ความสำเร็จของโครงการ NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)

22 กรกฎาคม 2563

ความสำเร็จของโครงการ NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)3


          โครงการ NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) เป็นคอร์สอบรมพัฒนาผู้ประกอบการ Tech Company ที่สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) NIA และ SCB ร่วมมือกันจัดขึ้น โดยรุ่นที่ 1 มีบริษัทด้านเทคโนโลยีกว่า 30 บริษัทเข้าร่วมการอบรมระยะเวลา 26 สัปดาห์ มีเนื้อหาสำคัญ ได้แก่ ด้านการจัดการองค์กรเช่น Business Management, Marketing & Branding, Finance ฯลฯ และมีการทำ Business Matching กับลูกค้า SME ของธนาคาร มีการทดลองโปรดักส์ (Testing Ground) และการหาพันธมิตรทางธุรกิจ (Partnership) ช่วยผลักดันให้ Tech Company ก้าวไปสู่ Growth Stage นำไปสู่การต่อยอดธุรกิจเพื่อเดินหน้าแข่งขันอย่างเต็มศักยภาพ และมีผลความสำเร็จที่เกิดขึ้นจริงในการเจรจาธุรกิจ 200 คู่ และการตกลงสัญญาธุรกิจ 36 ดีล

 
          คุณพิกุล ศรีมหันต์ รองผู้จัดการใหญ่อาวุโส ประธานเจ้าหน้าที่บริการ กลุ่มธุรกิจ SME SCB กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ประกอบการทุกท่าน ที่ได้รับความรู้ประสบการณ์จากที่ได้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรโครงการ NIA SCB Innovation-Based Enterprise (IBE)  ด้วยสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่เกิดขึ้น ทำให้สถานการณ์ต่างๆ เปลี่ยนไปอย่างเร็วมาก ในส่วน SCB ก็ได้เปลี่ยนแปลงรูปแบบการทำงานเป็น Work From Home กว่า 70% อยู่ธนาคาร 30% ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงอย่างไม่เคยมีมาก่อน ขณะเดียวกันก็ต้องพัฒนาเทคโนโลยีให้เร็วกว่าเดิมเพื่อปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป สิ่งที่เคยคิดว่าทำไม่ได้ก็ทำได้ Productivity เพิ่มขึ้นอัตโนมัติ รวมถึงการมีแพล็ตฟอร์มเข้าไปตอบสนองลูกค้า เช่น Blockchain Solution for Procure-to-Pay (B2P) ที่ธนาคารจับมือเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทใหญ่ แบ่งปันกับองค์กรอื่นๆ บริหารจัดการระบบจัดซื้ออย่างมีประสิทธิภาพและอีกแพล็ตฟอร์มคือ Robinhood ที่ได้เสียงตอบรับอย่างมาก นอกจากการพัฒนาเทคโนโลยีแล้ว ธนาคารยังเปิดให้ Tech Company มาเป็นพาร์ทเนอร์บนแพล็ตฟอร์มได้

  
          ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง รองผู้อำนวยการด้านระบบนวัตกรรม สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) จากที่ NIA ให้การสนับผู้ประกอบการ Tech Company มาโดยตลอด การจับมือกับ SCB ทำหลักสูตรอบรม IBE พัฒนาศักยภาพและเปิดโอกาสให้ Tech Company ผู้ผลิต Solution พบกับพันธมิตรกับธุรกิจ SME โดยเป็นการตอบโจทย์ SME ที่มีความต้องการเทคโนโลยีไปใช้ในธุรกิจ และ Tech Company ที่มองหาโอกาสใหม่ในธุรกิจ

         
          ติดตามข่าวสารการเปิดรับสมัครโครงการหลักสูตร NIA SCB IBE-Innovation Based Enterprise รุ่นที่ 2 ได้ที่ Line SCB SME , scbsme.scb.co.th  และ Call Center โทร. 02-722-2222
ที่มา : พิธีปิดโครงการ “NIA/ SCB Innovation-Based Enterprise (IBE) วันพุธที่ 22 กรกฎาคม 2563
#SCBNIA  #SCBIBE  #STARTUP