ส่องจุดอ่อน SME ไทย แก้ปัญหาเรื่อง ‘บรรจุภัณฑ์’

23 พฤศจิกายน 2559

ปกติแล้วกว่าธุรกิจหนึ่งจะเริ่มต้นขึ้นมาได้ ต้องฝ่าอุปสรรค และเรื่องราวมากมายให้ขบคิดอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการมองหาตลาด การศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค การรักษาคุณภาพสินค้าให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และอื่น ๆ อีกมากมาย แต่สิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่น้อยกว่า 3 ข้อที่กล่าวมาข้างต้น แต่กลับได้รับความสนใจน้อยมาก หรือกระทั่งบางคนไม่ให้ความสนใจเลยก็คือเรื่องของ ‘บรรจุภัณฑ์’

จริง ๆ แล้วบรรจุภัณฑ์ถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญมาก นับเป็นตัวแปรสำคัญที่จะทำให้ผู้บริโภคตัดสินใจว่าจะซื้อสินค้าเราหรือไม่ เพราะบรรจุภัณฑ์เป็นปราการด่านแรกที่สะดุดตาผู้บริโภค ก่อนที่จะรู้ว่าสินค้าของผู้ผลิตดีจริงหรือไม่ ผู้บริโภคต้องสัมผัสกับภาพลักษณ์ของเสียก่อน อย่างผลิตภัณฑ์ที่ซื้อจากประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง หรือไต้หวัน จะพบว่า บรรจุภัณฑ์ หรือการบรรจุผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ นั้น เป็นบรรจุภัณฑ์ที่ สวยงาม และน่าซื้อมาก ดังนั้นการออกแบบ และพัฒนาบรรจุภัณฑ์อยู่เสมอจึงเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหลักที่จะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับผู้ประกอบการ SME ทุกคน และแน่นอนว่า SCB SME จะพาไปแนะนำให้เอสเอ็มอีเริ่มตระหนักถึงการบรรจุภัณฑ์ที่ดีนั้นควรเป็นอย่างไรบ้าง

การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สะดุดตาผู้บริโภค นอกจากจะเป็นช่องทางการเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าแล้ว ยังช่วยส่งผลต่อความเชื่อมั่น และสร้างทัศนคติที่ดีให้แก่ผู้บริโภคด้วย

แต่เพราะเรื่องความคิดสร้างสรรค์อย่างการออกแบบไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนจะสามารถทำออกมาได้ดี และยังมีเอสเอ็มอีอีกหลายรายที่ไม่เคยเข้าใจในการออกแบบบรรจุภัณฑ์ตรงนี้ ไม่รู้ว่าต้องเริ่มต้นอย่างไร ให้ความสำคัญกับตรงไหน และต้องดำเนินการแบบใด ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ที่ดีควรต้องตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้า และสามารถตอบสนองรสนิยมของผู้บริโภคได้ชัดเจน เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคที่ผ่านมาพบเห็นได้ทันที
 
ปัจจัยสำคัญ ดันบรรจุภัณฑ์ให้เข้าตา

1. บรรจุภัณฑ์ต้องโดดเด่น : ความสำคัญอย่างแรก ต้องทำให้บรรจุภัณฑ์โดดเด่นสะดุดตา อาจจะต้องเสียเวลาในการวิจัยหรือนำสินค้าคู่แข่ง มาวางเทียบกัน เพื่อวิจัยว่าเวลาวางคู่กับสินค้าของคู่แข่ง สินค้าของคุณต้องดึงดูดความสนใจได้มากกว่า กระตุ้นให้ผู้บริโภคอยากเข้ามาลองสัมผัสและเลือกซื้อ

2. รสนิยมของผู้บริโภค : กลุ่มเป้าหมายจะเป็นผู้บ่งบอกว่า ทุกการออกแบบบรรจุภัณฑ์ต้องให้สอดคล้องเข้ากับรสนิยมของผู้บริโภค ซึ่งตรงนี้อาจต้องอาศัยการลงภาคสนาม ทำวิจัย ดูว่ากลุ่มลูกค้าของเราคือใคร ชอบลักษณะแบบไหน และออกแบบให้เข้ากับรสนิยมที่สะท้อนถึงความต้องการของผู้บริโภคให้ได้

3. รายละเอียดสินค้าต้องครบ : ที่มองข้ามไปไม่ได้เลยก็คือ บรรจุภัณฑ์ของเราต้องบอกรายละเอียดสำคัญทั้งหมดให้ชัดเจน และครบถ้วน ทั้งชื่อสินค้า ตราสินค้า ส่วนประกอบต่าง ๆ วิธีการใช้ ปริมาณ และข้อมูลที่จำเป็นทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับสินค้าของเรา เพื่อให้ผู้บริโภคเข้าใจในตัวสินค้า ซึ่งสิ่งนี้เองที่จะช่วยเพิ่มความพึงพอใจและความมั่นใจให้กับผู้บริโภค ทำให้ยอดขายของสินค้าเพิ่มขึ้น

4. ความน่าเชื่อถือของบรรจุภัณฑ์ :  ตรงนี้อาจต้องอาศัยการลงทุนนิดหน่อย เพราะเราจะต้องทำให้บรรจุภัณฑ์ของเราแสดงความน่าเชื่อถือออกมาให้ผู้บริโภคเห็นจากแค่เพียงการเดินผ่านเท่านั้น ดังนั้นอาจต้องจ้างผู้ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านมาช่วยออกแบบด้วย เพื่อให้การสื่อสารกับผู้บริโภคเป็นไปอย่างถูกต้อง ชัดเจน เข้าใจ และมีความรู้สึกดีต่อสินค้านั้น

5. ง่ายต่อการใช้งาน : สิ่งต่อมาที่เอสเอ็มอีมักจะเริ่มมองข้ามไปก็คือ ความง่ายในการใช้งาน ซึ่งการออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้สามารถใช้งานได้ง่าย เปิดง่าย ถือง่าย หยิบจับได้ง่าย จะมีผลต่อยอดขาย ผู้ประกอบการอาจจะมองเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็ก ๆ แต่ลองมองกลับกัน หากเราเป็นผู้บริโภคหรือผู้ใช้งาน มีสินค้าที่เหมือนกัน มีตัวเลือกที่คล้ายกัน แต่ความสะดวกสบายต่างกันมาให้เราเลือก เป็นเราจะเลือกตัวที่ยากกว่า หรือตัวที่ใช้งานได้ง่ายกว่า

6. เทรนด์สิ่งแวดล้อมต้องมี : สิ่งสุดท้ายที่ไม่ใช่แค่เฉพาะคนไทยที่ให้ความสำคัญ แต่รวมถึงคนทั้งโลกก็หันมาใส่ใจกับมันด้วยก็คือ การคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม บรรจุภัณฑ์ที่นำเรื่องของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นมิตรต่อธรรมชาติเข้ามา ซึ่งนับเป็นบรรจุภัณฑ์ที่กำลังมาแรงมาก เพราะพฤติกรรมของผู้บริโภคยุคนี้ให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อมมาก ทั้งบรรจุภัณฑ์ที่ลดการใช้พลาสติก ใช้วัสดุที่บางลง หรือสามารถรีไซเคิลได้
 
ผู้ประกอบการ SME ทุกคนคงได้เห็นถึงความสำคัญของบรรจุภัณฑ์อย่างที่ควรจะเป็นกันแล้ว ซึ่งสิ่งเหล่านี้เองที่จะเป็นตัวช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาด สร้างรายได้ให้กับเอสเอ็มอีมากขึ้น เพียงแค่ปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ที่เคยมี วิเคราะห์ออกมาให้ดีว่าแบบไหนถึงจะตรงใจผู้บริโภค การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้ย่อมคุ้มค่า และจะสร้างความพึงพอใจให้กับตัวคุณเองในอนาคตอย่างแน่นอน
SCB Packaging

#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME