เผยเคล็ดไม่มีกั๊ก บริหารเงินสดให้ SME รุ่ง

28 มิถุนายน 2560

ธุรกิจใดที่มีเงินสดหมุนเวียนมาก ย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินธุรกิจ การต่อยอด การขยับขยายกิจการ ฯลฯ โดยเฉพาะในกลุ่มธุรกิจ SME หรือกลุ่มผู้ประกอบการหน้าใหม่ควรศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหารเงินสด (Cash Management) ให้มาก เนื่องจากการบริหารเงินสดนับเป็นอีกหนึ่งวิธีการบริหารที่จะทำให้คุณมีแต้มต่อในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งบทความนี้ SCB SME จะมาแนะนำวิธีที่จะช่วยให้คุณบริหารเงินสดให้ธุรกิจก้าวไกล
แรกเริ่มผู้ประกอบการจำเป็นต้องทำความเข้าใจว่า “การบริหารเงินสด” ก็เปรียบเสมือนน้ำเลี้ยงที่ไหลเวียนไปในทุกโครงสร้างของธุรกิจ โดยเป็นการบริหารด้านประสิทธิภาพการเก็บรวบรวมเงินสด การใช้จ่าย การลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการธุรกิจเป็นไปอย่างราบรื่น ทั้งหมดนี้สามารถวัดผลได้จากการบริหารเงินหมุนเวียน เข้า-ออก หรือกระแสเงินสด
ซึ่งจริงๆแล้ว “การบริหารเงินสด” ก็ไม่ใช่เรื่องใหม่เสียทีเดียว หากได้ศึกษาแนวคิดของจอห์น เมย์นาร์ด คีย์นส (John Maynard Keynes) นักเศรษฐศาสตร์ชาวอังกฤษที่มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับทฤษฎีทั่วไปเกี่ยวกับการจ้างงาน, ดอกเบี้ย และเงินตรา (The General Theory of Employment, Interest and Money) ได้ระบุถึงการที่บุคคลและกิจการจำเป็นต้องบริหารเงินสด โดยแบ่งเป็น 3 หัวข้อหลักคือ
  1. การถือเงินสดเพื่อใช้ในการดำเนินธุรกิจประจำวัน
  2. การถือเงินสดเพื่อรอจังหวะการลงทุนในอนาคต
  3. การถือเงินสดไว้เพื่อใช้กรณีฉุกเฉิน
ทั้ง 3 ส่วนนี้นับเป็นส่วนที่จำเป็นในการดำเนินธุรกิจอย่างยิ่ง เพื่อให้เกิดการบริหารสภาพคล่องทางธุรกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงเรื่องของการวางระบบบัญชี เพื่อที่ผู้ประกอบการจะสามารถนำข้อมูลที่ถูกต้องมาใช้กับการบริหารเงินสด
อย่างไรก็ตาม ด้วยโลกปัจจุบันและธุรกิจที่ดำเนินไปอย่างรวดเร็ว รวมถึงการเกิดขึ้นของผู้ประกอบการ SME หน้าใหม่หลายราย ทำให้เกิดการแข่งขันสูงขึ้นกว่าในอดีต ทำให้เงื่อนไขในการทำธุรกิจอาจจะเกิดความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิม เหล่านี้ SCB SME อีกหนึ่งตัวช่วยของเอสเอ็มอีจะมาแนะนำ 4 เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณ “บริหารเงินสด” ในการดำเนินธุรกิจที่ผู้ประกอบการจำเป็นต้องใส่ใจให้มากขึ้น  
  1. การบริหารและรักษาสภาพคล่องทางธุรกิจ : การบริหารด้านการเงินของธุรกิจ เพื่อให้มีรายรับเพียงพอกับรายจ่าย หรือการทำให้มีรายรับมากกว่า และมีเงินเพียงพอ หากถึงเวลาต้องจ่าย โดยผู้ประกอบการควรหมั่นตรวจสอบรายรับ-รายจ่ายของวงจรธุรกิจอย่างละเอียด ไม่ว่าจะเป็น การใช้เงิน วันที่ได้รับเงิน วันที่ต้องชำระเงิน เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันทางด้านการเงิน เพราะการรักษาสภาพคล่องทางการเงินที่ดีจะช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่น
  2. ถือเงินสดให้สอดคล้องกับวงจรธุรกิจ : ไม่ได้หมายความว่า ผู้ประกอบการต้องถือเงินสดให้มากที่สุด แต่หมายถึงการถือเงินสดให้เหมาะสมกับวงจรธุรกิจที่ดำเนินการอยู่ เพื่อไม่ให้เกิดการเสียโอกาสนำเงินสดไปใช้ในส่วนอื่นที่สามารถงอกเงยขึ้นมาได้ ขณะที่การถือเงินสดน้อยเกินไปก็สามารถทำให้ธุรกิจเกิดหยุดชะงักได้เช่นกัน จุดนี้ผู้ประกอบการต้องศึกษาและนำมาคำนวณให้เกิดความเหมาะสมเป็นสำคัญ  
  3. ประเมินความเสี่ยงและสำรองยามฉุกเฉิน : การทำธุรกิจทุกประเภทจำเป็นต้องมีการคาดการณ์อนาคตต่างๆ เพื่อรับมือปัญหาทางด้านธุรกิจในระยะยาว หรือปัญหาอื่นๆ ที่ผู้ประกอบการไม่สามารถควบคุมได้ ไม่ว่าจะเป็น สภาพเศรษฐกิจ ยอดขาย อุบัติเหตุ ฯลฯ ทำให้ผู้ประกอบการจำเป็นต้องมีเงินสดสำรองส่วนนี้ เพื่อช่วยระงับปัญหาที่ยังมองไม่เห็น และป้องกันไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจ
  4. หาแหล่งเงินทุนมาเติมเต็มส่วนที่ขาด : เนื่องด้วยธุรกิจเอสเอ็มอี หรือผู้ประกอบการหน้าใหม่ อาจประสบปัญหาไม่มีเงินสดหมุนเวียนในการดำเนินธุรกิจ ทำให้หลายครั้งต้องเสียโอกาสที่เหมาะสมในการดำเนินธุรกิจ ดังนั้น การมองหาแหล่งเงินทุนใหม่ โดยเฉพาะการกู้ยืมก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการควรคำนึงถึง โดยการกู้ยืมของผู้ประกอบการควรประเมินภาระดอกเบี้ยที่จะตามมาในอนาคต เพื่อคำนวณและรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจไปอย่างควบคู่กันได้ด้วย
เหล่านี้จึงเป็น 4 เคล็ดลับง่ายๆ ในด้านการบริหารเงินสด ซึ่งผู้ประกอบการเอสเอ็มอีควรมีการทำการบ้าน เพื่อรักษาสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจ ซึ่งส่วนนี้ SCB SME อาจจะสามารถเป็นส่วนหนึ่งช่วยให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างราบรื่นในระยะยาวได้ด้วย   

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME