พ.ร.บ. ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ เรื่องราวดีๆ ของ SME

1 เมษายน 2562

โค้งสุดท้าย กรมสรรพากรให้สิทธิ์ SME ยื่นภาษีย้อนหลัง ไม่ต้องเสีย “เบี้ยปรับ-เงินเพิ่ม” ก่อน 30 มิ.ย. นี้


อย่าช้า! ลงทะเบียนรับสิทธิ์ตามพ.ร.บ.ยกเว้นเบี้ยปรับ เงินเพิ่มฯ ได้ตั้งแต่ 1 เม.ย. 2562 – 30 มิ.ย. 2562 ที่ www.rd.go.th หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์สารนิเทศสรรพากร RD Intelligence Center 1661