SCB YEP รุ่นที่ 17 กับกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน

4 กันยายน 2557

โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่ (SCB Young Entrepreneur Program - YEP) รุ่นที่ 17 จัดกิจกรรม Team Building ณ ศูนย์ฝึกอบรมไทยพาณิชย์ หาดตะวันรอน จ.ชลบุรี เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน หลังจากเสร็จสิ้นพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่ ซึ่งบรรยากาศกิจกรรมเป็นไปอย่างสนุกสนาน เป็นกันเอง และอบอุ่น โดยได้รับความร่วมมือของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นอย่างดี