สูตรสำเร็จธุรกิจ SME เติบโตแบบไม่โดดเดี่ยว

29 พฤศจิกายน 2562

สูตรสำเร็จธุรกิจ SME เติบโตแบบไม่โดดเดี่ยว


Game Changer Matching Day สูตรสำเร็จเพื่อผู้ประกอบการธุรกิจ SME ที่จะไม่โตแบบโดดเดี่ยว
          SCB SME รู้ถึง Insight SME ที่ต้องการขยายธุรกิจ เพิ่มรายได้ การสร้างเครือข่ายพันธมิตรเป็นหัวใจสำคัญสู่การเติบโตอย่างก้าวกระโดด นับเป็นส่วนต่อยอดสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ ให้เส้นทางธุรกิจ SMEs เป็นผู้กำหนดเกมส์ธุรกิจได้เอง โดย SCB SME จัดงาน Game Changer Matching Day ขึ้น เมื่อวันพฤหัสที่ 21 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา ณ SCB Academy ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่
 
          งาน Game Changer Matching Day ครั้งนี้ จัดขึ้นเพื่อผนึกกำลังนักธุรกิจทั้ง 3 โครงการ ที่ SCB SME จัดขึ้นพร้อมกันตั้งแต่เดือนกันยายนที่ผ่านมา ได้แก่ โครงการ IBE หรือ Innovation Based Enterprise ซึ่งทางธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ หรือ NIA  เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพของ Tech Company ให้ขยายฐานลูกค้าได้เพิ่มขึ้น, โครงการ The DOTS Hotel Game Changer หลักสูตรเฉพาะที่รวมผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรม เพื่อเสริมศักยภาพเพิ่มขึ้น พร้อมแข่งขันและเติบโตได้อย่างยั่งยืน และหลักสูตร IEP 16 Food & Beverage Game Changer เป็นครั้งแรกของโครงการ IEP ที่เน้นเฉพาะธุรกิจอาหารและเครื่องดื่มทั้ง Supply Chain ส่งเสริมนักธุรกิจกลุ่มนี้ให้เป็นผู้กำหนดเกมส์ได้เอง และมีศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น รวมทั้งศิษย์เก่านักธุรกิจที่ผ่านหลักสูตร IEP ทั้ง 15 รุ่น และ The DOTS China Town เข้าร่วมงานด้วย
 
          งานนี้ได้รับเกียรติจาก คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มธุรกิจ SME ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานในงานกล่าวต้อนรับนักธุรกิจมากกว่า 100 ราย และกล่าวถึงการสนับสนุน SMEs ในทุก ๆ ด้าน รวมทั้งตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ ใน SCB ที่สนับสนุนธุรกิจ SMEs ให้ทำธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และเติบโตได้ดียิ่งขึ้น ได้แก่ หน่วยงาน Payment Solution, หน่วยงาน Investment Banking  และ บริษัท Digital Venture ในงานนี้จากผู้ร่วมงานกว่า 100 บริษัท มีการ Pitching จาก 28 บริษัท เกิดการเจรจาธุรกิจกันกว่า 60 คู่เจรจา เกิดโอกาสทางธุรกิจกว่า 100 ล้านบาท
 

โตไปพร้อมกับ Partner ที่รู้ใจ โตไปได้ไกลกว่า
           SCB เล็งเห็นถึงหัวใจสำคัญที่ช่วยเสริมให้ SMEs ไทย เป็นผู้กำหนดเกมส์ได้เอง นั่นคือ Partnership จึงได้ จัดงาน Game Changer Matching Day ขึ้น เพื่อช่วยธุรกิจของ SMEs ทั้งด้านการขยายตลาด เพิ่มยอดขาย และด้านระบบหลังบ้าน ที่ช่วยเรื่องการจัดการและการบริหาร
           SCB SME เชื่อว่า “พันธมิตร คือ คนที่จะมาช่วยเราในสิ่งที่เราไม่ถนัด และมาสร้าง Value ร่วมกัน” ซึ่งการทำ Partnership คือการ Share Goal Share Value ทั้งสองฝ่าย โดยภายในงาน แบ่งพื้นที่ออกเป็น 4 โซน ได้แก่ Pitching Stage, Matching Stage, On-site Appointment Stage และพื้นที่ส่วนรับรองพร้อมของว่าง  เพื่อให้นักธุรกิจสามารถทำความรู้จักและพบปะเจรจาธุรกิจแบบครบวงจร ตอบโจทย์ความต้องการของนักธุรกิจ
 
 
          โซนแรก Pitching Stage เปิดโอกาสให้นักธุรกิจในหลักสูตร IBE จาก 28 บริษัท นำเสนอเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่พัฒนาคิดข้นขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาธุรกิจ และสนับสนุนความต้องการของธุรกิจ SME อื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี เช่น Platform สำหรับการหาพนักงาน การคิดคำนวณเวลาทำงานและเงินเดือนของพนักงาน ที่ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนักธุรกิจก็สามารถทำผ่านระบบออนไลน์ได้ หรือ Platform บัญชีและภาษีออนไลน์ รวมทั้งมี Solution ช่วยการขาย Customer Relation และช่วยลดค่าโฆษณาบน Facebook ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกด้วย
 

          โซนที่ 2 Matching Stage การจับคู่เจรจาทางธุรกิจที่ตามหากันจนเจอ โดยการ Pre Appointment ก่อนเริ่มงาน Game Changer Day Matching Day จากทั้ง 3 โครงการ โดยมีคู่เจรจาแบบ Perfect Match (อยากเจรจาตรงกันทั้ง 2 ฝ่าย) จำนวน 15 คู่เจรจา

 
          โซนที่ 3 Onsite Appointment Stage เปิดโอกาสให้นักธุรกิจได้เจรจาจับคู่ธุรกิจ ระหว่างโครงการ IBE ที่เสนอธุรกิจในช่วง Pitching Stage กับนักธุรกิจที่เข้าร่วมงานทั้งโครงการ The DOTS Hotel และ IEP 16 Food and Beverage Game Changer โดยการรับบัตรคิวหน้างาน ซึ่งได้รับความสนใจจากนักธุรกิจอย่างล้นหลาม และเกิดคู่เจรจาขึ้นกว่า 50 คู่เจรจา
นอกจากนี้ SCB SME ได้เปิดพื้นที่ Mingle Zone สำหรับนักธุรกิจ ทั้ง 3 โครงการ และศิษย์เก่าที่ผ่านโครงการอบรมของ SCB SME ให้ได้รู้จักกันระหว่างโครงการ ซึ่งสุดท้ายเกิดเป็น Community ขึ้น
 

สิ่งได้มากกว่า ความคาดหวัง
          Game Changer Matching Day ช่วยให้เกิดการจับคู่ธุรกิจ ให้กับผู้ประกอบการ โดยที่จับคู่ Demand  กับ Supply ให้มาเจอกัน ใน Specific Moment เจอคู่ที่ใช่ในเวลาที่เหมาะสม ซึ่งจะทำให้เกิดมูลค่าทางธุรกิจ และได้เปิดรับเทคโนโลยี และนวัตกรรมใหม่ๆ  ที่นำไปประยุกต์กับธุรกิจของตนเองได้ ช่วยจุดประกายไอเดียความคิดใหม่ๆ อีกทั้งยังส่งเสริม SMEs ให้เติบโตได้อย่างยั่งยืน และมีเพื่อนพร้อมช่วยส่งเสริมการทำธุรกิจไปด้วยกัน
 
          นอกจากความรู้ในห้องเรียนที่ SCB SME คัดสรรมาให้ในทุก ๆ โครงการแล้ว SCB SME ยังสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของ SMEs ในทุก ๆ ด้าน การจัดงานที่รวมนักธุรกิจทุกโครงการ กว่า 100 บริษัท ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ SCB ตระหนัดถึงความต้องการที่แท้จริงของ SMEs จึงทำให้เกิดเป็นงาน Game Changer Matching Day ขึ้นมาในครั้งนี้
 
ติดตามโครงการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของนักธุรกิจ SMEs และงาน Game Changer Matching Day จาก SCB SME ได้ที่
https://scbsme.scb.co.th/
Facebook Group : SCB SME Community
Line @SCBSME
 
#IEP16FoodandBeverage #TheDOTSHotel #SCBIBE #GameChangerMatchingDay #SCBSME #SMEWithPurpose