ลดพฤติกรรมเสี่ยง เลี่ยงซะก่อนงานพัง

20 กรกฎาคม 2560

ไม่ว่าจะเป็นผู้ประกอบการหรือพนักงาน ทุกคนก็ต่างต้องการก้าวหน้าในการงานที่ทำอยู่ และก็รู้กันดีว่าสิ่งที่จะนำไปสู่ความสำเร็จในหน้าที่การงานนั้น สามารถสร้างได้จากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ  การเรียนรู้หาประสบการณ์ตลอดจนการลงมือทำ แต่ในบางครั้งหรือในบางคน เพียงเท่านี้อาจยังไม่พอที่จะพาเขาไปถึงฝั่งฝัน ซึ่งสาเหตุหลักคอยฉุดรั้ง อาจมาจากพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้ประสิทธิภาพการทำงานลดลงจนส่งผลกระทบต่อความก้าวหน้า SCB SME จึงขอนำเสนอให้ลด 4 นิสัยที่แย่ ๆ  ก่อนงานจะพังได้
  1. ทำงานแบบขอไปที ไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจน
การกำหนดเป้าหมายเป็นเรื่องสำคัญอันดับหนึ่ง เพราะคนที่ไม่เคยประสบความสำเร็จในชีวิตหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพต่างมีสาเหตุมาจากการก้มหน้าทำงานไปวัน ๆ  และมักทำแบบผ่าน ๆ  โดยไม่รู้ว่าเป้าหมายหรือความท้าทายในการทำงานคืออะไร สุดท้ายคนเหล่านี้ก็จะค่อย ๆ หมดไฟและท้อแท้กับงานที่ทำอยู่ ทั้งยังทำให้งานที่ออกมาไม่มีคุณภาพ หรือไม่ได้เกิดผลลัพธ์อะไรดี ๆ ต่อบริษัท การกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนจะทำให้เรามองเห็นภาพได้ง่ายขึ้น เกิดความเข้าใจและก้าวเดินไปได้อย่างถูกทิศทาง ลองเขียนถึงทิศทางของเป้าหมายแล้วตอบตัวเองว่า เป้าหมายคืออะไร เราจะเริ่มจากตรงไหน เริ่มเมื่อไหร่ จะทำมันให้สำเร็จได้ยังไงและเป้าหมายนี้สำคัญกับเราอย่างไร เพราะหากมันไม่สำคัญ พอทำไปไม่นานก็จะเบื่อ ไม่อยากทำต่อ
  1. บ้าอำนาจ ปฏิเสธความคิดเห็นโดยไร้เหตุผล
เพราะในทุกการทำงาน ทั้งพนักงานและผู้บริหารที่ดีต้องรับฟังความคิดเห็นของคนในทีมหรือในที่ประชุมเพื่อให้การสนทนานั้น เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน มีหลายครั้งที่เรามักจะได้ยินว่าในการทำงานของสังคมบ้านเรามักจะมีหัวหน้าหรือผู้บริหารที่ชอบใช้อำนาจข่มลูกน้องหรือชอบให้ลูกน้องเป็นเบี้ยล่างไว้รองมือรองเท้า ซึ่งการกระทำเช่นนี้ไม่ได้ส่งผลให้พวกเขาอยากเต็มที่กับงานเลยแม้แต่น้อย แต่ทางตรงกันข้ามพวกเขาอาจจำทนต้องอยู่หรือรอเวลาไปก็เท่านั้น
  1. ไม่ชอบการโต้แย้งและนิยม Comfort Zone
หลายคนอาจมองว่าพฤติกรรมการทำงานเช่นนี้อาจไม่ส่งผลกระทบอะไรมากมายกับบริษัท แต่ต้องอธิบายว่าหากองค์กรนั้น ๆ มีคนจำพวกนี้อยู่เยอะก็อาจส่งผลให้บริษัทยากที่จะก้าวหน้าไปต่อ หรือหากผู้บริหารเป็นคนเช่นนี้ ก็อาจทำให้บริษัทนั้นกลายเป็นบริษัทที่มีการพัฒนาอย่างเชื่องช้า เนื่องจากความเป็นคนขี้ขลาด กลัวที่จะแสดงความคิดเห็น (หรือหากแสดงความคิดเห็นก็จะคล้อยตามเพียงผู้ที่สามารถปกป้องคุ้มกันตนเองได้เท่านั้น) กลัวอุปสรรค กลัวโจทย์การทำงานที่ยากและกลัวแม้แต่การต้องแก้ปัญหา ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าทุกครั้งที่เราต้องการหาทางออกให้กับปัญหาต่าง ๆ  สรุปแล้วอะไรคือทางออกที่ดีที่สุด
  1. คนคิดลบชอบดูดพลังเพื่อนร่วมงาน
หลาย ๆ ครั้งที่เราต้องทำงานอยู่ภายใต้ความกดดัน หรือทำงานกับคนที่มีทัศนคติในแง่ลบ สิ่งนี้ไม่ได้ทำให้เราเหนื่อยแค่กับงาน แต่ยังเหนื่อยใจทำงานกับคนทัศนคติไม่ดีอีกด้วย นั่นเพราะเพื่อนร่วมงานมีผลต่อพลังการขับเคลื่อนซึ่งกันและกัน โดยพลังนั้นเกิดมาจากทัศนคติ หากต้องอยู่กับคนที่มีทัศนคติลบมาก ๆ  ไม่นานจะทำให้อีกฝ่ายท้อแท้และหมดไฟในความสร้างสรรค์ หรืออาจลุกลามไปถึงการเปลี่ยนพลังลบ ให้หันมารบกันซะเอง

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME