Online Software ทางเลือกใหม่ของ SME

31 กรกฎาคม 2560

จริง ๆ วิธีการเลือกใช้ซอฟต์แวร์ภายในองค์กร อาจจะไม่ใช่เป็นเรื่องยากมากนัก เพราะภายในองค์กรจะมีแผนไอทีหรือแผนกสารสนเทศไว้รองรับ จะใช้งานซอฟต์แวร์อะไร หรือเมื่อมีปัญหาอะไร แผนกไอทีก็จะมีหน้าที่รองรับการทำงานเช่นนี้แล้ว

แต่เอสเอ็มอีไทยที่มีองค์กรอยู่ประมาณหลายล้านราย อาจจะไม่มีแผนกไอที ซอฟต์แวร์จะซื้อในแต่ละครั้ง ก็ต้องคิดหน้าคิดหลัง เพราะต้องตรวจสอบว่าใครจะสามารถดูแลซอฟต์แวร์หรือแอปพลิเคชันเหล่านั้นในภายภาคหน้า SCB SME จึงหาทางออกใหม่ และกำลังเป็นที่นิยมสำหรับการใช้งานซอฟต์แวร์แบบออนไลน์ หรือบางครั้ง เราอาจจะได้ยินคำว่า Software as a Service

จริง ๆ ก่อนเข้าเรื่องซอฟต์แวร์ออนไลน์นั้น ขอเกริ่นเรื่อง Cloud Computing สักเล็กน้อย เพราะเป็นเรื่องเกือบจะเป็นเนื้อเดียวกัน เพราะการใช้ระบบคลาวด์จะใช้เก็บข้อมูลต่าง ๆ ไว้บนอินเทอร์เน็ตนั้น ทำให้ภาคธุรกิจประหยัดค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูล ต่อมาแอปพลิเคชันต่าง ๆ ก็เริ่มนำเทคโนโลยีนี้มาใช้ร่วมกับระบบคลาวด์ด้วย แล้ววิธีการคิดค่าใช้จ่าย ของระบบซอฟต์แวร์ออนไลน์ จะคิดอย่างไรดี

คำตอบง่าย ๆ ก็คือ การคิดตามการใช้งาน ในแต่ละเดือน ซึ่งแต่ละซอฟต์แวร์จะมีฟีเจอร์ขั้นต้น เพื่อการใช้งานทดลองก่อน และเมื่อต้องการใช้งานในฟีเจอร์หรือความสามารถของแอปพลิเคชันนั้น ๆ อย่างไร ก็สามารถเรียกเปิดการใช้งาน และจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นเดือน ๆ ไป จึงมีการสรุปการใช้งานซอฟต์แวร์ออนไลน์ออกมาเป็นข้อ ๆ ดังนี้


1. สะดวกและรวดเร็ว

แอปพลิเคชันในรูปแบบของซอฟต์แวร์ออนไลน์จะช่วยปรับประสิทธิภาพของการทำงานได้อย่างรวดเร็ว และมีความยืดหยุ่นในการใช้งานมากยิ่งขึ้นรองรับการทำงานได้ทุกรูปแบบและสามารถใช้งานได้ทุกที ที่สามารถเชื่อมต่อเข้ากับระบบเน็ตเวิร์กหรืออินเทอร์เน็ตขององค์กรได้ เป็นการปรับการทำงานรูปแบบใหม่ โดยผู้ใช้งานไม่จำเป็นต้องติดตั้งแอปพลิเคชันต่าง ๆ  ให้ยุ่งยาก และต้องดูแลระบบไอทีต่าง ๆ  จากฝ่ายไอที เรียกได้ว่าเป็นอีกส่วนหนึ่งของการลดภาระค่าใช้จ่ายของฝ่ายไอที ที่ต้องมีความรู้ในการดูแลระบบต่าง ๆ  โดยเป็นภาระและหน้าที่ที่ผู้ให้บริการ

2. ความยืดหยุ่นในการใช้งาน

บางครั้งการใช้งานในแต่ละช่วง อาจจะใช้งานในฟีเจอร์แตกต่างกัน การใช้ซอฟต์แวร์ออนไลน์ เราสามารถปรับเปลี่ยนบางฟีเจอร์ให้ใช้งานตามความเหมาะสมได้ สามารถปรับตามฟีเจอร์ที่ต้องการ จ่ายเงินตามความต้องการเช่นเดียวกัน ทำให้เอสเอ็มอีไม่ต้องพะวงกับเรื่องการใช้งานอีกด้วย

3. 24x7 ดูแลตลอดการใช้งาน

อีกสิ่งหนึ่งของเอสเอ็มอีที่กลุ้มใจมาก ๆ ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการบริการ แต่เมื่อผู้ประกอบการใช้บริการซอฟต์แวร์ออนไลน์ทั้งหลาย การรับผิดชอบเกี่ยวกับการบริการก็จะอยู่กับผู้ให้บริการทั้งหลาย บางทียังให้บริการในรูปแบบ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วันทำการ ตามโซลูชันของแต่ละแอปพลิเคชันที่รองรับไว้ตั้งแต่ต้นทีมงานที่ให้บริการก็จะมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ เกี่ยวกับแอปพลิเคชันแต่ละอย่างเฉพาะด้าน พร้อมบริการการตอบคำถามในเรื่องราวต่าง ๆ อีกด้วย
 
ซอฟต์แวร์ออนไลน์ไม่ใช่เรื่องใหม่ของผู้ประกอบการ แต่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีส่วนใหญ่ยังไม่ค่อยใช้งาน เนื่องจากคิดว่า ราคาหรือความจำเป็นน่าจะยังไม่ใช่คำตอบ แต่ถ้าเราเห็นโฆษณาปิดเปิดประกันภัยได้ ซอฟต์แวร์ออนไลน์ก็ไม่ต่างจากอันนั้น เพราะเราสามารถใช้งานตามความต้องการ จ่ายตามความเป็นจริงอีกด้วย

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME