เกาะกระแสเวียดนาม หลัง SCB เปิดสาขาเวียดนาม กับธุรกิจน่าลงทุน

31 สิงหาคม 2559

ธนาคารไทยพาณิชย์ เล็งเห็นโอกาสในการดำเนินธุรกิจในสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยได้ทำการขยายเปิดสาขา ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ทั้งนี้เพื่อรองรับธุรกิจการค้า และการลงทุนให้ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV พร้อมเดินหน้าขยายส่วนแบ่งตลาดต่างประเทศตามยุทธศาสตร์ของธนาคารฯ หลังจากวางรากฐานและมีประสบการณ์ให้บริการในเวียดนามมากว่า 20 ปี
SCB Vietnam

ครั้งนี้ SCB SME ขอพาทุกคนไปรู้จักเศรษฐกิจของเวียดนาม และศักยภาพของการลงทุนภายในประเทศเวียดนามว่าเป็นอย่างไรบ้าง

ในกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขง  ประเทศเวียดนามมีเศรษฐกิจขนาดใหญ่เป็นอันดับสองรองจากประเทศไทยซึ่งมีขนาดถึง 201.93 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ มีประชากรมากถึง 92 ล้านคน มีอัตราการลงทุนต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศสูงเป็นอันดับต้น ๆ ของอาเซียน มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจประมาณ 6% ต่อปี การค้าระหว่างประเทศของไทยและเวียดนามเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องถึง 1.3 หมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2015 เติบโตเฉลี่ย 9% ต่อปีใน 5 ปีที่ผ่านมา อีกทั้งเวียดนามยังเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับการลงทุนจากต่างประเทศโดยมีการลงทุนสูงถึงปีละประมาณ 8.9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งบริษัทของไทยหลายๆบริษัทก็ได้เข้าไปลงทุน รวมถึงสิทธิประโยชน์ในการส่งสินค้าออกไปยังประเทศอเมริกา ยุโรปและอื่นๆ ซึ่งธุรกิจที่น่าสนใจในเวียดนามได้แก่ เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ เคมีภัณฑ์และพลาสติก สินค้าเกษตร อาหารและเครื่องดื่ม อะไหล่รถยนต์และเครื่องนุ่งห่ม

SCB Vietnam

ทางธนาคารไทยพาณิชย์จึงเล็งเห็นความสำคัญของการขยายสาขาในต่างประเทศเพื่อรองรับธุรกิจการค้า และการลงทุนของบริษัทไทยในเวียดนาม ซึ่งทางธนาคารมีประสบการณ์การทำงานในต่างประเทศจากการเปิดสาขา และร่วมทุนกับธนาคารในต่างประเทศนั้นๆ เช่น ธนาคารกัมพูชาพาณิชย์ที่ทำธุรกิจในกัมพูชามากว่า 25 ปี ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเวียงจันทร์ในประเทศลาวที่ทำธุรกิจมากว่า 24 ปี พร้อมมีประสบการณ์ในการให้การบริการในเวียดนามมากว่า 20 ปีในนามของธนาคาร Vina Siam ที่เป็นการร่วมทุนกับทางธนาคารท้องถิ่น และกลุ่มบริษัทซีพี สำหรับการเปิดสาขาที่ ณ นครโฮจิมินห์ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา

สำหรับสาขานครโฮจิมินห์ เป็นสาขาของธนาคารต่างประเทศ (Foreign Bank Branch) ที่ได้รับการอนุญาตให้เปิดบริการได้ 99 ปี โดยเปิดตั้งแต่วันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ที่ผ่านมา โดยทางธนาคารมีวัตถุประสงค์สำหรับการดำเนินธุรกิจเพื่อช่วยเหลือการค้าและการลงทุนของบริษัทไทยในเวียดนาม รวมถึงบริษัทในประเทศไทยที่มีการค้ากับบริษัทในเวียดนาม พร้อมกลยุทธ์ในการมุ่งเน้น on-boarding ลูกค้าไทยของธนาคาร รวมถึงบริษัทท้องถิ่นที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับบริษัทไทยในช่วงแรก และทางธนาคารจะมุ่งเน้นขยายฐานลูกค้าไปยังบริษัทท้องถิ่น บริษัทของรัฐบาลเวียดนาม และบริษัทข้ามชาติ (MNCs) ต่อไปในอนาคต

โดยธนาคารไทยพาณิชย์ สาขานครโฮจิมินห์ มีบริการที่หลากหลาย เช่น การฝากเงิน การปล่อยสินเชื่อ การทำธุรกรรมการค้าภายในประเทศและต่างประเทศ การบริหารเงินเพื่อธุรกิจ การแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมถึงที่ปรึกษาทางด้านการเงิน ซึ่งจะเห็นได้ว่า ณ ปัจจุบันทางธนาคารมีเครือข่ายที่ครอบคลุมกลุ่มประเทศ CLMV ทั้งหมด ในประเทศกัมพูชา 4 สาขา ประเทศลาว 1 สาขา ประเทศเวียดนาม 1 สาขาและสำนักงานตัวแทนย่างกุ้งในประเทศเมียนมา เพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจของลูกค้าธนาคาร

SCB Vietnam
#ลงทุนธุรกิจ #สินเชื่อธุรกิจ #ธุรกิจส่วนตัว #เปิดธุรกิจ #สัมมนาธุรกิจ #เอสเอ็มอี