SCB SME กล้าคิดก็กล้าให้

11 ตุลาคม 2555

SCB ตอบโจทย์ลูกค้าธุรกิจ ด้วยสินเชื่อ SME ที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าสนใจ ติดต่อที่ศูนย์บริการลูกค้าธุรกิจ โทร. 0 2722 2222 และสาขาของธนาคารไทยพาณิชย์ทั่วประเทศ