ข่าวสารและกิจกรรม

SCB YEP Reunion 2015 (YEP CARNIVAL)

7 พฤศจิกายน 2558

พิธีปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 19

28 ตุลาคม 2558

คอนเสิร์ตคืนความสุขสู่สายตา SCB YEP 18 (CSR)

10 ตุลาคม 2558

SCB YEP รุ่น 19 ศึกษาดูงาน ณ บริษัท กันยงอีเลคทริก จำกัด (มหาชน)

25 กันยายน 2558

SCB YEP รุ่นที่ 19 กับกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

3 กันยายน 2558

พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 19

3 กันยายน 2558