พิธีปิดโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer ต่อยอดความสำเร็จให้กับผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ

6 ธันวาคม 2562

ไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer ต่อยอดความสำเร็จให้กับ        ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมรุ่นใหม่ เสริมสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางธุรกิจ           ธนาคารไทยพาณิชย์ จัดพิธีปิดโครงการ The DOTS: Hotel Game Changer หลักสูตรธุรกิจที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารแก่ทายาทเจ้าของธุรกิจ SME ด้วยเนื้อหาหลักสูตรที่เข้มข้นเจาะลึกในทุกมิติที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจโรงแรมตลอดระยะเวลาการอบรมทั้ง 13 สัปดาห์ โดยได้รับความร่วมมือจากพันธมิตรผู้เชี่ยวชาญจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการโรงแรมที่ประสบความสำเร็จ ร่วมให้ความรู้แลกเปลี่ยนมุมมองและแนวคิดที่ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริงกับธุรกิจของตนเอง อาทิ เรื่องใบอนุญาตประกอบการที่พักโรงแรม การพัฒนาช่องทาง Digital Marketing เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายจากทั่วโลก  และการบริหารจัดการห้องพักให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมส่งเสริมการสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างผู้ประกอบการที่เข้าอบรมเพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนเกื้อกูลซึ่งกันและกันในอนาคต 

            นอกจากนี้ The DOTS: Hotel Game Changer ยังมี SCB Hotel Expert ที่ช่วยให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการทำธุรกิจโรงแรมกับผู้เข้าอบรมแบบตัวต่อตัว พร้อมเครื่องมือวิเคราะห์ทางการเงิน โดยมี SCB Mentor ให้คำแนะนำและติวเข้มตลอดหลักสูตร การจัดทำโครงการครั้งนี้วาง    เป้าหมายและมุ่งมั่นให้ผู้เข้าอบรมสามารถนำสาระความรู้ที่รวบรวมไว้ในหลักสูตรไปปรับใช้กับธุรกิจ ทั้งกลยุทธ์และเคล็ดลับที่สามารถตอบโจทย์  ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมขนาดกลางและขนาดเล็กได้อย่างสมบูรณ์ ช่วยสนับสนุนให้ผู้เข้าอบรมสามารถสืบทอดกิจการได้อย่างมืออาชีพ พร้อมคว้าโอกาสทางธุรกิจบนความท้าทายใหม่ๆ ได้อย่างเต็มศักยภาพ


            ทั้งนี้ ในวันจบการศึกษาได้เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้นำเสนอไอเดียในการวางแผนธุรกิจ และโปรเจค Destination Content ก่อนการเข้ารับวุฒิบัตรอีกด้วย โดยมีคุณวชิราภรณ์ เง่าธรรมสาร ผู้อำนวยการอาวุโส ผู้บริหารสายงาน SME Industry  ร่วมพิธีมอบวุฒิบัตร และแสดงความยินดีแก่ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ที่สำเร็จหลักสูตรการอบรมใน โครงการ The DOTS: Hotel Game Changer เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ที่ผ่านมา

            ไม่อยากพลาดงานดีๆ แบบนี้ พร้อมโอกาสรับวงเงิน และบริการต่าง ๆ  จาก SCB SME เพื่อสนับสนุนสภาพคล่องและขยายธุรกิจให้เติบโต สามารถติดตามได้ที่ Facebook Group : SCB SME - SMEs Community และ Line @SCBSME

#SCBTheDOTS #TheDOTSHotel #HotelGameChanger #SCBSME  #SCBWITHPURPOSE