อาหารเสริม ตลาดที่กำลังปรับตัว

20 พฤศจิกายน 2559

อาหารเสริมหนึ่งในภาคธุรกิจที่กำลังเติบโตอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นโอกาสที่น่าสนใจสำหรับเอสเอ็มอี แต่วันนี้ตลาดนี้กำลังปรับตัว อาหารเสริมประเภทความงามเติบโตลดลง ในขณะที่อาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง นั่นเป็นโอกาสที่ดีที่เอสเอ็มอีควรปรับตัว
 
อาหารเสริมสุขภาพ (Supplementary) เป็นอีกหนึ่งธุรกิจที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีของไทย ที่ผ่านมามีผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจำนวนมากที่มุ่งเข้าสู่ธุรกิจนี้ มีการสร้างแบรนด์ของตัวเอง จำหน่ายสินค้าจนประสบความสำเร็จเป็นจำนวนมาก
 
จากข้อมูลของ EuroMonitor พบว่าธุรกิจอาหารเสริมของไทยมีมูลค่ามากกว่า 6.67 แสนล้านบาท โดยธุรกิจอาหารเสริมนี้แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ อาหารเสริมความงาม อาหารเสริมสุขภาพและรักษาโรค และอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกาย
 
อาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคเป็นตลาดที่มีมูลค่ามากที่สุด ด้วยมูลค่ากว่า 518,000 ล้านบาท รองลงมาเป็นอาหารเสริมความงาม มีมูลค่าตลาดประมาณ 142,000 ล้านบาท และอันดับสุดท้ายตลาดอาหารเสริมเพิ่มสมรรถภาพทางร่างกายมีมูลค่าตลาด 66,700 ล้านบาท  โดยคาดว่าปี 2017 ตลาดอาหารเสริมจะเติบโตเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 11% เป็น 738,000 ล้านบาท
 
ที่ผ่านมาการเติบโตของธุรกิจอาหารเสริมเป็นโอกาสที่ดีของผู้ประกอบการเอสเอ็มอี โดยเฉพาะในกลุ่มอาหารเสริมประเภทความงาม ที่เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตามช่วงปีที่ผ่านมาอาหารเสริมความงามเริ่มส่งสัญญาณการเติบโตที่ชะลอตัวลงอย่างชัดเจน จากที่มีการเติบโตอย่างโดดเด่นในช่วงปี 2011 - 2015 เฉลี่ยปีละกว่า 12% โดยเฉพาะสินค้าบำรุงผิว และสินค้าลดน้ำหนัก
 
ที่ผ่านมาสินค้าอาหารเสริมความงามที่ได้รับความนิยมคือ อาหารเสริมประเภทบำรุงผิวประเภทผิวขาวกระจ่างใส ซึ่งเป็นไปตามกระแสความนิยมของสังคม และดาราที่เสริมภาพลักษณ์ของคนหนุ่มสาวที่หุ่นดี หรือมีผิวพรรณขาวใสเป็นตัวแทนของคนที่มีสุขภาพดี
 
ศูนย์วิจัยธนาคารไทยพาณิชย์ ให้ข้อมูลว่า ธุรกิจอาหารเสริมความงามจะเผชิญกับความท้าทายมากขึ้น จากการที่สินค้าเริ่มอิ่มตัวในกลุ่มผู้บริโภคหลักซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มวัยรุ่น และวัยเริ่มต้นทำงานที่มีอายุต่ำกว่า 30 ปี แต่คนกลุ่มนี้มีแนวโน้มลดลงตามความเปลี่ยนแปลงเข้าสู่ Aging Society ของสังคมไทย ทำให้ตลาดอาหารเสริมความงามที่เติบโตมาระยะหนึ่งนั้นมีการเติบโตที่ลดลง ขณะที่อาหารเสริมสุขภาพ และรักษาโรคที่เป็นกระแสหลักของกลุ่มอาหารเสริมยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง
 
เนื่องจากกลุ่มลูกค้าที่มีอายุน้อยกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีความภักดีต่อแบรนด์ต่ำ มีการทดลองสินค้าแบรนด์ใหม่ ๆ  อยู่เสมอ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีจึงต้องให้ความสำคัญ และเตรียมการปรับตัวเพื่อรองรับกับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น โดยแนวทางหลักในการปรับตัวของผู้ประกอบเอสเอ็มอีนั้น สามารถดำเนินการได้ในหลายแนวทางดังนี้
 
ขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ เป็นแนวทางเลือกหนึ่งที่ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต้องให้ความสนใจ  โดยการขยายตัวสู่ตลาดใหม่นั้น สามารถดำเนินการได้ใน 2 แนวทาง คือการขยายในเชิงกว้าง และการขยายในเชิงลึก
 
1. การขยายตลาดในเชิงกว้าง หมายถึงการขยายธุรกิจสู่ตลาดใหม่ที่มีโอกาสมากขึ้น ซึ่งมองได้เป็น 2 มุมมอง คือ

การขยายตลาดสินค้าเดิมไปยังกลุ่มลูกค้ากลุ่มใหม่ ซึ่งปัจจุบันผู้ประกอบการมีทางเลือกมากขึ้น จากการคมนาคมขนส่งที่มีทางเลือกหลากหลายรูปแบบ สินค้าที่ดีที่ได้รับการยอมรับจากผู้บริโภค สามารถขยายตัวไปสู่ตลาดใหม่ ๆ  เช่น การขยายตลาดไปสู่ต่างจังหวัดทั้งหัวเมืองหลัก และหัวเมืองชั้นรอง และสำหรับเอสเอ็มอีที่มีความพร้อม ยังสามารถขยายสินค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้านได้อีกด้วย โดยกลุ่มผู้บริโภคในประเทศเพื่อนบ้านนั้น เป็นกลุ่มที่ได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรม และทางการตลาดไปค่อนข้างมาก การขยายสินค้าไปสู่ประเทศเพื่อนบ้าน จึงมีโอกาสในการประสบความสำเร็จค่อนข้างสูง

การพัฒนาสินค้าใหม่ให้กับลูกค้ากลุ่มเดิม อย่างที่ทราบว่า กลุ่มคนอายุต่ำกว่า 30 ปี เป็นกลุ่มที่มีกำลังซื้อไม่มากนัก การขยายตลาดไปยังกลุ่มลูกค้าช่วงอายุอื่น จึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอี ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มอายุ 30-40 ปี หรือกลุ่มอายุที่สูงกว่านั้น รวมถึงการพัฒนาสินค้าสำหรับกลุ่มวัยรุ่น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งตลาดที่น่าสนใจอีกด้วย

2. การขยายตลาดในเชิงลึก สำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่มีความพร้อมในการลงทุนการวิจัยและพัฒนานั้น การขยายตลาดในเชิงลึก เพื่อสร้างความแตกต่างให้กับสินค้าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ ซึ่งในการพัฒนาเชิงลึกนั้นก็มีมุมมองที่เกี่ยวข้องอยู่ 2 มุมมองเช่นกัน

พัฒนาสินค้าที่มีนวัตกรรมหรือส่วนผสมใหม่ ๆ ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีอาจจะพัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อดึงดูดความสนใจกลุ่มเป้าหมายรวมถึงอาจจะมีการพัฒนาบริการใหม่ ๆ และการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่ตรงกับความต้องการก็ได้

พัฒนาสินค้าที่มีความหลากหลาย เช่น ทั้งสินค้าความงามและสุขภาพไปพร้อม ๆ  กัน เนื่องจากในปัจจุบันเรื่องของความงาม และสุขภาพเริ่มถูกมองเป็นเรื่องที่มีความใกล้เคียงกัน การพัฒนาสินค้าที่ให้คุณสมบัติที่หลากหลายไปพร้อม ๆ กัน อาจจะเป็นกุญแจสำคัญในการต่อยอดธุรกิจในอนาคต
 
ในช่วงที่ตลาดอาหารเสริมยังเติบโตอยู่นี้ การปรับตัวและขยายตลาดยังเป็นเรื่องง่าย จึงเป็นโอกาสที่ดีสำหรับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ควรจะพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการไปสู่ลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ เพื่อสร้าง S Curve ใหม่ก่อนที่ธุรกิจเดิมจะก้าวสู่ Red Ocean

SCB Supplementary
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี #SCBSME