SCB YEP รุ่นที่ 16 โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่

7 พฤษภาคม 2557

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับ วิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดอบรม “โครงการพัฒนาทักษะเจ้าของธุรกิจรุ่นใหม่” หรือ (SCB Young Entrepreneur Program - YEP) รุ่นที่ 16

เพื่อเตรียมความพร้อมของทายาทธุรกิจในการสืบทอดกิจการให้บริหารได้อย่างมืออาชีพ และสนับสนุนการสร้างเครือข่ายพันธมิตรธุรกิจและการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างทายาทผู้สืบทอดธุรกิจรุ่นใหม่ (Young Leader Networking) โดยมี นางกรรณิกา ชลิตอาภรณ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารไทยพาณิชย์ เป็นประธานเปิดการอบรม เมื่อเร็วๆนี้ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานใหญ่