เคล็ดลับเลือกแฟรนไชส์ให้สำเร็จ ถูกใจ SME

24 กันยายน 2559

การเป็นเจ้าของกิจการตัวเอง กลายเป็นเทรนด์ฮิตสำหรับคนรุ่นใหม่ และพนักงานประจำ ที่เบื่อกับการต้องตอกบัตรเข้างาน และเลิกงานเป็นเวลา ยิ่งกระแสของคนรุ่นใหม่ที่ประสบความสำเร็จ และมีชื่อเสียงตั้งแต่อายุยังน้อยมีมากขึ้น ก็ยิ่งทำให้คนรุ่นใหม่ อยากออกไปมีกิจการเล็กๆ เป็นของตัวเองกันมากขึ้น
 
แต่กระนั้นการมีกิจการเล็กๆ หรือกลายเป็นผู้ประกอบการเอสเอ็มอี (SME) ก็ไม่ใช่เรื่องง่าย เพราะการเริ่มต้นธุรกิจ จำเป็นต้องมีองค์ความรู้ และความชำนาญในกิจการที่มากพอ รู้ลู่ทางช่องทางธุรกิจ และเคล็ดลับที่จะนำไปสู่ความสำเร็จได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งนั่นทำให้คนรุ่นใหม่ที่สนใจเป็นเจ้าของกิจการเลือกลงทุนในแฟรนไชส์
 
ปัจจุบันแฟรนไชส์ เป็นหนึ่งในสูตรสำเร็จของมนุษย์เงินเดือน และพนักงานประจำ ที่อยากออกมาสร้างกิจการเล็กๆ ของตัวเอง ด้วยเงินลงทุนเพียงหลักแสน ก็สามารถเริ่มต้นแฟรนไชส์ของตัวเองได้แล้ว แต่เมื่อได้ลงทุนในกิจการแฟรนไชส์ ก็จะเริ่มเข้าใจว่า ปัจจัยของความสำเร็จนั้น ไม่ใช่แค่มีเงินค่าแฟรนไชส์ แต่ยังต้องมีองค์ความรู้ด้านต่างๆอีกมาก SCB SME จึงต้องการนำเสนอองค์กรความรู้ที่จำเป็นต้องมีในการก้าวสู่การเป็นเจ้าของกิจการที่ประสบความสำเร็จว่ามีอะไรบ้าง
 
ในการพิจารณาแฟรนไชส์ที่เหมาะสมนั้น จำเป็นต้องพิจารณาใน 3 ประการหลัก ได้แก่
                1. ความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค
                2. แฟรนไชส์ที่ดีต้องมีระบบ และมีการสนับสนุนให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เติบโตได้
                3. ความพร้อมของเงินลงทุน และ Location
 
ความสอดคล้องกับแนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค

ก่อนที่จะเริ่มต้นเป็นเจ้าของกิจการของตัวเองนั้น อันดับแรกที่สำคัญที่สุดคือ จะต้องอ่านตลาดให้ออก และเข้าใจความต้องการของผู้บริโภคเสียก่อน ซึ่งผู้บริโภคนั้นไม่ได้จำกัดเฉพาะบุคคลทั่วไปเท่านั้น แต่หมายความถึงกลุ่มผู้ซื้อที่จะเป็นลูกค้าของธุรกิจหรือแฟรนไชส์

นอกจากนี้ยังต้องพิจารณาว่า ทิศทางของธุรกิจที่เรากำลังจะเลือกลงทุนนั้น มีอนาคตหรือไม่ ช่วงที่จะเข้าลงทุนนั้นอยู่ใน Life Cycle ไหนของธุรกิจ  ซึ่งปกติแล้ว Life Cycle ของธุรกิจ สามารถแบ่งออกได้เป็น 4 ช่วงคือ Introduction, Growth, Maturity และ Decline

ส่วนช่วงเวลาที่น่าลงทุนที่สุดคือ ช่วง  Introduction  และช่วงที่ห้ามลงทุนมากที่สุดคือ ช่วง Maturity และ decline เพราะเป็นช่วงที่ยากที่จะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จ
 
แฟรนไชส์ที่ดีต้องมีระบบ และมีการสนับสนุนให้ผู้ซื้อแฟรนไชส์เติบโตได้

ประการต่อมาที่มีความสำคัญคือ การเลือกแฟรนไชส์ที่เหมาะสม ทั้งในแง่ของความเข้ากันกับตัวผู้ซื้อแฟรนไชส์ และในแง่ของของประสิทธิภาพในเชิงธุรกิจ แฟรนไชส์ที่ดีนอกจากจะต้องตรงกับความต้องการและความถนัดของผู้ซื้อแฟรนไชส์แล้ว แฟรนไชส์ยังต้องมีความน่าเชื่อถือ และความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจ ซึ่งสามารรถแบ่งออกได้เป็นหลายประการดังนี้
 
1. ความน่าเชื่อถือ และชื่อเสียงของแฟรนไชส์
2. สินค้าต้องมีความโดดเด่นแตกต่างจากคู่แข่ง
3. ประสบการณ์ของเจ้าของในธุรกิจของแฟรนไชส์
4. เป็นแฟรนไชส์ที่มีการทำงานอย่างเป็นระบบ สามารถถ่ายทอดความรู้ได้
5. มีตัวอย่างความสำเร็จให้เห็น
6. เป็นแฟรนไชส์ที่มีการเติบโต และมีการปรับปรุงอยู่เสมอ
7. เป็นแฟรนไชส์ที่เจ้าของให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
 
franchise

ความพร้อมของเงินลงทุนและ Location
เป็นประเด็นที่มีความสำคัญมากที่สุดประเด็นหนึ่ง โดยปกติแล้วผู้ลงทุนในแฟรนไชส์นอกจากจะต้องมีเงินลงทุนในการจ่ายค่าไลเซนของแฟรนไชส์แล้ว ยังต้องมีเงินลงทุนอีกก้อน เพื่อใช้ในการซื้อวัตถุดิบ หรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ ซึ่งทุนหมุนเวียนนี้ ต้องมีเพียงพอที่จะหล่อเลี้ยงธุรกิจไปได้อย่างน้อย 3 เดือน เพราะในระยะ 3 เดือนแรกนั้น เราอาจจะคาดหวังรายได้จากแฟรนไชส์ได้ยาก ขณะที่การสร้างแฟรนไชส์ให้เป็นที่รู้จักนั้น จำเป็นจะต้องมีงบประมาณสำหรับการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างเพียงพออีกด้วย
นอกเหนือจากเงินลงทุนแล้วอีกประการที่มีความสำคัญไม่แพ้กันคือ Location ธุรกิจที่ดีๆ หลายธุรกิจที่ไม่พบกับความสำเร็จนั้น ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการเลือกที่ตั้งของธุรกิจที่ไม่เหมาะสม หรือมีคู่แข่งในพื้นที่มากเกินไป ตลอดจนถึงความเข้มแข็ง และจุดเด่นที่แตกต่างจากคู่แข่ง เหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นประเด็นสำคัญที่มีผลต่อความสำเร็จ และความล้มเหลวของธุรกิจแทบทั้งสิ้น

อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาความพร้อมในทุกด้านแล้ว ก็ยังไม่ใช่ว่ากิจการหรือแฟรนไชส์จะประสบความสำเร็จได้ ดังเช่นคำปราชญ์ว่าไว้ว่า “คนคำนวณไม่เท่าฟ้าลิขิต” โดยปกติแล้วการเตรียมความพร้อมในทุกด้านจะช่วยเพิ่มโอกาสในความสำเร็จของธุรกิจมาอยู่ที่ 30% ส่วนอีก 70% นั้นยังต้องหวังพึ่งพา สภาพแวดล้อมและโชคชะตาในธุรกิจด้วย แต่กระนั้นการเตรียมความพร้อมที่ดีย่อมดีกว่าไม่เตรียม โอกาสสำเร็จที่ 30% ก็ยังดีกว่าลงทุนแล้วไม่เห็นโอกาสสำเร็จเลย

สุดท้ายการเลือกแฟรนไชส์ยังอาจจะต้องพึ่งพาประสบการณ์ และวิจารณญาณที่เฉียบคม ซึ่งเกิดขึ้นได้จากการหมั่นฝึกฝน อ่านตำรา และพบเห็นจากประสบการณ์จริง

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME