรีวิวห้องพัก กิจกรรม สถานที่ท่องเที่ยว รวมไปถึงสถานศึกษาให้มากขึ้น อยากให้เว็บไซต์ Wongnai ให้ประโยชน์กับคนอีกจำนวนมาก คนที่อาจจะไม่ใช่กลุ่มลูกค้าร้านอาหารก็สามารถเข้าถึงความสนใจของตนเองได้ในเว็บไซต์นี้