คอนเสิร์ตคืนความสุขสู่สายตา SCB YEP 18 (CSR)

10 ตุลาคม 2558

กลุ่มผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ SCB YEP รุ่นที่ 18 จัดคอนเสิร์ตการกุศล “ค.ส.ต.คืนความสุขสู่สายตา” โดย SCB YEP รุ่นที่ 18 และกลุ่มศิลปินอาสา AF2 ซึ่งเป็นกิจกรรม CSR ร่วมกับมูลนิธิศุภนิมิตรร่วมใจ เพื่อระดมทุนช่วยเหลือผู้ป่วยโรคต้อกระจกในพื้นที่ภาคอีสาน โดยได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานลูกค้าธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ SCB SME ในการต่อยอดเจตนารมณ์ของโครงการ CSR ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม สร้างการมีส่วนร่วมระหว่างธนาคารและสมาชิก SCB YEP