ส่องธุรกิจ SME น่าจับตา ตลาดผู้สูงอายุ (Aging Society)

30 สิงหาคม 2559

สังคมสูงอายุ กำลังเป็นทิศทางที่สังคมไทยก้าวไปอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภายใน 10 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้านคน หรือ 32% ของประชากรทั้งประเทศ โอกาสครั้งนี้มีไว้สำหรับ SCB SME ที่พร้อมเท่านั้น มาดู 6 ธุรกิจทางเลือก โอกาสของธุรกิจ SME ในสังคมผู้สูงอายุ
 
ภายในปี 2568 หรือในอีก 10 ปีข้างหน้า สังคมไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์
 
ปัจจุบันประเทศไทยมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ 10.05 ล้านคน แต่ในอีก 10 ปีข้างหน้า ประชากรผู้สูงอายุจะเพิ่มขึ้นเป็น 20.5 ล้านคน หรือเพิ่มขึ้นอีก 1 เท่าตัวจากปัจจุบัน คิดเป็นสัดส่วนประมาณ 32.1% ของประชากรทั้งหมดหรือเกือบ 1 ใน 3 โดยกลุ่มผู้สูงอายุกลุ่มนี้ เป็นกลุ่มผู้สูงอายุใหม่ ที่มีความมั่งคั่ง และสุขภาพดี ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มเดิมอย่างสิ้นเชิง
 
การก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ เป็นโอกาสทางธุรกิจครั้งใหญ่สำหรับธุรกิจที่มองเห็นโอกาส โดยเฉพาะกลุ่ม SME ที่มีความคล่องตัว พร้อมจะปรับเปลี่ยนตัวเองเข้าสู่ช่องว่าง และโอกาสธุรกิจอย่างรวดเร็ว  
 
4 ไลฟ์สไตล์ผู้สูงอายุยุคใหม่
ไลฟ์สไตล์ และพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ  ได้เปลี่ยนมุมของธุรกิจต่อผู้สูงอายุไปจากเดิมค่อนข้างมาก ฉะนั้นธุรกิจ SME จึงต้องเรียนรู้ถึงพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของผู้สูงอายุ เพื่อที่จะกำหนดกลยุทธ์ในการทำธุรกิจได้อย่างชัดเจน ครั้งนี้เรามีไลฟ์สไตล์ของผู้สูงอายุยุคใหม่ 4 รูปแบบ ที่น่าสนใจ เพื่อให้ SME ไทยปรับตัวเพื่อเตรียมการต่อไป
 
1. กำลังซื้อสูง เนื่องจากแนวโน้มสังคมที่เป็นครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ผู้สูงอายุใหม่จึงมีภาระค่าใช้จ่ายน้อย กำลังการบริโภคสูง จึงเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการ SME
 
2. ไม่ยึดติดกับแบรนด์เนม  เพราะเทคโนโลยีทำให้สามารถติดต่อกันได้มากขึ้น และสะดวกขึ้น กลุ่มผู้สูงอายุใหม่จึงต้องการแบรนด์ใหม่ๆ แต่ต้องน่าเชื่อถือ
 
3. ชอบความรวดเร็ว และเน้นความสะดวกสบาย เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่จะดึงดูดให้กลุ่มผู้สูงอายุ เลือกซื้อได้มากกว่าสินค้าที่ใช้งานยากหรือบริการที่ต้องใช้เวลานาน
 
4. ใส่ใจดูแลสุขภาพ กลุ่มผู้สูงอายุยุคใหม่มีทั้งความรู้ และกำลังทรัพย์ จึงให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น สินค้าสุขภาพที่มีโอกาสเปิดตลาด ได้ง่าย

Aging Society

6 ธุรกิจ SME โดนใจผู้สูงอายุ
ด้วยพฤติกรรม และไลฟ์สไตล์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะกำลังซื้อที่สูงมาก จึงเป็นที่สนใจของกลุ่ม แต่การจะทำธุรกิจกับกลุ่มผู้สูงอายุให้สำเร็จได้นั้น จำเป็นจะต้องเข้าใจถึงไลฟ์สไตล์ และความต้องการของผู้สูงอายุอย่างละเอียด ศูนย์วิจัยไทยพาณิชย์ จึงได้สรุปข้อมูล 6 ธุรกิจที่น่าสนใจที่มีโอกาสเจาะกลุ่มผู้สูงอายุ
 
1. ธุรกิจอาหารและเครื่องดื่ม  เป็นหนึ่งธุรกิจที่จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากการเกิดขึ้นของสังคมผู้สูงอายุ เนื่องจากวัยสูงอายุเป็นวัยที่ต้องควบคุมอาหารอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะอาหารสุขภาพและปลอดสารพิษ  นอกจากนี้ยังต้องเป็นอาหารที่รับประทานง่าย ย่อยง่าย ถ้าเป็นอาหารสำเร็จรูปจะต้องมีแพ็กเกจที่ออกแบบเฉพาะสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ถ้ามีบริการเสริมในการให้คำปรึกษาสุขภาพและโภชนาการ ก็จะยิ่งได้รับการตอบรับอย่างสูง
 
2. ธุรกิจค้าปลีก ความไม่สะดวกในการเดินทางเป็นหนึ่งในพฤติกรรมของผู้สูงอายุ และเป็นโอกาสที่ดีสำหรับ SME บริการสั่งซื้อสินค้าทางออนไลน์ และบริการส่งสินค้าถึงบ้าน จึงเป็นหนึ่งบริการหลักที่ผู้สูงอายุเลือกใช้  ขณะที่ผู้สูงอายุรุ่นใหม่นี้ยังต้องการสังคมและการพบปะสังสรรค์ ร้านสะดวกซื้อบางแห่งอาจจะมีพื้นที่สำหรับพบปะของผู้สูงอายุก็ได้ ซึ่งแนวคิดลักษณะนี้มีการประยุกต์ใช้และประสบความสำเร็จในญี่ปุ่นมาแล้ว
 
3. ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์และชุมชน ไลฟ์สไตล์ และความแข็งแรงที่เปลี่ยนไป ทำให้ผู้สูงอายุต้องการบริการที่มีลักษณะเฉพาะ เช่น บ้านที่ออกแบบสำหรับผู้สูงอายุโดยเฉพาะ เช่น มีชั้นเดียว มีการออกแบบให้ไม่มีพื้นที่ต่างระดับ พื้นกันลื่นผนังที่มีราวจับช่วยพยุง เป็นต้น นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังต้องการระบบรักษาความปลอดภัยที่ดี บริการฉุกเฉินที่รวดเร็ว รวมถึงบริการรถรับส่งที่เหมาะสมอีกด้วย อันนี้ถ้าใครได้เห็นโฆษณาของ SCG น่าจะพอเข้าใจได้
 
4. ธุรกิจสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์  ในยุคดิจิทัล ผู้สูงอายุ ต้องการอุปกรณ์หลายอย่างที่ตอบสนองความต้องการ และเหมาะกับไลฟ์สไตล์ เช่น สมาร์ทโฟนที่มีขนาดหน้าจอใหญ่ ตัวหนังสือใหญ่ ปุ่มกดชัด เป็นต้น หรือฟังก์ชันการทำงานบางอย่างที่ตอบสนองในเรื่องสุขภาพ เช่น แอพพลิเคชั่นที่ตรวจวัดระดับน้ำตาลในเลือด และความดันโลหิต เป็นต้น รวมถึงการเชื่อมต่อระบบการสื่อสารไปยังโรงพยาบาล เพื่อรายงานผลการตรวจวัดสุขภาพเบื้องต้น อันนี้เกิดขึ้นจริงในต่างประเทศเรียบร้อยแล้ว คาดว่าไม่นาน Tech Startup ของไทย ก็น่าจะทำให้เกิดขึ้นจริงได้เช่นเดียวกัน
 
5. ธุรกิจบริการสุขภาพ ผู้สูงอายุต้องการการดูแลสุขภาพอย่างใกล้ชิด ทั้งการรักษาและ การติดตามอาการ ฉะนั้น SME จึงมีช่องทางในการพัฒนาบริการที่ตอบสนองความต้องการ เช่น ธุรกิจการดูแลผู้สูงอายุ ธุรกิจให้คำปรึกษาและการดูแลสุขภาพ ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการใช้เทคโนโลยีเพื่อตรวจวัดและเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นต้น
 
6. ธุรกิจบริการด้านการเงิน ดูเผินๆ ผู้สูงอายุเหมือนจะมีความจำเป็นในการใช้เงินน้อยลง แต่แท้จริงแล้วการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุ จะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก ฉะนั้นจำเป็นที่ต้องมีบริการดูแลการเงินของผู้สูงอายุอย่างเหมาะสม เพื่อให้มีเงินงอกเงยให้ใช้ได้อย่างเพียงพอ แต่ต้องมีความเสี่ยงที่น้อย และเน้นการสร้างรายได้รายปี
 
ทั้ง 6 ด้านนี้เป็นกรอบกว้างๆ ของธุรกิจที่ผู้สูงอายุต้องการ ซึ่ง SME ควรจะนำมาเปรียบเทียบกับความสามารถของ SME แต่ละราย และออกแบบธุรกิจที่มีรูปแบบเฉพาะ สอดคล้องกับความต้องการของผู้สูงอายุ  และที่สำคัญคือ ธุรกิจนั้นจะต้องเป็นธุรกิจที่ SME มีความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษที่คนอื่นสามารถลอกเลียนแบบได้ยาก
 
จุดนี้ SME หลายท่านคงพอมองเห็นแนวทางที่เหมาะสมในการวางแผนธุรกิจ เพื่อรับกับสังคมผู้สูงอายุที่จะมีความสำคัญอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้
Aging Society
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี