SCB YEP รุ่นที่ 14 โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

17 พฤษภาคม 2556

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” หรือ (SCB Young Entrepreneur Program - YEP) รุ่นที่ 14 เพื่อเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้บริหารได้อย่างมืออาชีพ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทายาทผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Leader Networking) โดยมี นายศิริชัย สมบัติศิริ รองผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่