พิธีเปิดโครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB YEP) รุ่นที่ 19

3 กันยายน 2558

นายญนน์ โภคทรัพย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” หรือ (SCB Young Entrepreneur Program - YEP) รุ่นที่ 19 

ซึ่งเป็นโครงการที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดอบรมให้แก่ทายาทผู้ประกอบธุรกิจที่มีอายุระหว่าง 25 – 35 ปี และมีประสบการณ์ทางด้านบริหารธุรกิจ 3 ปีขึ้นไป โดยหลักสูตร SCB YEP มีระยะเวลาการอบรม 8 สัปดาห์ โดยมุ่งเพิ่มพูนทักษะและเสริมสร้างวิสัยทัศน์ในการบริหารธุรกิจแก่ทายาทเจ้าของ ธุรกิจเอสเอ็มอี เพื่อเตรียมความพร้อมในการสืบทอดกิจการให้บริหารได้อย่างมืออาชีพ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ระหว่างทายาทผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Leader Networking) พิธีเปิดการอบรมจัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่